W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Wydział Planowania
Adres: ul. Wieniawska 14/1102, 20-071 Lublin
Telefon: 81 466 2300
Fax: 81 466 2301
Email:
Dyrektor: Mirosław Hagemejer

Godziny pracy

Dla pracowników Wydziału Planowania ustala się czas pracy w cyklu tygodniowym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Zakres działania

Wydział Planowania realizuje w szczególności zadania z zakresu:

  1. kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej poprzez planowanie i prognozowanie rozwoju przestrzennego Miasta Lublin, sporządzania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Lublin oraz sporządzania projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lublin;
  2. wydawania wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  3. dokonywania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Lublin oraz oceny postępów w opracowywaniu planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium i wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego;
  4. prowadzenia spraw dotyczących zmiany wartości nieruchomości w związku z uchwalaniem lub zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;