W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Logo Bus Bonus - partnera akcji

Partner akcji rozlicz PIT

ProcentujeMY_1280x512

Terminy
Banner 400x400

Czas trwania loterii

01.02.2023 r. do dnia 18.07.2023 r. włącznie (ostateczny termin rozpatrywania reklamacji).

Okres przyjmowania zgłoszeń: od 01.02.2023 r., do 02.05.2023 r. 

Losowanie nagród
Organizator przewidział 1 (słownie: jedno) losowanie Nagród, które odbędzie się dnia 16.05.2023 r. między 10.00 a 16:00 w Ratuszu w Lublinie (plac Króla Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin) w obecności Komisji nadzoru, o której mowa w § 12 Regulaminu.

Miejsce i termin wydania nagród
Proces informowania Laureatów o wygranej rozpoczyna się w dniu 17.05.2023 r. a kończy 2 czerwca 2023 r.

Nagroda główna zostanie wręczona podczas oficjalnej uroczystości, która odbędzie się nie później niż 30.06.2023 r., po uprzednim zarejestrowaniu i ubezpieczeniu przez Laureata pojazdu, na podstawie dokumentów przekazanych przez Organizatora (tj. imiennego Protokołu Odbioru/Wydania Nagrody, karty pojazdu, homologacji oraz faktury zakupu pojazdu). O dokładnej godzinie, dacie i miejscu wydarzenia Laureat zostaje powiadomiony przez Organizatora za pośrednictwem wiadomości SMS lub/i połączenie telefoniczne z Laureatem, nie później niż na 3 dni przed uroczystym wręczeniem Nagród. W przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa Laureata z przyczyn losowych, obostrzeń epidemicznych lub tzw. siły wyższej na uroczystości wydania Nagród, nieprzekraczalny termin osobistego odbioru wylosowanej przez niego Nagrody w Urzędzie Miasta Lublin w Sekretariacie Prezydenta Miasta (Plac Łokietka 1, pok. 25), upływa dnia 04.07.2023 r. Nagrodę Laureat odbiera osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem dokładnego dnia i godziny odbioru Nagrody. Pozostali laureaci otrzymują Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej, w terminie do 21 dni od daty przedłożenia Organizatorowi Oświadczenia Laureata w formie skanu. W celu umożliwienia przekazania Nagrody, każdy Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi prawidłowy adres do jej wysyłki wraz z numerem telefonu dla kuriera. Nagrody w loterii zostaną wydane do dnia 20.06.2023 r.