W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Rusza akcja „chodnik”
10.12.201513:04

Miasto Lublin rozpoczyna akcję uporządkowania parkowania w Śródmieściu. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych poruszających się chodnikami w centrum oraz zahamowanie zjawiska niszczenia przestrzeni publicznych.

Zależy nam na podniesieniu komfortu pieszych oraz wyeliminowaniu nieprzepisowego zastawiania chodników przez samochody i blokowania przejścia, zwłaszcza dla rodziców z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Poprzez wspólne działania chcemy poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz ograniczyć niszczenie przestrzeni publicznych, nawierzchni chodników oraz zieleńców. Niedawno otwarty został Plac Teatralny, wkrótce ruszy przebudowa deptaka, pojawia się nowa jakość w przestrzeni publicznej miasta. Wymaga to działań ukierunkowanych na priorytet ruchu pieszego, jego bezpieczeństwa i potrzeb - mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Akcja Straży Miejskiej i Policji będzie prowadzona w Śródmieściu, kolejnym krokiem będzie rozszerzenie jej na dzielnice Lublina. Będzie to także element przejściowy przed wprowadzeniem rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania, w ramach której miejsca płatne zostaną jednoznacznie wyznaczone oznakowaniem poziomym.

To kolejny z etapów budowy miasta przyjaznego mieszkańcom, nawiązujący do realizowanego projektu „Miasto dla Ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej”. W maju br. wprowadziliśmy akcję „krawężnik na 0 cm”, dzięki której wiele przejść dla pieszych nie stanowi już bariery architektonicznej dla osób niepełnosprawnych czy rodziców z wózkami. W mieście pojawiły się też aktywne i specjalnie doświetlone przejścia dla pieszych. - mówi Aleksander Wiącek, asystent Prezydenta ds. polityki pieszej i rowerowej.

Akcja planowana jest jako działanie długofalowe, składające się z części edukacyjno-informacyjnej oraz egzekucyjnej. Pierwsza z nich, trwająca do 15 stycznia 2016 roku polegać będzie na działaniach prewencyjnych, których celem będzie pouczanie i dyscyplinowanie kierowców do poprawnych zachowań parkingowych, w tym akcji ulotkowej zwiększającej empatię u kierujących i zrozumienie konsekwencji ich negatywnych zachowań.

W ubiegłym roku dzięki naszym działaniom i kampanii wśród mieszkańców, możliwe było skuteczne uporządkowanie parkowania na ul. Hipotecznej, a wzorzec ten ma być wdrażany na kolejnych ulicach. Chcemy uczulić mieszkańców na przestrzeganie przepisów w tym zakresie i nauczyć ich poprawnego parkowania – mówi Jacek Kucharczyk, komendant Straży Miejskiej.

Po okresie przejściowym wspólne siły Straży Miejskiej i Policji będą prowadzić regularne akcje związane z egzekucją poprawności parkowania, a w przypadku stwierdzenia uszkodzenia mienia lub zieleńców, oprócz mandatów będą kierowane wnioski do sądu.