W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin w europejskim projekcie URBACT III Second Chance

Lublin w europejskim projekcie URBACT III Second Chance

logo programu URBACTLogo EC.Logo projektu 2C.

Miasto Lublin zostało zaproszone w maju 2015 roku do uczestnictwa w europejskim programie URBACT III Projekt "2nd Chance", współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez lidera projektu Miasto Neapol (Włochy) i przystąpiło do jego realizacji 15 września 2015 roku. Partnerami projektu poza Gminą Lublin są Miasto Maribor (Słowenia), Miasto Liverpool (Wielka Brytania), Miasto Dubrownik (Chorwacja), Miasto Caen (Francja), Miasto Chemnitz (Niemcy), Miasto Porto
(Portugalia), Miasto Gijon (Hiszpania), Miasto Bruksela (Belgia) i Uniwersytet w Genui (Włochy). Projekt uzyskał dofinansowanie na realizację I fazy, która trwała 6 miesięcy (od 15 września 2015 r. do 15 marca 2016 r.). Faza ta polegała na opracowaniu wstępnej analizy potrzeb każdego z partnerów projektu i stanowiła podstawę do opracowania pełnego wniosku aplikacyjnego na realizację II fazy projektu. Celem projektu jest przygotowanie rewitalizacji dużych opuszczonych kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej). Uczestnicy projektu w trakcie realizacji II fazy w ramach prac sieci będą poszukiwać odpowiedzi na następujące zagadnienia:

· w jaki sposób opuszczone obiekty, które do tej pory były “zapomniane” oraz często negatywnie naznaczone mogą być przywrócone miastu?
· jak poprzez rozwój tych obiektów/kompleksów obiektów oraz nadanie im nowych funkcjonalności, mogą zmienić się w miejsca tętniące życiem?
· w jaki sposób zapoczątkować proces zagospodarowania opuszczonych budynków? W jaki sposób zorganizować taki proces?
· w jaki sposób określić sposób użytkowania przez miasto oraz zaangażować lokalną społeczność w ich rewaloryzację?
· w jaki sposób finansować powyższe zadania?

Efekty prac projektu będą wykorzystane w pracach nad przygotowaniem oraz wdrożeniem Lokalnego Planu Rewitalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotyczących partycypacji społecznej, a także realizacji celów społecznych projektów rewitalizacyjnych w zakresie wykluczenia społecznego. Całkowita wartość budżetu projektu wynosi 750 000,00 Euro, czyli w przybliżeniu 3 249 375,00 PLN (przy kursie z 08.03.2016 r., 1 Euro = 4,3325 PLN), natomiast wartość części budżetu przeznaczonej dla Gminy Lublin wynosi 41 886,40 Euro, czyli 181 472,83 PLN. Dofinansowanie na poziomie 85% pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego natomiast 15% stanowi wkład własny Gminy Lublin w wysokości 6 282,96 Euro, czyli 27 220,93 PLN.

URBACT III

I FAZA

SPOTKANIA PROJEKTOWE

II FAZA

SPOTKANIA PROJEKTOWE

SPOTKANIA LOKALNEJ GRUPY WSPARCIA (ULG-URBACT LOCAL GROUP)

BADANIA SOCJOLOGICZNE

DZIAŁANIA EDUKACYJNE

LEKCJE W SZKOŁACH

KONFERENCJA FINALNA PROJEKTU W LUBLINIE - 31 MAJA 2018

Konferencja - plakat

30 maja 2018 roku, w lubelskim Ratuszu, odbyła się konferencja finalna projektu "2nd Chance: Waking up the sleeping giants". Podczas spotkania podsumowaliśmy trwający blisko trzy lata projekt, który w Urzędzie Miasta Lublin realizowało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków. Głównym celem projektu było wypracowanie modelu działań rewitalizacyjnych opuszczonych zabytkowych budynków lub kompleksów zabudowy miejskiej (szczególnie poprzemysłowej), który został zawarty w tzw. Zintegrowanym Planie Działania, opracowanym we współdziałaniu z mieszkańcami, przedsiębiorcami, studentami, właścicielami obiektów przemysłowych i organizacjami społecznymi. Wspomniany plan koncentruje się na działaniach zmierzających do rewitalizacji zarówno w kontekście infrastrukturalnym, jak i społecznym. Obiektami wskazanymi przez Miasto Lublin do realizacji projektu były dawna słodownia przy ulicy Misjonarskiej 22 oraz zabudowa browaru przy ulicy Bernardyńskiej 15, należące niegdyś do rodziny Vetterów.

Po przywitaniu gości przez dra Huberta Mącika, Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, głos zabrał Michał Trzewik, koordynator projektu w Lublinie, przybliżając uczestnikom informacje o projekcie oraz wszytskie działania, które zostały zrealizowane w jego ramach. Następnie miała miejsce prezentacja krótkiego filmu "2nd Chance: Waking up the sleeping giants" z wypowiedziami uczestników projektu, który przygotowaliśmy jako kompendium wiedzy o projekcie. Zachęcamy do obejrzenia tego krótkiego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=TQRZWNGKDgI&t=15s

Kolejne wystąpienie było poświęcone doświadczeniom browaru "Perła" w rewitalizacji historycznej zabudowy, preentację wygłosił dyrektor Jarosław Głąb. Następnie, Anna Krzyżanowska-Orlik omówiła opracowany w ramach projektu Zintegrowany Plan Działania i nastąpiła przezentacja filmu podsumowującego projekt, przygotowanego przez lidera, Miasto Neapol, któego premierowy pokaz miał miejsce podczas konferencji finalnej w Neapolu. Kolejnym punktem agendy było krótkie omówienie wystawy "2nd Chance: Waking up the sleeping giants", przygotowanej przez dr Paulinę Zarębską-Denysiuk i Michała Jadczaka, której otwarcie odbyło się na zamknięcie spotkania. Wystawę do 13 czerwca można oglądać na Placu Wolności, następnie, od 13 do 27 czerwca na placu przed Centrum Kultury. Kolejne odsłony po wakacjach, o czym będziemy informować.

Konferencji finalnej towarzyszyło wystąpienie Karola Burego z Krajowego Punktu Kontaktowego URBACT w Polsce, poświęcone przedstawieniu innych projektów urbactowych realizowanych w kraju.

INFORMACJE PRASOWE