W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Powstaje nowa infrastruktura drogowa

Powstaje nowa infrastruktura drogowa
07.06.202213:47

Trwają budowy i remonty dróg w mieście. Na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej w tym roku zaplanowano blisko 40 mln zł.

– Poza realizacją kluczowej dla Miasta inwestycji, jaką jest budowa Dworca Metropolitalnego wraz z przyległym układem komunikacyjnym, skupiamy się również na innych, równie ważnych zadaniach. W wielu częściach miasta powstają nowe drogi oraz modernizowane są ulice w dzielnicach. Mimo trudnej sytuacji na rynku budowlanym i wzrostu cen materiałów, sukcesywnie staramy się poprawiać stan jezdni i chodników, odpowiadając na oczekiwania zarówno kierowców, jak i pieszych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zakończono już przebudowę ulicy Kawaleryjskiej. Prace objęły odcinek od ul. Rycerskiej do wjazdu w ul. Armii Krajowej. Na długości około 230 m jezdnia zyskała nową nawierzchnię. Prace bitumiczne uwzględniły również renowację miejsc parkingowych. Remont przeszedł także chodnik wraz z krawężnikami. Nowy odcinek chodnika powstał po stronie osiedla Nowy Felin. Zbudowano tam chodnik o długości około 450 m, zaczynając od istniejącego chodnika przy Inkubatorze Przedsiębiorczości do przystanku komunikacji miejskiej przy granicy miasta. Z kolei przy ul. Konstantynów, zaraz przy al. Kraśnickiej, powstaje zatoka postojowa z ponad 20 prostopadłymi miejscami parkingowymi. W ramach tego samego zamówienia nastąpi realizacja części projektu dotycząca ustawienia 7 ławek z oparciem i 2 koszy przy Szkole Podstawowej nr 57 przy ul. Krasińskiego.

Z nowej infrastruktury rowerowej mogą już korzystać mieszkańcy w rejonie ul. Prusa. Zadanie zakładało wykonanie chodnika o długość około 180 m, ścieżki rowerowej o długości około 260 oraz przejazdu dla rowerów przez ul. Prusa, co wiązało się również z przebudową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu al. Solidarności - ul. Prusa - ul. 3 Maja. Na ukończeniu są również prace w zakresie budowy ścieżki rowerowej w rejonie Areny Lublin - od boisk treningowych do istniejącej ścieżki za mostem na Bystrzycy. Wykonawca przystąpił do prac wykończeniowych, w tym wykonania skarp i zieleńców.

W ramach inicjatywy lokalnej powstały ulice Leszka i Ziemowita. We współpracy z mieszkańcami budowana jest również ul. Siewierzan. Wytyczono już geodezyjnie pas drogowy, uporządkowano teren i rozpoczęto roboty branży sanitarnej. Obecnie wykonywana jest kanalizacja. Niebawem rozpoczną się prace przy budowie dróg gminnych 023D i 022D w rejonie ulic: Turystycznej i Hajdowskiej. Po wykonaniu dokumentacji, w kosztach której partycypowali mieszkańcy, wykonawcę wprowadzono na plac budowy. Aktualnie uzgadniany jest projekt czasowej organizacji ruchu na czas robót.

W ramach kontynuacji projektu unijnego w zakresie węzłów przesiadkowych powstaje Park&Ride przy ul. Grenadierów. Ulica przejdzie również przebudowę na długości około 70 m. Wykonano już sieć kanalizacji deszczowej, a teraz powstają warstwy konstrukcyjne parkingu oraz ustawiane są krawężniki. W dzielnicy Felin trwa również budowa chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem od ul. Doświadczalnej do wysokości działki 1/5, oraz oświetlenia istniejącego chodnika i drogi dla rowerów na odcinku od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej, jak również budowa oświetlenia jezdni ul. Franczaka "Lalka" od ul. Jagiellończyka do ul. Królowej Bony. Wykonano podbudowy, krawężniki i nawierzchnię chodnika. Przygotowano oświetlenie do montażu słupów. Zakładane są zieleńce. Zaawansowanie robót wynosi 75%.

