W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej 2004 - 2007

Wybrane przykłady współpracy międzynarodowej 2004 - 2007
12.11.200714:23


Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej – projekt uroczystości z okazji wstąpienia Polski do Unii Europejskiej z udziałem miast partnerskich i zaprzyjaźnionych z Lublinem: Nancy, Muenster, Poniewież, Rishon-le-Zion, Pernik, Viseu, Łuck, Ługańsk, Lwów, Iwano-Frankowsk . Projekt zrealizowany w dniach 31 kwietnia – 1 maja 2004.

Misja Gospodarcza z Windsor w Lublinie połączona z udziałem w Kanadyjskim Dniu Handlowym oraz forum biznesowym Easternpartenariat 2004. Projekt zrealizowany
w dniach 12 – 18 czerwca 2004.

„Polacy i Holendrzy – poznajemy się bliżej” - projekt wymiany młodzieży przygotowany przez Fundację Tilburg – Polen i Fundację Integracyjną „Na Tatarach”. Projekt zrealizowany w dniach 22 lipca – 1 sierpnia 2004.

Udział władz Lublina w II Międzynarodowej Konferencji „Aspekty teoretyczne oraz praktyczne możliwości europejskiej integracji regionów Ukrainy w nowych warunkach” w ramach obchodów Roku Polskiego na Ukrainie. Spotkanie przedstawicieli Związków Miast Polski i Ukrainy. Projekt zrealizowany w dniach 24 – 27 sierpnia 2004.

Wizyta młodzieży z Max Planck Gymnasium z Delmenhorst w Lublinie
na zaproszenie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K. Lipińskiego
we wrześniu 2004.

Nawiązanie współpracy lubelskich gimnazjów, w tym Gimnazjum nr 8
im. G. Chrostowskiej ze szkołami w Poniewieżu. Wizyta lubelskiej młodzieży
w Poniewieżu w październiku 2004.

Polski Tydzień w Windsor – projekt prezentacji Lublina wraz z nadaniem nazwy „Lublin” jednej z ulic miasta. Zrealizowany w dniach 24 – 30 października 2004.

Polsko - Amerykańskie Warsztaty Przedsiębiorczości w Lublinie – projekt zrealizowany
z udziałem i we współpracy z miastem partnerskim Erie w styczniu 2005.

Udział przedstawicieli Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.Łopacińskiego w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w obchodach „Dni Piśmiennictwa Litewskiego” w Poniewieżu. Projekt zrealizowany w dniach 18 – 21 kwietnia 2005.

Udział lubelskich fotografików w Biennale Fotograficznym w Poniewieżu. Projekt zrealizowany w dniach 27 kwietnia – 1 maja 2005.

Organizacja posiedzenia CEMR (Rada Gmin i Regionów Europy) w Lublinie – udział 56 przedstawicieli miast i regionów Unii Europejskiej. Projekt zrealizowany w dniach 8 – 9 maja 2005.

Udział władz Lublina, grupy młodzieży i kombatantów w uroczystościach w Muenster poświęconych 60. tej rocznicy zakończenia II Wojny Światowej. Udział w cyklu spotkań z młodzieżą niemiecką na temat minionych wydarzeń oraz obecnej sytuacji społeczno - politycznej w Polsce i w Niemczech. Projekt zrealizowany w dniach 7 – 10 maja 2005.
Wizyta we Lwowie uczniów Liceum Ekonomicznego im. A. i J. Vetterów na zaproszenie Gimnazjum nr 14 we Lwowie; nawiązanie współpracy międzyszkolnej. Projekt zrealizowany w dniach 2 – 3 czerwca 2005.

Blisko, coraz bliżej – przygotowanie projektu współpracy kulturalnej w ramach Euroregionu „Bug”. Projekt zrealizowany w dniach 9 – 11 czerwca 2005.

Udział lubelskich sportowców z Lubelskiego Klubu Karate Kyokushin i z UKS „Skarpa” w Międzynarodowych Igrzyskach Młodzieży w Lancaster. Projekt zrealizowany
w dniach 24 – 30 lipca 2005.

Wizyta przedstawicieli Fundacji Oost-Europa Centrum z Tilburga w Lublinie – przekazanie samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Hospicjum im. Małego Księcia. Projekt zrealizowany w dniach 9 – 11 sierpnia 2005.

Udział Teatru im H.Ch.Andersena w Festiwalu Teatrów Lalkowych w Poniewieżu. Projekt zrealizowany w dniach 9 – 11 sierpnia 2005.

