W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Za nami pół roku przebudowy Al. Racławickich - dziennik budowy

Za nami pół roku przebudowy Al. Racławickich - dziennik budowy
22.10.202014:31

Już pół roku drogowcy pracują przy przebudowie Al. Racławickich i pobliskich ulic. Na koniec października stan zaawansowania prac wyniesie 40%, a ich wartość przekroczy ponad 40 mln zł. Po etapie prac rozbiórkowych i związanych z infrastrukturą podziemną, aktualnie roboty drogowe dotyczą w dużej części nawierzchni jezdni. Ta kluczowa dla Miasta inwestycja jest współfinansowana z funduszy europejskich i potrwa do połowy przyszłego roku.

– Przebudowa Al. Racławickich to dla Lublina projekt priorytetowy. Obszar objęty planowaną inwestycją ma strategiczne znaczenie nie tylko dla Lublina, ale całego Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja wszystkich zaplanowanych zadań pozwoli nadać priorytet transportowi publicznemu, co przełoży się na sprawniejsze funkcjonowanie komunikacji zbiorowej w całym mieście, rozładowanie zatorów komunikacyjnych, a w konsekwencji skrócenie czasu przemieszczania się pomiędzy dzielnicami. Już widać pierwsze efekty sześciomiesięcznych prac. Jestem pewny, że finalnie inwestycja zachwyci nie tylko funkcjonalnie, ale także swoim walorem estetycznym – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Zakończono już prace na al. Długosza, ul. Legionowej oraz na fragmencie Al. Racławickich - od ul. Łopacińskiego do ul. Poniatowskiego. Łącznie na tych ulicach wykonano 375 m nowej nawierzchni. Na wspomnianym odcinku Al. Racławickich wykonano również zatoki wraz z peronami oraz część ścieżek rowerowych. Pozostały jeszcze do uzupełnienia chodniki przy Kościele Garnizonowym oraz wykonanie nawierzchni na wybranych odcinkach dróg rowerowych.  

Aktualnie prace drogowe prowadzone są na pozostałej części Al. Racławickich oraz ulicach Poniatowskiego, Popiełuszki, Spadochroniarzy i Lipowej. Od 20 października, po zakończeniu prac przez ekipę archeologów, wznowiono także roboty przy wlocie Krakowskiego Przedmieścia w Al. Racławickie. Z kolei na rondzie Honorowych Krwiodawców pracami objęta jest obecnie III ćwiartka skrzyżowania.

Aktualnie roboty drogowe prowadzone są na 90% ulic. Docelowo przebudowanych zostanie blisko 3900 m ulic i chodników (w tym 3300 m w ciągu podstawowym) oraz wykonanych około 4000 m ścieżek rowerowych. Wraz z ponownym otwarciem ulic po przebudowie, do użytkowania oddanych zostanie 13 sygnalizacji świetlnych, w tym trzy nowe na ulicach Grottgera, Rowerowej oraz Puławskiej. Docelowo powstanie ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej. Obecnie wykonano już blisko 4000 m kanałów. Z kolei kompletna sieć gazowa wynosi ponad 2 km i jest już ukończona. 

Aleje Racławickie

Na głównej arterii Miasta powstała już nowa infrastruktura gazowa. Na odcinku od Centrum Spotkania Kultur do ul. Puławskiej długość nowego gazociągu to 1,6 km. Finalizowane są również prace w zakresie kanalizacji deszczowej. Jest ona już wybudowana w ponad 80%. Na Al. Racławickich powstaje zbiornik w rejonie ronda Honorowych Krwiodawców o długości 170 m. Przyjmie on 140 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Równolegle realizowane są prace związane z podbudową i wykonaniem nawierzchni jezdni. Obecnie ich wykonanie jest na poziome 35%, z kolei stan zaawansowania prac dotyczących chodników to 40%. Wraz z przebudową Al. Racławickich powstaną nowe ścieżki rowerowe. Wykonano 30% ich podbudowy oraz rozpoczęto kładzenie nawierzchni bitumicznej - warstwy wiążącej. Prace drogowe obejmują również swoim zakresem zatoki przystankowe. Te zlokalizowane przy KUL-u, Państwowej Szkole Budownictwa i Geodezji oraz Szpitalu Wojskowym zyskały już nowe betonowe nawierzchnie. W obrębie przystanków trwają jeszcze drobne prace brukarskie. Istniejąca wzdłuż Al. Racławickich trakcja trolejbusowa również ulega sukcesywnej wymianie. W miejscu zdemontowanej starej infrastruktury trakcyjnej wykonano 94 fundamenty pod nową trakcję oraz ustawiono już 70 słupów trakcyjnych. Finalnie zostanie ich zamontowanych 190. Zmiany dotyczą również sygnalizacji świetlnej. Gotowe jest już uzbrojenie podziemne do sygnalizacji wraz z częścią fundamentów dla nowych świateł.