Oświetlenie pojawi się również na innych ulicach w mieście. Nowe latarnie drogowcy zamontują na ul. Dożynkowej - na odcinku od skrzyżowania z ul. Orzechową do granicy miasta oraz w rejonie przejścia dla pieszych przy ul. Głębokiej (na wysokości UMCS). W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego realizowane jest również oświetlenie ul. Nałkowskich, na odcinku od rejonu pętli komunikacji miejskiej przy ul. Romera do ul. Woronieckiego. Oświetlenie oraz chodniki zakładają również inwestycje na Ponikwodzie. Tam Miasto wybuduje brakujące odcinki oświetlenia ulicznego na ul. Bazylianówka (między ul. Mariańską a ul. Węglarza) i ul. Magnoliowej (między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Bazylianówka). W dzielnicy Hajdów-Zadębie także powstaną nowe latarnie. Pojawią się na ulicach: Hajdowskiej, Zadębie i Jarmarcznej oraz na odcinka ul. Zadębie od istniejącego oświetlenia do skrzyżowania z ul. Kasprowicza. Aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowa w zakresie oświetlenie dla całej ulicy Zadębie. W tegorocznym budżecie zabezpieczono również środki na kontynuację budowy oświetlenia w dzielnicy Tatary.

Miasto realizuje również zadania z udziałem środków zewnętrznych. W trakcie są dwa projekty dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych, obejmujące budowę ulic: Wapowskiego, Oczki, Brata Alberta i Kuncewiczowej oraz drogi między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego. W przypadku pierwszych czterech ulic trwają roboty branży sanitarnej i oświetlenia drogowego. Wykonano sieć kanalizacji deszczowej oraz warstwy podbudowy. Ustawiane są krawężniki i wykonywane chodniki, zjazdy oraz miejsca postojowe z kostki betonowej. Z kolei w ramach budowy drogi stanowiącej przedłużenie ul. Gębali, wykonano kanalizację deszczową. Jeszcze w czerwcu powinna ruszyć rozbudowa ul. Bliskiej i Skowronkowej. Na dniach nastąpi podpisanie umowy i przekazanie terenu wykonawcy.

W trakcie realizacji jest również projekt z Budżetu Obywatelskiego w dzielnicy Tatary. Prace obejmą remont i odwodnienie placu przy ul. Kresowej oraz wykonanie miejsc parkingowych poprzez wyrównanie terenu, wymalowanie miejsc postojowych i ogrodzenie placu przy ul. Gospodarczej przy budynku dworca. Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla ścieżki rowerowej wzdłuż al. Warszawskiej. Na etapie wyboru wykonawcy są z kolei zadania w zakresie budowy chodnika od ul. Strumykowej do ul. Wądolnej wraz z oświetleniem na wysokości ul. Strumykowej oraz budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Północnej łączącej istniejącą ścieżkę biegnącą wzdłuż al. Solidarności ze ścieżką przy ul. Północnej w okolicy skrzyżowania z ul. Sikorskiego i ul. gen. Ducha. W tym roku zaplanowano również budowę brakującego chodnika przy ul. Dożynkowej, odcinka chodnika od ul. Krężnickiej do ul. Pszczelej, przebudowę dojazdu do Szkoły Podstawowej nr 51 oraz złagodzenie łuku wjazdu z ul. Koryznowej w ul. Niepodległości.

Trwają również zaplanowane na ten rok remonty dróg. W trakcie realizacji jest remont ul. Mackiewicza, Junoszy, Furmańskiej oraz remont parkingu przy ul. Perłowej. Na etapie podpisywania umowy jest zadanie dotyczące remontu chodnika przy ul. Janowskiej. Remont ulic przewidziano również w dzielnicy Hajdów-Zadębie. Nową nawierzchnię bitumiczną drogowcy położą na ulicach: Zadębie, Dojazdowej i Jarmarcznej. Prace rozpoczną się jeszcze w czerwcu. Prace zakończono już na ul. Wyżynnej, Wiejskiej i Kraszewskiego oraz Jakubowickiej. Z końcem maja wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego na ul. Węglinek, od strony ul. Szafirowej, w tym na fragmencie stanowiącym dojazd do dworca PKP Lublin Zachodni.