W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Gala „Aktywni z Lublina” - medale Prezydenta

Gala „Aktywni z Lublina” - medale Prezydenta
30.05.201713:00

Jubileusz 700-lecia Miasta jest doskonałą okazją, aby w sposób szczególny wyróżnić osoby, które wpisały się swoimi osiągnieciami oraz działalnością na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami w historię miasta. Z tej okazji Medal 700-lecia z rąk Prezydenta  Krzysztofa Żuka otrzymali:

Pan Janusz Jurek

Pan Janusz Jurek od wielu lat zaangażowany jest w działania na rzecz aktywnego udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym. Przez wiele lat reprezentował środowisko osób niepełnosprawnych w różnych gremiach: w latach 1993–1997 sprawował mandat posła na Sejm II kadencji. Zasiadał m.in. w Komisji Polityki Społecznej oraz w Komisji Młodzieży, Kultury Fizycznej i Sportu. W latach 1999–2007 zajmował stanowisko dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, następnie został zastępcą dyrektora tej jednostki. Przez wiele lat działał w Polskim Związku Sportu Niepełnosprawnych Start oraz zasiadał w prezydium zarządu Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest Prezesem Zarządu Integracyjnego Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start” w Lublinie. Bez reszty oddany sprawom osób niepełnosprawnych.

Pan Jan Arczewski

Pan Jan od dzieciństwa zmaga się z niepełnosprawnością. Ukończył studia na KUL i został magistrem psychologii. Swoje wykształcenie wykorzystuje prowadząc nieprzerwanie od ponad 30 lat pierwszy w Polsce Telefon Zaufania dla Osób Niepełnosprawnych. Od wielu lat pełni funkcję  Koordynatora wolontariatu i praktyk studenckich w DPS „Kalina”. Dzięki niemu z pensjonariuszami Domu codziennie pracuje 36 wolontariuszy.

Jego wrażliwość można odnaleźć w bogatym dorobku poetyckim.  Zawsze ciepły, otwarty na potrzeby innych  i gotowy aby służyć  wsparciem każdej potrzebującej osobie.

Pan Prof. dr hab. Janusz Marian Kirenko

Pan Profesor  jest uznanym ekspertem i autorytetem w dziedzinie pedagogiki specjalnej. Zajmuje się teorią i praktyką rehabilitacji osób niepełnosprawnych w zakresie ich kształcenia i przygotowania zawodowego, seksualnością osób z niepełnosprawnością oraz wybranymi problemami edukacji zdrowotnej, pedagogiki społecznej, pracy socjalnej i pedeutologii. Jest autorem lub współautorem ponad 200 opracowań analitycznych i empirycznych, w tym 18 monografii. Jest członkiem różnych gremiów i towarzystw naukowych oraz społecznych. Profesor Kirenko to takze znakomity artysta. Maluje obrazy – różnymi technikami i w różnych konwencjach, które były  prezentowane na licznych wystawach. Edukuje, przełamuje bariery wśród wykładowców, studentów, całej społeczności.

Pani Dr Małgorzata Koter - Mórgowska

Pani Małgorzata jest bardzo zaangażowaną działaczką lokalnych,  krajowych i międzynarodowych organizacji osób niesprawnych ruchowo. Członek założyciel i wieloletnia przewodnicząca Lubelskiego Związku Inwalidów Narządu Ruchu w Lublinie. Inicjatorka i organizatorka licznych działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym Turystyczno - Nawigacyjnych Rajdów Samochodowych „Koziołek”, Konkursu Fotograficznego „Z życia Związku”, organizator punktu informacji dla osób niepełnosprawnych działającego od wielu lat przy Lubelskim Związku Inwalidów Narządu Ruchu. Wykładowca Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie. To kolejna osoba, która własne doświadczenia wykorzystuje w działaniu na rzecz poprawy jakości życia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym całego środowiska osób niepełnosprawnych.

Pan Zbigniew Nastaj

Pan Zbigniew od wielu lat aktywnie działa na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością wzrokową. Zaangażowany w liczne projekty realizowane przez Oddział Lubelski Polskiego Związku Niewidomych. Wieloletni Sekretarz a później dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Niewidomych. Poświęca swój czas, zaangażowanie, wiedzę i doświadczenie na rzecz niwelowania i likwidacji barier utrudniających codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym. Zaangażowany w organizację pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym oraz ich bliskim. Reprezentuje środowisko osób niepełnosprawnych w różnych gremiach. Pan Zbigniew chętnie dzieli się swoim doświadczeniem i wiedzą zarówno osobom potrzebującym jak
i instytucjom.

