W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Historia Kongresu

baner promujący kongres oraz grupa ludzi uczestniczących w tym wydarzeniu

Lublin jest miastem w którym od co najmniej 20 lat instytucje i organizacje pozarządowe aktywnie i na wszystkich poziomach realizują wschodnią politykę zagraniczną, odgrywając istotną rolę we wprowadzaniu rzeczywistych zmian w Europie Wschodniej. Dzięki podejmowanym inicjatywom Lublin stał się miejscem realizacji wielu projektów współpracy gospodarczej, kulturalnej i społecznej wspólnie wdrażanych przez podmioty z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego.

W 2011 roku w Lublinie zainicjowano pierwszy Kongres skupiający środowiska kultury z krajów Partnerstwa Wschodniego – Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego. W kolejnym roku z inicjatywy Urzędu Miasta Lublin, Samorządu Województwa Lubelskiego oraz Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) powołano Centrum Kompetencji Wschodnich, którego celem było inicjowanie nowych przedsięwzięć w szeroko rozumianej współpracy rozwojowej. Centrum było organizatorem kolejnego kongresu – Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej. Wydarzenie to od samego początku było miejscem spotkań i platformą dialogu środowisk: nauki, kultury, edukacji, władz samorządowych i państwowych. Z każdym kolejnym rokiem Kongres rozwijał się i rozszerzał, proponując uczestnikom podczas 3 dni programowych ponad 50 paneli dyskusyjnych w 7 liniach tematycznych. W Kongresie dotychczas uczestniczyło ponad 6 000 osób z ponad 20 krajów. Kongres był także miejscem wyjątkowych wydarzeń, takich jak wręczenie w 2013 r. Lublinowi Honorowej Odznaki Rady Europy, podpisanie w 2014 roku Deklaracji współpracy terytorialnej pomiędzy Lublinem a 10 miastami z Ukrainy, Białorusi i Gruzji oraz podpisanie Deklaracji wspólnej realizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, obwodu Wołyńskiego, Lwowskiego i Brzeskiego na lata 2014-2020. Podczas Kongresu w 2016 r. Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk i Mer Miasta Łucka Mykoła Romaniuk odnowili porozumienie o współpracy w związku z 20-leciem partnerstwa miast i podpisali deklarację o kontynuowaniu współpracy transgranicznej. W trakcie Kongresu w 2017 roku uhonorowano miasto Lublin Nagrodą Rady Europy, a w 2018 została podpisana deklaracja współpracy pomiędzy parkiem naukowo-technologicznym w Dnieprze (Ukraina) i Mińsku (Białoruś).

W ramach Kongresu w Lublinie gościliśmy wielu ekspertów, specjalistów oraz wybitne autorytety, takie jak Danuta Hübner – pierwsza polska komisarz w Unii Europejskiej i posłanka do Parlamentu Europejskiego, były Prezydent Ukrainy – Wiktor Juszczenko, Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca, Ewa Synowiec – przedstawicielka Komisji Europejskiej, Refat Czubarow – przewodniczący Medżlisu Tatarów Krymskich, a także Zbigniew Bujak, Jerzy Buzek, Bogdan Klich, Jan Piekło, Jan Truszczyński.

W czasie Kongresu wspólnie świętowaliśmy ważne jubileusze, m.in. 25-lecie Niepodległości Ukrainy, a także innych państw Partnerstwa Wschodniego, 700-lecie nadania Lublinowi praw miejskich, 100-lecie Niepodległości Polski w której uczestniczyli Ambasadorowie oraz przedstawiciele ważnych instytucji międzynarodowych z 7 krajów, jak również 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej.

Od kilku lat Kongres objęty jest honorowym patronatem Komisji Europejskiej, oraz współfinansowany ze środków europejskich oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ważnym elementem programu Kongresu jest Giełda Grantodawców, umożliwiająca uczestnikom spotkanie się z przedstawicielami instytucji grantowych i podmiotów udzielających wsparcia na realizację projektów transgranicznych, a także Forum Partnerów – dedykowane spotkania dla organizacji poszukujących międzynarodowych partnerów. Program Kongresu obejmuje również szereg wydarzeń kulturalnych: wernisaże, wystawy, spotkania literackie, pokazy filmowe, koncerty, spektakle teatralne,

W 2020 roku organizacja Kongresu pozostała wyłącznie po stronie Miasta Lublin. Rada Programowa podjęła wówczas decyzję o zmianie nazwy wydarzenia na Kongres Współpracy Transgranicznej. IX edycja Kongresu będzie wyjątkowa. Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia spowodowały zmianę dotychczasowej formuły Kongresu na formę on-line. Pomimo zmiany formuły Kongres zachował swój partycypacyjny charakter. Jak co roku do współtworzenia programu zaprosiliśmy przedstawicieli różnorodnych środowisk zaangażowanych we współpracę transgraniczną: samorządów, instytucji europejskich i międzynarodowych, ludzi świata nauki i edukacji, pracowników instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, mediów oraz ekspertów zajmujących się problematyką Europy Wschodniej, a także współpracą rozwojową. Kongres nadal będzie platformą wymiany idei, tworzenia narzędzi współpracy i ustanawiania wspólnej reprezentacji na forum europejskim