W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rozpoczynamy dyskusję o Żmigrodzie

Rozpoczynamy dyskusję o Żmigrodzie
18.04.201611:52

Jak ma wyglądać lubelski Żmigród – pytanie które postawiła sobie studentka Olga Janiszewska w pracy dyplomowej decyzją Prezydenta Krzysztofa Żuka, stanie się tematem dyskusji publicznej. Mieszkańcy, architekci, urbaniści i specjaliści od przestrzeni będą debatować o tym, jak lubelski Żmigród powinien się zmienić w najbliższych latach. Tym samym idea przedstawiona w pracy dyplomowej ma realną szansę by zostać wdrożona.

Prace dyplomową przygotowała studentka kierunku Gospodarka Przestrzenna UMCS Olga Janiszewska wykonana pod kierunkiem prof. Mariana Harasimiuka.

Studentka poddała analizie teren, literaturę, opracowania i dokumenty historyczne, teraz dokumentacja będzie analizowana pod kątem możliwości realizacji przez właściwe wydziały Urzędu Miasta Lublin. Na tej podstawie podstawie powstanie ostateczna koncepcja zagospodarowania tego terenu.

- Dzielnica Żmigród w Lublinie to teren o niezwykłych walorach urbanistycznych i potencjalne przestrzennym. Jej rewitalizacja przyniesie odczuwalne korzyści nie tylko mieszkańcom tej okolicy, ale wszystkim Lublinianom. Cieszę się, że inicjatywa lubelskiej studentki staje się podstawą szerokiej dyskusji, co potwierdza nie tylko siłę potencjału akademickiego Lublina ale także partycypacji społecznej. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Idea przedstawiona w pracy dyplomowej wskazuje na potrzebę renowacji zabudowy historycznej oraz powstanie nowych obiektów, także w ramach uzupełnienia luk w pierzejach.

Układ funkcjonalny dzielnicy według koncepcji ma pozostać w przewadze zespołem funkcji usług handlu drobnego wyspecjalizowanego. Przestrzeń funkcjonalna terenu ma odpowiadać standardom śródmieścia, dlatego proponuje się wprowadzenie funkcji usług gastronomii i rozrywki, kultury, pielęgnacji, jak również sportu i rekreacji. Nowe przestrzenie rekreacji ma służyć zmodernizowany bulwar nadrzeczny oraz wygospodarowane przestrzenie zielone w postaci parków i zieleńców.

Koncepcja dużą wagę przykłada do rozwoju ruchu pieszego oraz wykorzystanie potencjału historycznego układu ulic. Proponuje jednocześnie stopniowe ograniczanie roli ruchu kołowego.

Zabudowa dzielnicy pojawiła się już około XV w., jednak znaczną rozbudowę datuje się na przełom XIX i XX w. Dzielnica od momentu powstania pełniła głównie funkcję handlowo-przemysłową. Dynamiczne procesy urbanizacji i brak uregulowanej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wizji rejonu doprowadził do nadmiernej, niekontrolowanej rozbudowy w południowej, nadrzecznej części dzielnicy. Brak regulacji prawnych był także przyczyną niedostosowanych stylistycznie uzupełnień pierzei i nieprzemyślanych dopełnień XIX-wiecznej kompozycji.

Opracowanie zostanie włączone jako materiał analityczny do prowadzonych prac nad projektami planów zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie miasto chce rozpocząć szerszą dyskusję o Żmigrodzie. Pierwsze spotkanie z mieszkańcami i przedsiębiorcami planowane jest jeszcze w maju. Już dziś można wysyłać swoje opinie i uwagi na adres zmigrod@lublin.eu.

Pliki do pobrania