Udział lubelskich studentów w Międzynarodowym Seminarium Młodzieży
w Debreczynie. Projekt zrealizowany w dniach 29 września - 3 października 2005.

Lubelska misja gospodarcza w Windsor. Udział lubelskich przedsiębiorców w XI Spotkaniu Biznesowym zorganizowanym przez Stowarzyszenia Polsko – Kanadyjskich Biznesmenów i Profesjonalistów. Projekt zrealizowany w dniach 12 – 16 października 2005.

Lubelska misja gospodarcza w Erie w dniach 17 – 19 października 2005.

Wizyta lekarzy z Muenster w Akademii Medycznej w Lublinie oraz w lubelskich placówkach medycznych w ramach współpracy w dziedzinie nefrologii. Projekt zrealizowany w dniach 2 – 13 listopada 2005.

Udział lubelskiego zespołu „Klezmerzy” w Festiwalu Miast Partnerskich
i Zaprzyjaźnionych pod nazwą „Dźwięki i Smaki Świata” w Viseu w dniach 29 czerwca – 2 lipca 2006.

„Dni Lublina” w Debreczynie w ramach projektu „Kultura bez granic” zrealizowane
w dniach 17 – 21 sierpnia 2006.

„Dni Debreczyna” w Lublinie w ramach projektu „Kultura bez granic” zrealizowane w dniach 8 – 10 września 2006.

Udział w konferencji „Europa dla obywateli” w Brukseli. Uroczystość wręczenia Lublinowi, Nancy i Karlsruhe nagrody „Złota gwiazda partnerstwa” za projekt „Stereotypy a rzeczywistość” zrealizowany w latach 2004/2006. Wizyta w Brukseli odbyła się w dniach 28 – 29 września 2006.

„ Dni Poniewieża” w Lublinie w ramach „Roku Litewskiego w Polsce”. Projekt zrealizowany w dniach 28 września – 1 października 2006.


Europejskie Spotkania Kulturalne „Europa Sąsiadów: Nowe perspektywy” w Lublinie. Spotkanie miast partnerskich Lublina z Ukrainy. Projekt zrealizowany w dniach 28 września – 1 października 2006.

Wizyta w Muenster przedstawicieli Akademii Medycznej w Lublinie. Podpisanie umowy dotyczącej współpracy między uczelniami. Zrealizowano w dniach 28 września – 1 października 2006.

„Dni Ukrainy” w Lublinie. Program informacyjny o miastach partnerskich
i zaprzyjaźnionych na Ukrainie w Radio Lublin, wystawy malarstwa, fotografii, pokazy rękodzieła, degustacja kuchni ukraińskiej, licytacja charytatywna na rzecz akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” oraz na odbudowę cerkwi w Komańczy. Projekt zrealizowany w dniach 1 – 2 grudnia 2006.

Udział Lublina w międzynarodowym seminarium w Perniku pod nazwą „Promocja aktywnego obywatelstwa europejskiego”. Projekt zrealizowany w dniach 9 – 11 stycznia 2007.

Udział przedsiębiorców lubelskich w targach „Proceed” w Nancy i Metz. Projekt zrealizowany w dniach 27 – 29 marca 2007.

Udział młodzieżowej orkiestry dętej z Technikum Kolejowego w Lublinie
w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych pod patronatem Ministra Obrony Narodowej Ukrainy w Sumach. Projekt zrealizowany w dniach 27 – 29 marca 2007.

Jarmark Jagielloński – Europejskie Spotkanie Kulturalne – projekt przygotowany we współpracy z Centrum Kultury oraz miastami: Debreczyn, Nancy, Lwów, Łuck, Tilburg, Viseu. Zrealizowany w dniach 16-19 sierpnia 2007.

Udział Klubu UKS 46 Sobieski Lublin w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej
w Debreczynie. Projekt zrealizowany w dniach 23 – 26 sierpnia 2007.

Udział władz Lublina w „Dniach Łucka” - święcie miasta partnerskiego w dniach 25-26 sierpnia 2007.

Projekt szkoleń Master Class Lublin 07 we współpracy z Fontys Academy of Architecture and Urbanism z Tilburga oraz z Politechniką Lubelską. Opracowanie urbanistycznej wizji rozwoju Lublina. Projekt realizowany od września do grudnia 2007.