Pani Agnieszka Zańko

Pani Agnieszka - Człowiek orkiestra: z wykształcenia pedagog z zamiłowania sportowiec, dziennikarka, wolontariuszka, społecznik, czynna zawodowo. Pracuje w Integracyjnym Centrum Sportu i Rehabilitacji "Start" Lublin i jest administratorem Domu Spotkania Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Współorganizuje wypoczynek i rehabilitację osobom chorym i niepełnosprawnym oraz współorganizatorka licznych inicjatyw, wydarzeń, konkursów. Wielokrotna Mistrzyni Polski w pływaniu i lekkiej atletyce. Była  prowadzącą program „Potrafisz” promujący aktywność osób niepełnosprawnych i ich osiągnięcia oraz przez 3 lata prowadziła  autorską dwugodzinną audycję na żywo  na antenie radia eR. Jest Przewodniczącą Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin już drugą kadencję oraz zasiada w Społecznej Radzie Sportu i Radzie Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Pani Agnieszka jest niezwykle aktywną osobą wielokrotnie nagradzaną w licznych konkursach i plebiscytach zarówno przez instytucje, jak i przez mieszkańców. Za osiągnięcia społeczne i sportowe została odznaczona przez Prezydenta Polski srebrnym krzyżem zasługi. Swoją energią
i pozytywnym nastawieniem do życia zaraża i motywuje inne osoby dając przykład że pomimo niepełnosprawności można i trzeba w pełni korzystać z życia.

Spotkanie Prezydenta Miasta ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, było również okazją  do  rozstrzygnięcie XII. edycji konkursu promującego aktywność osób niepełnosprawnych i uhonorowania  aktywnych i zasłużonych osób i organizacji.

Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Lublin zaś Kapitułą i inicjatorem Konkursu - Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych.

 Na podstawie rekomendacji Kapituły Konkursu decyzją Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka zostały przyznane medale i wyróżnienia w 3 kategoriach:

 • W Kategorii III  - zaangażowanie instytucji/organizacji w działalność na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych wpłynęły 4 zgłoszenia:
 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie zgłoszone przez Rodziców i Opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz Uczestników ŚDS „Absolwent”
 2. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem” UMCS zgłoszone przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Pana Jakuba Cisaka
 3. Frajda. Wypoczynek. Przyjemność. Biuro Turystyki Sp. z o. o zgłoszone przez Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół - Drgawka
 4. Centrum Kultury w Lublinie zgłoszone przez Fundację Teatroterapia Lubelska

Kapituła rekomendowała 2 instytucje do uhonorowania medalem, które zostały uhonorowane medalem:

 1. Zrzeszenie Studentów Niepełnosprawnych „Alter Idem”

Zrzeszenie jest organizacją studencką działającą na rzecz integracji studentów z niepełnosprawnością ze środowiskiem akademickim a także ich aktywizacji i rozwoju osobistego. Organizacja skupia na równych prawach studentów z niepełnosprawnością oraz pełnosprawnych studentów UMCS. Członkowie zwiększają wrażliwość w zakresie barier, których na co dzień doświadczają osoby z niepełnosprawnością. Działalność Zrzeszenia została zainicjowana przez studentkę Olgę Kałkę w 2010 r. Zrzeszenie jest organizatorem m.in.: konferencji, Dni Adaptacyjnych, wyjazdów integracyjnych obozów językowych, pikników integracyjnych, Turnieju Bocci oraz akcji charytatywnych.

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaczego Nr 1

Stowarzyszenie od 1998 roku z najwyższą starannością i autentyczną dbałością o godność i prawa osób niepełnosprawnych tworzy optymalne warunki w których mogą One rozwijać swój potencjał, zainteresowania i umiejętności niezbędne w dorosłym życiu oraz wspiera rodziców i opiekunów. Od 2003 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy Absolwent, z którego wsparcia korzystają 42 osoby, zaś dla osób które nie mogą korzystać z usług ŚDS Stowarzyszenie w 2012 r. utworzyło Klub Pracy Twórczej dla 17. uczestników, którzy nie tylko rozwijają swoje pasje i zainteresowania, ale również biorą udział wydarzeniach organizowanych na terenie miasta.

