W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Znamy pomysły na Błonia pod Zamkiem

Znamy pomysły na Błonia pod Zamkiem
23.10.201512:20

15 prac otrzymało Miasto Lublin w konkursie na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną parku na Błoniach pod lubelskim Zamkiem. Sąd konkursowy dziś wyłonił zwycięzcę. Jest nim zespół autorski Zuzanny Szpocińskiej (Warszawa), Aleksandry Bonieckiej (Radzynin), Tomasza Marciniewicza (Warszawa) i Michała Poziemskiego (Ząbki).

Celem konkursu było opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania Błoni, która z jednej strony stworzy otwartą i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, z drugiej będzie się odnosiła do  historycznej i kulturowej przeszłości Lublina, wyznaczając ramy rozwoju tej części miasta. Konkurs miała dostarczyć informacji o możliwościach docelowego kształtowania zabudowy kubaturowej i przestrzeni publicznych, wskazać możliwość wykorzystania terenów należących obecnie do miasta i określić zasady kształtowania zieleni wysokiej uwzględniające dalekie i bliskie panoramy Starego Miasta i Zamku.

- Odnowione Błonia, wspólnie z Podzamczem, doskonale wpiszą się w program uporządkowania i modernizacji przestrzeni Śródmieścia, a także rewitalizację doliny Bystrzycy. Zależy nam na tym, aby jeden z najbardziej reprezentacyjnych obszarów Lublina zyskał nową, atrakcyjną jakość, stając się przestrzenią przyjazną mieszkańcom i odwiedzającym Lublin turystom – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Zwycięską pracę przygotował zespół autorski Zuzanny Szpocińskiej (Warszawa), Aleksandry Bonieckiej (Radzynin), Tomasza Marciniewicza (Warszawa) i Michała Poziemskiego (Ząbki).  Jak czytami w opinii Sądu Konkursowego, „praca została nagrodzona za walory ideowe koncepcji zilustrowane czytelną, zwięzłą formą przekazu. Praca uwzględnia wytyczne konkursowe i uwarunkowania historyczne obszaru i kontekstu oraz proponuje wizję współczesnego parku kulturowego w nawiązaniu do historycznego rozumienia  błoni. Propozycje urbanistyczne zabudowy honorują historyczny charakter miejsca i wnoszą nowe wartości.”

Drugie miejsce zajął Garden Concept Architekci Krajobrazu Wojciech Januszczyk Piotr Szkołut Sp. J. z Lublina za koncepcje kształtowania parku interesującą metodycznie, różnorodną funkcjonalnie i programowo oraz za rozwiązania architektoniczne wpisane w istniejącą zieleń

Trzecie miejsce otrzymała praca Fundacja Rozwoju Designu LUCREATE z Lublina za walory metodyczne oraz interesujące propozycje programowe i przestrzenne.

Wyróżnienia otrzymali:

  • Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o. z Wrocławia        
  • ArchiQuest Michał Jędrzejewski z Krakowa
  • Architektoniczne Biuro Projektowe Wojciech Bielecki z Lublina
  • Atelier Loeger Architekci Sp. z o.o. Z Krakowa
  • Teller Architekci Michał Teller z Wrocławia
  • UK KORONA Studio Architektoniczne Krzysztof Korona z Lublina i Landmark Pracownia Architekci Krajobrazu Magdalena Słowik Junko z Poniatowej

Nagrodzone prace będą podstawą, po szerokiej dyskusji publicznej i konsultacjach do opracowania projektu realizacji parku na Błoniach. Zwycięzcy konkursu zostaną zaproszeni do negocjacji w sprawie zawarcia umowy dotyczącej opracowania ostatecznego projektu budowlanego.

Projekt wykonawczy zagospodarowania Błoni pod Zamkiem powinien być gotowy 9 maja 2016 r.

Prace konkursowe były oceniane według następujących kryteriów:
1) założenia ideowe, jasność koncepcji i zwięzłość formy, tożsamość kulturowa miejsca, relacje do kontekstu, sposób powiązań z układem urbanistycznym Lublina
2) atrakcyjność, oryginalność rozwiązań parkowych, ich znaczenie dla rewitalizacji obszaru oraz realność
3) sposób uwzględnienia wytycznych urbanistyczno-architektonicznych, sposób uwzględnienia uwarunkowań własnościowych, propozycje programowe, realność etapowania

Zwycięską pracę wyłonił powołany został przez Prezydenta Miasta Lublin zespół konkursowy, w skład którego weszli:
mgr inż. arch. Wojciech Gęsiak – Przewodniczący Sądu Konkursowego (SARP)
dr Hubert Mącik – Z-ca Przewodniczącego
mgr inż. arch. Stanisław Lichota – Sędzia Referent (SARP)
mgr inż. arch. Beata Malicka-Ząbek
mgr inż. Hanna Pawlikowska
mgr inż. arch. Małgorzata Żurkowska
dr inż. arch. Janusz Grycel (SARP)
mgr inż. arch. Arkadiusz Bojczuk (SARP – z-ca Sędziego)
dr inż. Jan Kamiński (Rada Kultury Przestrzeni, z-ca Sędziego)

Przez dwa tygodnie (do 6 listopada) prace konkursowe były eksponowane w Trybunale Koronnym. Uwagi i opinie mieszkańcy przesyłali na adres mailowy: . Dyskusja publiczna o Błoniach pod Zamkiem z udziałem przedstawicieli zespołu projektowego nagrodzonego pierwszą nagrodą i Stowarzyszeniem Architektów Polskich (Zuzanna Szpocińska, Aleksandra Boniecka, Tomasz Marciniewicz, Michał Poziemski) odbyła się w poniedziałek (23 listopada).

Poniżej zwycięskie koncepcje (od góry po miejsce 1, 2, 3 po 6 planszy).