W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Odnowiona Bursa nr 7 czeka na wychowanków

Odnowiona Bursa nr 7 czeka na wychowanków
16.11.202111:43

Zakończyły się prace przy termomodernizacji Bursy nr 7 przy Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych. Placówka, dysponująca ponad 150 miejscami, czeka na zakwaterowanie uczniów lubelskich szkół ponadpodstawowych.

– Stale poprawiamy warunki nauki w naszych placówkach. W przypadku Bursy nr 7 mieliśmy do czynienia z pracami budowlanymi znacznie wykraczającymi poza standardowy zakres termomodernizacji. Dzięki generalnej przebudowie wszystkich pomieszczeń udało nam się dostosować obiekt do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych oraz potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Poprawiliśmy nie tylko sam wygląd i parametry cieplne budynku, ale przede wszystkim zapewniliśmy młodzieży lepsze warunki pobytu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Powierzchnia użytkowa Bursy Szkolnej nr 7 objętej inwestycją to ponad 2,7 tys. m2. Termomodernizacja polegała przede wszystkim na dociepleniu ścian zewnętrznych, fundamentów, wymianie stolarki okiennej i wykonaniu nowej elewacji. Gruntowną przebudową objęto trzy kondygnacje mieszkalne (42 pokoje wychowanków oferujące łącznie 159 miejsc) wraz z pokojami wychowawców, świetlicami i sanitariatami o łącznej powierzchni 811 m2. Równolegle prowadzone były prace z zakresu branży sanitarnej – wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Budynek pochodzący z lat 60. ubiegłego wieku został także zaadaptowany do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, co wiązało się m.in. z wymianą instalacji elektrycznej. By spełnić warunek dostępności dla młodzieży z niepełnosprawnościami na każdej kondygnacji, przebudowano wszystkie ciągi komunikacyjne, wejścia oraz wykonano windę zewnętrzną i pochylnię.

Przebudowa dotyczyła także części stołówkowej wraz z kuchnią i pomieszczeniami magazynowymi, pralnią i suszarnią mieszczącymi się w kondygnacji podziemnej stołówki. Kuchnia otrzymała nowe wyposażenie w postaci sprzętu technologicznego i dźwigu towarowego. W stołówce została wykonana mozaika artystyczna. Renowację przeszedł również kolejowy mural na ścianie reprezentacyjnej w holu. Na zewnątrz wykonawca zbudował drogę pożarową wraz z niezbędną infrastrukturą oraz instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także wykonał nowe oświetlenie i zagospodarował teren. Rozbudowa sieci ciepłowniczej przez miejską spółkę LPEC S.A. oraz realizacja kolejnego projektu polegającego na budowie wymiennikowni cieplnych, pozwoliła na podłączenie do ciepła systemowego budynku Bursy nr 7, ZSTK z salą gimnastyczną i warsztatami, a także sąsiedniego budynku MOPR.

Jednocześnie w kompleksie budynków ZSTK, tj. szkoły i sali gimnastycznej z łącznikiem prowadzone były standardowe prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu fundamentów i ścian z wykonaniem nowych elewacji, a także wymianie stolarki okiennej i pokrycia dachowego. Wykonano remont wejścia głównego i wszystkich schodów zewnętrznych, opaski wokół budynku z kostki brukowej z odprowadzeniem wody deszczowej. Obecnie inwestycja jest już na etapie robót drogowych, polegających na budowie drogi pożarowej wraz z placem do zawracania. Wykonawca ma czas na zakończenie robót do 30 sierpnia przyszłego roku.

W obiektach przy ul. Zemborzyckiej zostaną wykonane roboty budowlane o łącznej wartości ponad 12 mln zł. Koszt robót w Bursie nr 7 wyniósł łącznie 7,7 mln zł, zaś w budynkach Zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych wyniesie 4,6 mln zł.

Termomodernizacje w Bursie nr 7 oraz  Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych przy ul. Zemborzyckiej to dwa odrębne zadania inwestycyjne realizowane w ramach dwóch miejskich projektów unijnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Głównym celem tych projektów jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacji oraz poprawa warunków nauki i pracy łącznie w 9 placówkach oświatowych na terenie Miasta Lublin.