W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Kontakt

Sprawy merytoryczne:
Wydział Geodezji,
ul. Wieniawska 14, pok. 518,
tel. 81 466 2100,
e-mail: portalgeodezyjny@lublin.eu

Sprawy techniczne:
Wydział Informatyki i Telekomunikacji,
Referat ds. systemów geoprzestrzennych,
e-mail: geoportal@lublin.eu

Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania wszelkich informacji o przetwarzaniu danych, które pozyskane zostały w związku z korzystaniem przez Użytkowników z serwisu internetowego, prowadzonego pod adresem portalgeodety.lublin.eu (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Administratorem danych, gromadzonych za pośrednictwem Portalu jest Prezydent Miasta Lublin, dane adresowe: plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 3. W Urzędzie Miasta Lublin wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących użytkownikom serwisu praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować poprzez:
  1. email na adres iod@lublin.eu;
  2. pisemnie na adres plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin
 4. Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji polityki prywatności na tej podstronie.

Cel i zakres zbierania danych

 1. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu świadczenia usług za pośrednictwem strony internetowej i wynikają z zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w imieniu Prezydenta Miasta Lublin, w szczególności zadań określonych w przepisach:
  1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne;
  2. ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
  3. ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
  4. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
  5. ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;
  6. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. W ramach świadczenia usług, przetwarzane są w szczególności:
  1. dane  zbierane  automatycznie  podczas  odwiedzin Serwisu tzw. logi systemowe,
  2. dane „cookies”,
  3. dane osoby wymagane do realizacji wniosku,
  4. dane osób trzecich (dane pełnomocnika).

Gromadzenie i wykorzystanie danych

 1. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Klauzulach Informacyjnych dotyczących poszczególnych usług, dostępnych po zalogowaniu do usług lub we wniosku o dostęp (plik do pobrania ze strony głównej Serwisu).
 2. Państwa dane będą przekazywane innym podmiotom w sytuacji, gdy będzie to niezbędne do realizowania obowiązków ciążących na Administratorze.
 3. Dane przekazane poprzez formularze usług przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.
 4. W przypadku skorzystania z płatności z wykorzystaniem zewnętrznego systemu płatności- PayByNet (Krajowa Izba Rozliczeniowa SA, ul. rtm. Pileckiego 65, 02-781 Warszawa), wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane w jego bazie.
 5. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia ww. osób z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
 6. Logi systemowe przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerami serwisu. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Pliki cookies

 1. Serwis wykorzystują technologię "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na Państwa urządzeniu, w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Mają Państwo prawo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by pliki cookies nie były automatycznie rejestrowane (szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania- przeglądarki internetowej). Zastrzegamy, że zablokowanie Cookies (lub inne analogiczne zabiegi) mogą utrudnić korzystanie z naszej strony internetowej, a w skrajnych sytuacjach uniemożliwić korzystanie z określonych usług.