W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Działania partycypacyjne Lublina docenione przez europejskie jury

Działania partycypacyjne Lublina docenione przez europejskie jury
31.01.202410:00

Dwa miejskie projekty: Wymyślmy wspólnie Lublin oraz Szkolne Budżety Obywatelskie to finaliści europejskiego konkursu The Innovation in Politics Awards 2024 w kategorii Demokracja. Jury składające się z 1086 obywateli Europy uznało te partycypacyjne działania Lublina za wybitny przykład innowacji politycznej w Europie. Spośród 334 zgłoszeń z 26 różnych krajów, z których 314 uznano za kwalifikujące się, dwa projekty z Lublina znalazły się wśród dziesięciu najlepszych w swojej kategorii.

– Dzięki narzędziom partycypacji stworzyliśmy inteligentną Strategię Lublin 2030 pod hasłem: Wymyślmy wspólnie Lublin i rozwijamy samorządność uczniowską w ramach Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Tworzenie Strategii 2030 to jeden z największych procesów partycypacyjnych, jakie prowadziliśmy w Lublinie. Wszystkie działania podporządkowaliśmy idei współrządzenia, stawiając w centrum tego procesu mieszkanki i mieszkańców, włączając ich w planowanie przyszłości miasta i czyniąc współautorami najważniejszego miejskiego dokumentu. Z kolei Szkolne Budżety Obywatelskie to często pierwsze doświadczenie demokracji uczniów i uczennic, które wpływa na rozwój partycypacji wśród młodych mieszkańców i mieszkanek naszego miasta. To budujące, że nasza praca została dostrzeżona na arenie europejskiej. Międzynarodowa organizacja pozarządowa doceniła nasze działania, zaliczając je do najodważniejszych i najbardziej kreatywnych projektów politycznych w Europie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

Strategia Lublin 2030 powstała w oparciu o wielomiesięczne konsultacje z udziałem blisko 100 ekspertów różnych dyscyplin, a także tysiąca mieszkańców i mieszkanek miasta. Działania partycypacyjne oparto na pytaniu: Jaki ma być Lublin w 2030 roku? W efekcie odpowiedzi od 12 tys. osób, 77 spotkań, dyskusji, gier i warsztatów powstał katalog opinii i wyobrażeń, tworzących społeczną wizję miasta i jego przyszłości. W kolejnym kroku 120 przedstawicieli mieszkańców i środowisk zawodowych, wybranych w otwartym naborze, pracowało nad dalszymi szczegółami dokumentu. Rekomendacje wypracowane w cyklu blisko 40 warsztatów przeszły weryfikacje w strukturach urzędu i kolejne konsultacje społeczne w ramach otwartych spotkań z mieszkańcami. Zweryfikowane przez społeczność miasta zalecenia, stały się podstawą Strategii Lublin 2030. Prace nad dokumentem otrzymały wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w postaci dotacji o wartości ponad 3,3 mln zł.

Szkolne Budżety Obywatelskie to narzędzie nauki w działaniu oraz edukacji na temat partycypacji społecznej. Do udziału w tym projekcie Miasto zaprasza publiczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, w tym artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, młodzieżowy ośrodek socjoterapii oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. W konkursie wyłaniane są instytucje edukacyjne gotowe współdecydować o podziale i realizacji przyznanego budżetu. Dodatkowo Miasto i organizacje pozarządowe wspierają młodych uczniów, uczennice i kadrę pedagogiczną poprzez szkolenia i mentoring. Dzięki spotkaniom informacyjnym placówki tworzą Szkolne Zespoły Robocze, które tworzą regulaminy szkolnych budżetów obywatelskich, ich promocję wśród społeczności szkolnej (uczniów, rodziców, pracowników), rekrutację i wspólną selekcję projektów wybranych do realizacji przez społeczność szkolną. Podczas realizacji procesu placówki wspierają się wzajemnie, następuje integracja międzyszkolna, wymiana doświadczeń, inspiracji oraz świętowanie sukcesów. W roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 program korzysta z dofinansowania w wysokości 250 tys. zł ze środków Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach inicjatywy bilateralnej "Młodzież dla Miasta, Miasto dla Młodzieży – projekty i inicjatywy angażujące i włączające lokalne społeczności".

The Innovation in Politics Institute jest międzynarodową organizacją pozarządową, która identyfikuje, rozwija i wdraża innowacje w polityce dla wzmocnienia demokracji w Europie i poza nią. Coroczne nagrody Innovation in Politics Awards przyznawane są w 7 kategoriach: demokracja, ochrona klimatu, technologie demokracji, usprawnienie rządu, edukacja, rozwój lokalny, spójności społecznej. Laureatów każdej z nich poznamy 2 maja podczas uroczystej gali w Barcelonie.