Ulica Lipowa

Na ulicy usunięto wszelkie kolizje, w tym przebudowano gaz, kanalizację sanitarną, kable energetyczne i wodociąg. Wykonano już 3-elementowy zbiornik wodny o pojemności blisko 600 tys. litrów. Jego najdłuższy element mierzy 168 m. Zbiornik retencyjny będzie przyjmował wodę deszczową z Al. Racławickich od ul. Poniatowskiego w stronę ul. Lipowej i Krakowskiego Przedmieścia. Nowoczesna kanalizacja odprowadzi wodę do Czechówki przez ul. Poniatowskiego oraz do Bystrzycy przez ul. Lipową i Piłsudskiego. Z powodu podpalenia zbiornika na ul. Lipowej, które miało miejsce w pierwszej połowie września, konieczne jest przeprowadzenie prac naprawczych. Będą one polegały na wymianie uszkodzonych części zbiornika - środkowej studni wraz z dochodzącymi do niej rurami. Zakończono również budowę kanalizacji deszczowej do wysokości ul. Okopowej. Prace w zakresie „burzówki” kontynuowane są na odcinku ulicy Lipowej od wjazdu na cmentarz do ul. Narutowicza. Na 75% zakresu prac wykonano podbudowę nowej jezdni oraz ułożono warstwę wiążącą. Ustawiono już krawężniki i rozpoczęto budowę chodników po stronie ul. Sądowej. Aktualnie drogowcy budują studnię pod sygnalizację świetlną i fundamenty pod trakcję trolejbusową. 

Rondo Honorowych Krwiodawców

Do tej pory prace wykonano na połowie ronda (I i II ćwiartce). Wybudowano tam kanalizację deszczową i rury osłonowe pod sygnalizację świetlną. Posadowiono także 10 słupów trakcyjnych. Powstała podbudowa pod ścieżkę rowerową i chodnik, ułożono krawężniki oraz podbudowę bitumiczną i warstwę wiążącą nawierzchni ulic. Aktualnie roboty drogowe trwają na III ćwiartce i są kluczowe z punktu widzenia przebudowy całego ronda. Obejmują one powstanie uzbrojenia podziemnego w postaci zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej. Zbiornik na deszczówkę pomieści 143 tys. litrów wody, która będzie odprowadzana do Czechówki, przez al. Sikorskiego. Powstają również elementy sygnalizacji świetlnej i trakcji trolejbusowej. Na al. Sikorskiego i al. Warszawskiej wykonano już oświetlenie na docelowych słupach. Gotowa jest również zatoka autobusowa przy al. Sikorskiego. Harmonogram prac zakłada przywrócenie podstawowej funkcji ronda, czyli ruchu okrężnego przed okresem zimowym.

Ulice Poniatowskiego, Popiełuszki i Spadochroniarzy

W miejsce wyburzonego pustostanu na ul. Poniatowskiego wybudowano gazociąg. Stanowi on najważniejszy przepływ gazu, który będzie podłączony do centralnej rozdzielni zlokalizowanej w okolicy wiaduktu. Prace związane z kanalizacją deszczową są zrealizowane w 80%. Zwieńczeniem tych robót będzie wybudowanie separatorów i zbiornika w rejonie estakady. Od ul. Poniatowskiego w stronę Popiełuszki budowana jest kanalizacja deszczowa, która usprawni odpływ wód opadowych z terenu usytuowanego poniżej poziomu ulicy. Ponadto poprowadzono wschodnią jezdnię ul. Poniatowskiego o długości 200 m ze ścieżką rowerową i chodnikiem oraz zatoką autobusową. Gotowa jest też druga strona ulicy - nowy odcinek ma długość 100 m. Na ul. Popiełuszki na odcinku w stronę al. Długosza wykonana jest już nawierzchnia do wysokości warstwy wiążącej wraz z chodnikami. Posadowiono także część fundamentów pod sygnalizację świetlną. Z kolei w stronę ul. Junoszy, zakres prac obejmuje około 100 m fragment jezdni. Trwają tam prace związane z uzbrojeniem terenu. Natomiast na ul. Spadochroniarzy wykonano kanał deszczowy i na połowie jezdni, od strony Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, gotowa jest również podbudowa nowej nawierzchni. Drugą stroną ulicy dopuszczony jest ruch tylko i wyłącznie dla karetek. Na ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Wieniawskiej do skrzyżowania z Al. Racławickimi, prowadzone są prace związane z podbudową i położeniem warstwy wiążącej. Powinny się one zakończyć z końcem października. Wówczas przywrócony zostanie ruch tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej. Jadąc od strony ul. 3 Maja będą one mogły przejechać na wprost w kierunku ronda Honorowych Krwiodawców oraz skręcić w lewo w ul. Lipową.

Pomimo epidemii COVID-19 i związanych z tym trudności w dostępie do materiałów i komponentów, do końca roku, zgodnie z założeniami harmonogramu inwestycji, realizacja zadań będzie zaawansowana w blisko 60%. Zakończenie inwestycji planowane jest w czerwcu 2021 r.

Przebudowa Al. Racławickich wraz z rondem Honorowych Krwiodawców, ul. Poniatowskiego oraz ul. Lipową to główny komponent projektu unijnego „Przebudowa strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF” realizowanego z udziałem środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020. Całość zadania pochłonie ponad 100 mln zł, z czego 85% dofinansowania stanowią środki europejskie.