Udział firm z branży budowlanej z Brześcia i z Łucka w Targach Budowlanych „Lubdom – Jesień 2007” w ramach projektu „Program wspierania udziału w imprezach targowych Lublin-Brześć-Łuck. Eurotrójkat Targi 2007. Wizyta wystawców odbyła się w dniach 21-23 września 2007.

Strategia współpracy transgranicznej Lublin – Lwów – Łuck – Iwano-Frankowsk. Opracowanie strategii współpracy transgranicznej miast partnerów projektu oraz metody lepszego wykorzystywania funduszy europejskich. Projekt jest realizowany od 27 sierpnia
do 5 listopada 2007.
Lubelskie Forum Inwestycyjne w Kolonii zorganizowane we współpracy z Konsulatem Generalnym R.P. w dniu 17 października 2007.

Udział w prezentacji Lublina i Lubelszczyzny w Parlamencie Europejskim w Brukseli we współpracy ze Stowarzyszeniem „Razem dla Lubelszczyzny” i Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego. Projekt zrealizowany w dniu 17 października 2007.


Stałe formy współpracy Lublina z miastami partnerskimi i zaprzyjaźnionymi


Easternpartenariat – Europejskie Forum Gospodarcze w Lublinie - projekt spotkań biznesowych realizowany corocznie we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego oraz z Lubelską Fundacją Rozwoju, a także lubelskimi związkami pracodawców.

Opłatek we Lwowie – projekt realizowany corocznie we współpracy z władzami miasta
i obwodu Lwów (Ukraina) oraz z tamtejszymi organizacjami polonijnymi.

Wielkanoc w Polsce – projekt realizowany corocznie we współpracy ze lubelskim Stowarzyszeniem „Wspólne Korzenie” oraz władzami miast Kraków i Warszawa. Organizacja wizyty w Polsce potomków Polaków zesłanych na Syberię.

Biblioteczne Okno na Świat – projekt realizowany we współpracy z Miejska Biblioteką Publiczną im. H. Łopacińskiego oraz urzędami miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Spotkania tematyczne dla czytelników o poszczególnych miastach partnerskich
i zaprzyjaźnionych z Lublinem połączone z prezentacją wystaw fotografii o danym mieście.

Lubelskie misje gospodarcze
– realizowane cyklicznie spotkania przedsiębiorców lubelskich z partnerami z Windsor (Kanada), Erie (USA), Ługańsk, Łuck, Lwów (Ukraina).

Wakacyjne kursy języka angielskiego z cyklu „English is friendly” prowadzone
w Lublinie przez wykładowców z uniwersytetów w Erie.


Inicjowanie i wspieranie współpracy szkół, m.in. III LO im. Unii Lubelskiej z Yigal Alon w Rishon-le-Zion, Max Planck Gimnasium i Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. K.Lipińskiego, Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Anne Frank Schule w Muenster; Gimnazjum nr 16 im. F.Chopina i Freiherr-vom-Stein Gimnasium z Muenster; lubelskiego Uniwersytetu III Wieku z Kołem Partnerstwa Miast w Delmenhorst; organizacji
i klubów sportowych, w tym Lubelskiego Związku Szachowego ze Związkiem Szachistów
w Delmenhorst,

Wspieranie współpracy sekcji iberyjskiej Instytutu Filologii Romańskiej UMCS oraz Instytutu Języka i Kultury Portugalskiej z władzami Viseu oraz z Universidade Cátolica de Viseu w zakresie propagowania kultury obu krajów oraz m.in. przygotowania staży dla studentów lubelskich w Viseu.

Przyznawanie stypendiów studenckich i umożliwienie kształcenia się w szkołach wyższych
w Pensylwanii (m.in. Edinboro University, Mercyhurst College) maturzystom lubelskim.


Współpraca Fundacji Oost Europa Centrum w Tilburgu z lubelskimi organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy społecznej. Fundacja OEC organizuje m.in. wyjazdy dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych do Tilburga, wspiera prowadzone przez lubelskie instytucje akcje i projekty mające na celu poprawę warunków życia osób dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie i wiele innych. Partnerami Fundacji są: Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza „Promyk”, Stowarzyszenie „Stop”, Hospicjum im. „Małego Księcia”, Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Kalina”, Fundacja Integracyjna „Na Tatarach”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej, Miejska Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego i inne.

Prezentacja miast partnerskich w „Galerii Po Schodach” w Ratuszu we współpracy
z Młodzieżowym Domem Kultury nr 2.