W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wszystkie plany w jednym miejscu

Wszystkie plany w jednym miejscu
12.02.201809:36

Zestawienie planów miejscowych to nowe opracowanie wdrażane przez miejskich urbanistów. Ułatwia korzystanie z informacji planistycznych oraz szybkie zlokalizowanie poszukiwanego obszaru (działki) w mieście wraz z pełną informacją planistyczną (plan uchwalony, plan w opracowaniu). Pierwsze zestawienie opracowane zostało dla rejonu Rudni I. Sukcesywnie są przygotowywane następne obszary miasta.

Rada Miasta Lublin podejmując uchwały w sprawie uchwalenia Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, ustala przeznaczenia terenów oraz określa sposób ich zagospodarowania oraz zabudowy. Dokumenty te stanowią akty prawa miejscowego, do których każdy ma prawo wglądu.

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego składają się z części tekstowej i rysunkowej, które są ze sobą ściśle powiązane. Zmiany planów miejscowych następują w trybie w jakim są one uchwalane. Na przykład dla Rejonu I miasta Lublin – Rudnik od 2002 roku uchwalonych zostało 15 Uchwał Rady Miasta w sprawie planów miejscowych lub ich zmian.

W celu ułatwienia korzystania i wglądu do obowiązujących planów dla Rejonu I miasta Lublin – Rudnik (15 planów miejscowych) i odczytania przeznaczenia terenu, opracowany został dokument, który łączy ze sobą wszystkie uchwalone plany miejscowe oraz ich zmiany. Plany miejscowe w postaci rysunku planu oraz części tekstowej (Uchwały) zostały ułożone chronologicznie od najwcześniej uchwalonego. Obrazuje to również zachodzące zmiany w planowaniu przestrzennym.

Istotnym elementem dokumentu jest opracowana mapa planistyczna, która łączy w jedną całość wszystkie rysunki planów oraz ich zmiany, dając pełny obraz zagospodarowania rejonu planistycznego Rudnik, ale również ułatwia orientację w terenie. Jednocześnie w kartach map planistycznych przeznaczenie terenu ma odniesienie do informacji mówiącej o numerze uchwały oraz stronie dokumentu, na której została zamieszczona uchwała wraz z załącznikiem graficznym.

Przygotowane opracowanie jest początkiem działań wdrażanych przez Wydział Planowania i udostępnione jest na stronie internetowej w zakładce "Zestawienie planów miejscowych".

Kolejne realizowane zestawienia:

  • Część I Rogatka Warszawska oraz część II Czuby
  • Część III Czechów
  • Część IV Hajdów – Zadębie

oraz sukcesywnie następne części planistyczne Miasta Lublin.