W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lublin - Pomnik Historii

Tekst Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Lublin - historyczny zespół architektoniczno-urbanistyczny".

Lublin jest obok Chełmna, Gdańska, Kazimierza Dolnego, Krakowa, Poznania, Torunia, Warszawy, Wrocławia i Zamościa jednym z 10 miast historycznych w Polsce posiadających status Pomnika Historii. Status Pomnika Historii jest potwierdzeniem posiadania przez Lublin szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej i zarazem wyjątkowego znaczenia miasta dla dziedzictwa kulturalnego Polski. Status ten otwiera także możliwość ubiegania się o wpis na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Ponadto Lublin jest jednym z depozytariuszy Znaku Europejskiego Dziedzictwa (European Heritage Label), który związano z trzema lubelskimi zabytkami; dwa z nich: Kaplica Św. Trójcy na Zamku oraz klasztor Dominikanów na Starym Mieście usytuowane są w obrębie granic Pomnika Historii, zaś trzeci – pomnik Unii Lubelskiej znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie tych granic.

Pomnik Historii obejmujący swymi granicami Wzgórze Zamkowe, Wzgórze Staromiejskie oraz część Krakowskiego Przedmieścia wyznacza najwartościowszy obszar historycznego Lublina, bogaty w materialne i niematerialne przekazy przeszłości. Jest to obszar wskazujący na dawną tożsamość miejsca, jakim jest miasto Lublin, jak również ma istotny udział w kształtowaniu jego nowej tożsamości. To unikalny zespół zabytków pochodzących z wielu epok historycznych od wczesnego średniowiecza po czasy współczesne, wpisanych w urozmaicony krajobraz wzgórz i dolin Wyżyny Lubelskiej.

Mapa: Lublin - Pomnik Historii

Wszyscy zainteresowani historią rozwoju przestrzennego Lublina będą mieli możliwość zwiedzić miasto na nowo wraz z mapą „Lublin. Dziedzictwo kulturowe”. Przygotowana przez pracowników Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków Urzędu Miasta Lublin publikacja ma na celu promocję Lublina jako Pomnika Historii. Mapę można otrzymać w Biurze MKZ przy ul. Złotej 2 w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30) oraz w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 1

Mapa została zaprojektowana tak, by pokazać najcenniejszą część historycznego Lublina – Pomnik Historii, a także śródmieście w szerszym kontekście z uwzględnieniem najważniejszych zabytków i miejsc wartych odwiedzenia. Mapę wzbogacają opisy lubelskich zabytków oraz rys historyczny rozwoju przestrzennego miasta zilustrowany czterema planami ukazującymi kształtowanie się Lublina w okresie przedlokacyjnym, na przełomie XIII i XIV wieku, w XVI i XVII wieku oraz w na przełomie XIX i XX wieku.
W 2007 roku Prezydent RP uznał teren Wzgórza Zamkowego, Wzgórza Staromiejskiego i części Krakowskiego Przedmieścia za Pomnik Historii ze względu na szczególną wartość historyczno–architektoniczną. Takie wyróżnienie nadano dotychczas jedynie 10 historycznym polskim miastom co potwierdza jego rangę.

Pierwsze wydanie mapy zostało sfinansowane ze środków europejskiego programu URBACT II Heritage as Opportunity – Dziedzictwo jako Szansa.

Obecnie jest dostępne już trzecie wydanie.

      Mapa PL - awers     Mapa PL - rewers

MAPY DO POBRANIA

LUBELSKIE ZABYTKI - BROSZURY

 Broszury w gablocie.

W latach 2016-2017, w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, zostało opracowanych siedem broszur i trzy ulotki poświęcone najcenniejszym lubelskim obiektom zabytkowym. W pierwszej kolejności materiały tekstowe i graficzne powstały dla obiektów uhonorowanych Znakiem Dziedzictwa Europejskiego jako miejsca będące świadkami podpisania Unii Lubelskiej, tj. kaplicy zamkowej pw. Trójcy Świętej, kościoła pw. św. Stanisława BM wraz z klasztorem dominikanów oraz pomnika Unii Lubelskiej. Następnie przygotowaliśmy broszury dla obiektów sakralnych z obszaru Pomnika Historii - kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła wraz z dawnym klasztorem bernardynów, kościoła pw. św. Ducha, a następnie chcieliśmy zebrać i przybliżyć historię dawnego zespołu klasztornego dominikanów obserwantów, który od 1918 roku mieści najstarszy gmach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i kościół pw. Świętego Krzyża, pełniący funkcję kościoła akademickiego.

Osoby zainteresowane materiałami w wersji papierowej, zapraszamy do siedziby Biura MKZ przy ulicy Złotej 2 na Starym Mieście.

PLIKI DO POBRANIA