 • W Kategorii II - osoby realizujące przedsięwzięcia na rzecz aktywizacji i integracji niepełnosprawnych mieszkańców Lublina – wpłynęło 6 zgłoszeń:
 1. Pani Barbara Lisek zgłoszona przez Członków Lubelskiego Stowarzyszenia Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół - Drgawka
 2. Dr Małgorzata Artymiak zgłoszona przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 3. Lek. med. Małgorzata Hasiec-Strumpf zgłoszona przez Fundację Teatroterapia Lubelska
 4. Grzegorz Jakubiec zgłoszony przez Lubelską Jednostkę Wojewódzką Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
 5. Ewelina Kaszczuk zgłoszona przez Dom Pomocy Społecznej „Betania” w Lublinie
 6. Prof. dr hab. Bogusław Marek zgłoszony przez Panią Katarzynę Siedlecką i Panią Dorotę Kuncewicz

Na wniosek Kapituły Konkursu Medal w tej kategorii otrzymali:

Pani Barbara Lisek

Pani Barbara to społecznik, wolontariusz. Przez 10 lat pełniła społecznie funkcję prezesa Lubelskiego Oddziału Polskiego Stowarzyszenia Ludzi Chorych na Padaczkę. Z jej inicjatywy powstało Lubelskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Padaczkę i ich Przyjaciół „DRGAWKA”, w którym również pełni funkcję prezesa. Stowarzyszenie promuje wiedzę na temat epilepsji i wspiera osoby chore i ich rodziny. Pani Barbara sama doświadczając trudów choroby jest osobą o gołębim sercu, niezwykle ciepła i życzliwa, która nie potrafi przejść obojętnie obok człowieka potrzebującego pomocy.

Pan Grzegorz Jakubiec

Pan Grzegorz jest jednym z inicjatorów założenia Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym na terenie Lublina i województwa lubelskiego. Jest autorytetem dla osób niepełnosprawnych, przykładem jak pokonywać bariery, być aktywnym, rozwijać swoje zainteresowania. Pan Grzegorz reprezentuje osoby głuchoniewidome i występuje w ich interesach, sam jest osobą niepełnosprawną z jednoczesnym uszkodzeniem narządu wzroku i słuchu. Pan Grzegorz swoim własnym przykładem skutecznie motywuje ludzi do pokonywania trudności związanych z niepełnosprawnością.

Prof. dr hab. Bogusław Marek

Pan Profesor w latach 90-tych obserwując zachowania i słuchając dzieci niewidomych stworzył autorski program „Angielski dla niewidomych”, za który Królowa Elżbieta II przyznała mu w 2002 roku Order Imperium Brytyjskiego. Jako wolontariusz uczył języka angielskiego dzieci niewidome w Laskach, skończył studia specjalistyczne w Wielkiej Brytanii, założył i przez wiele lat był kierownikiem Zakładu Tyflodydaktyki Języka Angielskiego. Dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu Pana Profesora powstało w Lublinie Centrum Adaptacji Materiałów Dydaktycznych dla Niewidomych działające przy Instytucie Filologii Angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To jeden z nielicznych w Polsce ośrodków specjalizujących się w adaptacji materiałów dydaktycznych dostosowanych potrzeb niewidomych i słabowidzących dzieci i studentów.

 • W kategorii II  Przyznano także 2 Wyróżnienia:

Lek. med. Małgorzata Hasiec-Strumpf

Pani doktor jest specjalistą ginekologii i położnictwa. Obecnie na emeryturze, pracuje nadal lecząc pacjentki w szpitalu oraz przychodniach. Od 2006 roku współpracuje z Teatroterapią Lubelską. Pani Doktor nie raz zawalczyła o życie  i zdrowie kobiet z niepełnosprawnością intelektualną. Edukuje i przełamuje bariery także w środowisku medycznym, poprzez pokazywanie pozytywnego i ludzkiego oblicza niepełnosprawności. Szeroko pojęta kampania profilaktyczna i opieka zdrowotna prowadzona od 2006 roku przez Panią Doktor w środowisku osób z niepełnosprawnością intelektualną wpływa na  zmiany w mentalności i świadomości kobiet niepełnosprawnych.

