W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Podzamcze w pilotażowym programie rewitalizacji

Podzamcze w pilotażowym programie rewitalizacji
23.02.201710:34

Trwają prace nad projektem rewitalizacji Podzamcza i okolic ul. Lubartowskiej w Lublinie. To efekt programu, realizowanego wspólnie przez Lublin i Ministerstwo Rozwoju. Przypomnijmy, że Lublin znalazł się w gronie 20, z 230 startujących w konkursie Ministerstwa Rozwoju miast zakwalifikowanych do programu Modelowej Rewitalizacji.

Właśnie zakończyły się kompleksowe badania terenu, na podstawie których miasto określi potrzeby inwestycyjne i działania niezbędne do ożywienia społeczno-gospodarczego tej części miasta. Pierwszy etap prac to przede wszystkim spotkania konsultacyjne z mieszkańcami, inwentaryzacja zabudowy zabytkowej i zieleni, a także prowadzonych usług (w tym tradycyjnego rzemiosła oraz przemysłów kreatywnych) oraz badania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie obszaru ul. Lubartowskiej i dawnego Podzamcza.

Najważniejsze zidentyfikowane problemy dotyczą spadającej liczby mieszkańców, odpływu usług i niskiej jakości przestrzeni publicznych.

To pierwszy tego typu kompleksowy program, który w przyszłości chcielibyśmy przenieść na inne obszary miasta. Zależy nam na tym, by w pierwszej kolejności zająć się najcenniejszym pod względem historycznym, ale także najbardziej zdegradowanym obszarem sąsiadującym ze Starym Miastem należącym do Pomnika Historii. Pierwszym krokiem w drodze do całkowitej przemiany tego obszaru jest zdiagnozowanie potrzeb, zaplanowanie niezbędnych działań tak, byśmy byli gotowi w aplikowaniu o środki wówczas, gdy będą dostępne. Już dziś wiemy, że w pierwszej kolejności chcemy zadbać o tereny zielone, zmiana tej przestrzeni stanowi ważny element aktywizacyjny. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Powierzchnia obszaru to około 14 ha, na których obecnie mieszka ponad 1700 mieszkańców. Do Miasta i Skarbu Państwa należy 110 lokali w 30 budynkach. Część opracowywanego terenu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (z wyjątkiem ulic: Kowalskiej, Furmańskiej, Cyruliczej i części Lubartowskiej).

Raport dotyczący terenów zielonych zawiera opracowanie zagospodarowania 16 istniejących skwerów, podwórek czy zieleńców i 6 miejsc do nowego zagospodarowania. Są to m.in. tereny zielone na skarpie wzgórza zamkowego, podwórkach i zieleńcach przy ul. Furmańskiej, ul. Lubartowskiej, ul. Kowalskiej, ul. Cyruliczej, al. Tysiąclecia, ul. Ruskiej, skarpy nad ul. Ruską, otoczenie Cerkwi, skwer na rogu al. Tysiąclecia i ul. Lwowskiej

Projekt zakłada utrzymanie i poprawę jakości tradycyjnych funkcji usługowych w obszarze miejskiej zabudowy zabytkowej, wzmocnienie ich poprzez działania inwestycyjne i rozwój nowych funkcji w części wschodniej obszaru (pozostałości dzielnicy żydowskiej). Plan zakłada także wsparcie przemysłów tradycyjnych (np. usługi krawieckie, szewskie) jak też kreatywnych (np. tradycyjnych, jak rękodzieło, ale i wykorzystujących nowe technologie w projektowaniu). W ramach działań przewidziane są szkolenia dla przedsiębiorców z projektowania i wymiany szyldów. Projekt zakłada także działania skierowane na promocję gospodarczą obszaru.

Planowane działania społeczne mają na celu integrację społeczności mieszkańców, prywatnych właścicieli nieruchomości i grup przedsiębiorców w celu wspólnego rozwiązywania konfliktów wynikających z różnych funkcji i rodzajów działalności, a także wypracowanie i ugruntowanie przekonania o wspólnej odpowiedzialności za stan obszaru.

Kolejnym krokiem w ramach Modelowej Rewitalizacji będzie opracowanie ekspertyz technicznych dla zasobu będącego własnością Gminy Lublin, diagnoza aktualnej polityki czynszowej i jej konsekwencji dla stanu wynajmu, analiza formalno-prawna możliwości i zakresu stosowania preferencji wynajmu, wyselekcjonowanie zbioru lokali jako zwartego zasobu dla preferencyjnego wynajmu, stworzenie planu zarządzania zasobami komunalnymi a także warsztaty dla mieszkańców obszaru oraz innych grup z tego obszaru.

Ważnym elementem będzie także promocja potencjału tego obszaru, propozycje poprawy jakości przestrzeni oraz sąsiedzkie warsztaty na podwórkach.

Na przygotowanie Programu Modelowej Rewitalizacji dla obszaru Podzamcza do Lublina trafiło 1,4 mln zł (1,2 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Dalsze działania będą w znaczącym stopniu finansowane z budżetu Gminy, w ramach jej zadań własnych oraz ze środków przeznaczonych na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz 2021-2027.

Szczegóły dotyczące realizacji projektu dostępne są tutaj.