W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Publikacja "Mury miejskie Lublina"

Publikacja "Mury miejskie Lublina"
Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W ramach transgranicznego projektu "Nowe życie starego miasta: rewitalizacja zabytków dziedzictwa historycznego i kulturalnego w Łucku i Lublinie" (Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020) realizowanego przez Lublin w partnerstwie z ukraińskim miastem Łuck została opracowana publikacja "Mury miejskie Lublina" autorstwa Jadwigi Teodorowicz-Czerepińskiej i Grażyny Michalskiej. Książka jest pierwszą wydaną monografią murów obronnych dawnego Lublina - dotychczas informacje na ich temat były dostępne tylko w formie niepublikowanych opracowań konserwatorskich. Publikacja zawiera omówienie historii średniowiecznych obwarowań miejskich lokacyjnego Lublina - od wałów ziemnych, poprzez powstałe w XIV wieku mury miejskie - rozbudowywane w ciągu kolejnych stuleci, po częściową rozbiórkę mocnień w XIX wieku. Zachowane oraz znane ze źródeł historycznych dzieła obronne dawnego Lublina zostały zestawione w szczegółowym katalogu, w którym omówiono łącznie 26 obiektów: bram, wież, baszt i furt. Treści książki towarzyszą ilustracje - archiwalne i współczesne, pokazujące omawiane fragmenty murów obronnych Lublina oraz historyczne widoki naszego miasta wraz z opisem skoncentrowanym na ukazanych na nich dziełach obronnych. Autorki książki to cenione i doświadczone badaczki zabytków Lubelszczyzny, które przez dekady zajmowały się badaniami dotyczącymi architektury obronnej. Jadwiga Teodorowicz–Czerepińska jest historykiem sztuki. Urodzona w Wilnie, osiadła w Lublinie. Życie zawodowe związała głównie z terenami Lubelszczyzny, jako wybitny specjalista w zakresie promocji i ochrony historycznej architektury i urbanistyki. Działała w ramach Przedsiębiorstwa Państwowego Pracownie Konserwacji Zabytków, Regionalnego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz własnej firmy Zespołu Badań i Dokumentacji Zabytków „Mansarda”. Jest autorką licznych dokumentacji oraz publikacji, w tym przewodników. Grażyna Michalska także jest historykiem sztuki, doktorem nauk technicznych w zakresie architektury i urbanistyki. Od urodzenia związana z Lublinem, pracowała w instytucjach związanych z promocją i ochroną zabytków. Współwłaścicielka Zespołu Badań i Dokumentacji Zabytków „Mansarda”. Autorka licznych dokumentacji oraz publikacji, w tym lubelskich przewodników. Zainteresowania szczególne to historyczna architektura obronna. Obecnie nauczyciel akademicki i dziekan kierunku Architektura w WSPA w Lublinie.

Książka został wydana w nakładzie 500 egzemplarzy, można ją dostać bezpłatnie w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków przy ul. Złotej 2.

Do pobrania