W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Znamy projektanta nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego

Znamy projektanta nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego
03.08.202210:56

Miasto wybrało projektanta nowoczesnego i wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego, który powstanie w dzielnicy Za Cukrownią. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracuje konsorcjum spółek Kavoo Invest z Poznania i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions z siedzibą we Wrocławiu. Jednym z kryteriów oceny ofert było doświadczenie zawodowe w projektowaniu stadionów sportowych.

– Budowa wielofunkcyjnego obiektu sportowo-rekreacyjnego z funkcją stadionu żużlowego to bardzo skomplikowany proces, wymagający wieloetapowych przygotowań. Zgodnie z wielokrotnymi deklaracjami, pozostaje jednym z priorytetów inwestycyjnych miasta na najbliższe lata. Ogromnego nakładu pracy wymaga jednak przygotowanie inwestycji w taki sposób, by nowy budynek w przyszłości spełniał zarówno oczekiwania federacji umożliwiających organizację zawodów na najwyższym poziomie, jak i samych kibiców. Sport żużlowy i jego popularność w Lublinie są w ostatnich latach fenomenem na skalę ogólnopolską, co kształtuje dobry wizerunek miasta w kraju, a także za granicą. Dodatkowo, obiekt ma być zaprojektowany jako wielofunkcyjny, by był wykorzystywany przez cały rok przy organizacji także innych wydarzeń, w tym zawodów gier zespołowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej złożyło trzech wykonawców. Dwóch z nich nie spełniło warunków udziału w postępowaniu i ich wnioski odrzucono. Do złożenia oferty wstępnej zaproszono więc jednego wykonawcę - konsorcjum Kavoo Invest z Poznania i Sybilski, Wesoły and Partners Constructions z Wrocławia, które na początku lipca złożyło ofertę wstępną. Po przeprowadzeniu przez komisję przetargową ścisłej analizy złożonej oferty, dokonano jej wyboru jako najkorzystniejszej i tym samym zdecydowano o powierzeniu zlecenia opracowania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami inwestorskimi konsorcjum firm z Poznania i Wrocławia.

Zgodnie ze wskazanymi projektantowi wytycznymi trybuna stadionu ma pomieścić od 17 do 20 tysięcy miejsc, a dolny rząd siedzeń, ze względów bezpieczeństwa, będzie znajdował się powyżej górnej krawędzi bandy wokół toru. Tor będzie oddzielony od trybun ogrodzeniem i wyposażony w bandy kinetyczne, a zadaniem projektanta będzie dostosowanie go do wytycznych Ekstraligi Żużlowej, Polskiego Związku Motorowego czy Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. Opracowana dokumentacja projektowa ma objąć kompletną infrastrukturę, rozplanowanie pomieszczeń wewnątrz i zaplanowanie terenu wokół. Teren inwestycji ma harmonijnie wpisać się w istniejący układ, a nowa przestrzeń parkowo-rekreacyjna będzie dostępna dla mieszkańców. Planowane nasadzenia powinny uwzględniać roślinność wysoką i niską, stanowiąc zielony teren rekreacyjny z elementami zabawowymi, czy małej architektury, takimi jak ławki, pomost, przystań kajakowa i inne uzupełnienia funkcji sportowej i rekreacyjnej terenu w elementy wypoczynku dla mieszkańców.

Projekt będzie musiał uwzględnić odpowiednie rozwiązania dla tłumienia hałasu i pełne zadaszenie pozwalające na przewietrzenie, zaciemnienie i podwieszenie elementów związanych m.in. z urządzeniem sceny w rożnych konfiguracjach. Nowy budynek ma spełniać normy i wymagania federacji krajowych i międzynarodowych w zakresie sportów motorowych i gier zespołowych, w tym piłki siatkowej, ręcznej i koszykówki, a także zawodów lekkoatletycznych. Rozwiązania projektowe mają zapewnić jak najniższe koszty eksploatacji z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, rozwiązań automatyki budynkowej i systemów zarządzania obiektem.

Termin opracowania dokumentacji to 18 miesięcy od momentu podpisania umowy, co oznacza, że w pierwszym kwartale 2024 roku Miasto będzie posiadało kompletny projekt i aktualną wycenę nowego stadionu. Brane są pod uwagę różne możliwe scenariusze finansowania realizacji inwestycji poprzez pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Sportu, czy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Decyzja dotycząca ostatecznego modelu finansowania budowy zapadnie na późniejszym etapie, po opracowaniu projektów obiektu.
Wartość opracowania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim nad realizacją robót zgodnie ze złożoną ofertą wynosi około 7 mln 442 tys. zł.