Pani Ewelina Kaszczuk

Właściciel zakładu fryzjerskiego „Eve Style”. Od roku świadczy bezpłatne usługi dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „ Betania” osób które ze względu na wiek i schorzenia a także braki finansowe rzadko mają możliwość skorzystania z profesjonalnych usług fryzjerskich. Przyjeżdża do DPS raz w miesiącu a także przy okazji różnych wydarzeń i uroczystości, poświęcając swój czas i umiejętności. Ta wspaniała inicjatywa dała mieszkańcom Domu dużo satysfakcji, zadowolenia i szczęścia, wpłynęła na wzrost ich samooceny oraz pewności siebie.

 • W Kategorii. I - osoby niepełnosprawne osiągające wybitne sukcesy zawodowe, twórcze, sportowe, itp.  wpłynęły 2 aplikacje zgłoszeniowe:

Pan Artur Jurek zgłoszony przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Lublinie i Pan Zdzisław Koziej zgłoszony przez Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym Lubelska Jednostka Wojewódzka

Na wniosek Kapituły medal otrzymał:

Pan Artur Jurek

Pan Artur stanowi wzór do naśladowania zarówno dla osób niepełnosprawnych, jak i pełnosprawnych. Pomimo urazu rdzenia kręgowego jest aktywny na wielu płaszczyznach: pracuje zawodowo, uprawia sport, działa społecznie na rzecz osób niepełnosprawnych. Jest osobą samodzielną, niezależną, nie lękającą się wyzwań. Uprawiał liczne dyscypliny sportowe. Z jego inicjatywy powstała jedyna w województwie lubelskim drużyna rugby na wózkach, która uczestniczy wielu turniejach na terenie całego kraju. Pan Artur jest członkiem Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji także współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji. Jako instruktor aktywnej rehabilitacji, prowadzi zajęcia, treningi, szkolenia i obozy dla osób poruszających się na wózkach, ich rodzin, opiekunów oraz osób, które mają kontakt z osobami niepełnosprawnymi. Pan Artur uczy osoby z niepełnosprawnością jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Dzięki jego działaniom wiele osób uwierzyło, że niepełnosprawność nie musi być determinantem jakości życia.

W tej kategorii przyznane zostało również wyróżnienie, które otrzymał:

Pan Zdzisław Koziej 

Pan Koziej to sportowiec lekkoatleta, goalballista, czołowy zawodnik i mistrz Europy w kręglach klasycznych i bowlingu. Wraz z drużyną zdobył 10 złotych medali na zawodach międzynarodowych i Mistrzostwach Polski. Był reprezentantem polskich goalbalistów. W ostatnich latach zawodnik zdobywał pierwsze miejsca w swojej dyscyplinie na Mistrzostwach Europy. W 2011 roku otrzymał brązowy medal na Mistrzostwach Świata w Sarajewie, w sierpniu 2016 r. złoty medal na Indywidualnych Mistrzostwach Świata w bowlingu. Aktualnie zawodnik trenuje w Lublinie, reprezentuje Klub Sportowy „Hetman” Lublin. Pracuje w Spółdzielni Inwalidów Niewidomych w Lublinie.

 • Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych dodatkowo w tej kategorii rekomendowała  do uhonorowania Medalem 3 wybitne osoby, Medal Prezydenta otrzymali również:

Pan Andrzej Bąk

Społecznik, działacz Stowarzyszenia Grupa Aktywnej Rehabilitacji. Przez kilkanaście lat instruktor na obozach aktywnej rehabilitacji. Na własnym przykładzie uczył osoby niepełnosprawne, jak żyć i funkcjonować na wózku inwalidzkim. Sportowiec. Łucznictwem zajmował się wyczynowo od 1987 r. Indywidualnie - brązowy medalista Mistrzostw Polski, drużynowo - srebrny medalista. Zawodowo pomaga osobom niepełnosprawnym dobrać odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, udzielając porad w MUSI Lublin. Członek III kadencji Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w latach 2011-2015.

Pani Iwona Podkościelna  i Pani Aleksandra Tecław

Panie tworzą tandem kolarski, trenują w Kolarskim Klubie Tandemowym „Hetman” w Lublinie. zdobywczynie złotego medalu na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 r. Wielokrotne Mistrzynie Polski, a w 2015 r. Mistrzynie Świata. Podczas gali 27 lutego 2017 roku zostały uhonorowane tytułem Ambasadorki Województwa Lubelskiego w kategorii „osoba”.

Bardzo serdecznie gratulujemy osobom wyróżnionym medalem, życząc wielu sukcesów i wytrwałości w realizacji planów.