W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Scenariusze referendum

PYTANIE:

Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej i sportowo-rekreacyjnej na zabudowę mieszkalno-usługową na nie więcej niż 30 ha terenu tzw. Górek Czechowskich, w zamian za sfinansowanie przez obecnego właściciela zagospodarowania pozostałych 75 ha tego terenu, jako zieleni publicznej (parku naturalistycznego), przy zachowaniu cennych przyrodniczo walorów i przekazanie go Gminie Lublin?

MOŻLIWE ODPOWIEDZI: „TAK” lub „NIE”

SCENARIUSZE W ZALEŻNOŚCI OD WYNIKU REFERENDUM:

Scenariusz I - z wynikiem referendum na „TAK” :

Miasto będzie miało po raz pierwszy w historii – możliwość otrzymania na własność dużej części terenu Górek Czechowskich (ok. 75 ha). Przed pozyskaniem tego terenu przez Miasto, zostanie on zagospodarowany w formie parku naturalistycznego, co pozwoli na szybkie jego udostępnienie dla wszystkich mieszkańców Lublina.

Dalsze utrzymanie tego terenu i obowiązki związane z ochroną przed degradacją (ochrona czynna) będą w gestii Miasta jako właściciela.

W odniesieniu do procedur planistycznych związanych z zagospodarowaniem przestrzennym wynik „TAK” pozwoli na kontynuację procedury uchwalania nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin. Projekt Studium UiKPZ bez zmian w rejonie „Górek Czechowskich” będzie przedłożony na sesję Rady Miasta Lublin.

Uchwalenie nowego Studium UiKZP pozwoli na wznowienie prac nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze (w sposób respektujący odpowiedź wynikającą z referendum).

Scenariusz II – z wynikiem referendum na „NIE” :

Oznacza zachowanie dotychczasowych funkcji ustalonych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan nie ulegnie zmianie.

Projekt studium będzie dostosowany do wyniku referendum – czyli w projekcie dokumentu Studium UiKPZ zostaną wprowadzone zmiany (w rejonie „Górek Czechowskich”).

Wynik „NIE” oznacza też, że teren zielony ZP – w dalszym ciągu pozostaje prywatny. Właściciel terenu nie ma obowiązku traktowania tego terenu jako ogólnodostępnego (udostępniania tego terenu publicznie). Można też, z dużym prawdopodobieństwem przewidywać, że teren ten będzie ulegał dalszej degradacji (jak przez ostatnie kilkanaście lat).

Scenariusz III – wymagany próg 30% frekwencji nie został osiągnięty - Referendum nieważne:

Decyzję w sprawie Górek Czechowskich podejmie Rada Miasta w formie uchwał dotyczących Studium UiKZP oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.