W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

10.10.201815:00

1 września 2019 r. w obiektach liceów i zespołów szkół zawodowych spotkają się absolwenci ośmioletnich szkół podstawowych oraz dotychczasowych gimnazjów (dwa roczniki młodzieży, urodzonej w 2003 i 2004 roku, ubiegać się będą  o przyjęcie do szkoły na wyższym poziomie edukacyjnym).

Absolwenci szkół podstawowych kształcić się będą w szkołach ponadpodstawowych:

  • 4-letnich  liceach ogólnokształcących,
  • 5-letnich technikach,
  • 3-letnich branżowych szkołach.

Absolwenci gimnazjów kształcić się będą, tak jak dotychczas, w szkołach ponadgimnazjalnych:

  • 3-letnich  liceach ogólnokształcących,
  • 4-letnich technikach,
  • 3-letnich branżowych szkołach

Obydwa roczniki zdobywać będą wiedzę i umiejętności w oparciu o różne podstawy programowe realizowane w większości przypadków przez tych samych nauczycieli, w odrębnych oddziałach klasowych.

Ten etap reformy jest dużym wyzwaniem dla jednostek samorządu terytorialnego, prowadzących szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe, albowiem to samorząd  odpowiada za przygotowanie sieci szkół „średnich”, która zagwarantuje miejsca do kontynuacji nauki dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów.

Co to oznacza dla naszego miasta?

Na rok szkolny 2019/2020 musimy przygotować ponad 11 tysięcy miejsc w klasach I szkół średnich, albowiem spodziewamy się takiej liczby kandydatów w procesie rekrutacji. Analiza pokazuje, iż dla absolwentów gimnazjów trzeba będzie utworzyć ok. 5 tys. miejsc, co przełoży się na ok. 160 oddziałów, a dla absolwentów szkół podstawowych ok. 6 tys. miejsc, co przełoży się na ok. 200 oddziałów. Analiza prowadzona była przy założeniu, iż zachowany zostanie dotychczasowy stopień zainteresowania edukacją w szkołach lubelskich wśród uczniów pochodzących spoza granic miasta (54,2 %). Oznacza to konieczność przygotowania o ponad 6 tys. miejsc więcej w stosunku do bieżącego roku, co przełoży się na ok. 200 oddziałów klas I więcej niż utworzono w bieżącym roku szkolnym, z tego w liceach o 115 oddziałów więcej, w technikach o 70 oddziałów więcej oraz w szkołach branżowych o 15 oddziałów więcej.

W obliczu tych danych podkreślić należy trafność podjętych 2 lata temu decyzji dotyczących utworzenia z myślą o nadchodzącym roku szkolnym dwóch dodatkowych liceów ogólnokształcących w wyniku przekształcenia gimnazjów.

Pomimo, że rekrutacja do szkół na następny rok szkolny odbywać się będzie w następnym roku kalendarzowym, a jej wyniki znane będą prawdopodobnie w lipcu, miasto Lublin już podejmuje ożywione działania analityczne i organizacyjne do przyjęcia podwójnego rocznika uczniów. Działania nasze są przejawem szczególnej troski. Chcemy bowiem jak najpełniej odpowiedzieć na potrzeby uczniów i ich rodziców, choć mamy świadomość, iż będą miały miejsce sytuacje, w których uczeń nie dostanie się do wymarzonej szkoły, to każdy będzie mógł podjąć naukę w wybranym przez siebie typie szkoły.

Kalendarz rekrutacji, którego ustalenie należy do kompetencji kuratora oświaty, powinien stwarzać dla dużych miast możliwość reagowania w kwestii liczby miejsc, oddziałów klasowych, a nawet sieci szkół, w zależności od stopnia zainteresowania szkołami. By samorząd mógł odpowiednio realizować swoje zadania i odpowiedzieć na potrzeby społeczne, powinien w terminie nie późniejszym niż 15 maja 2019 r. znać liczbę złożonych wniosków o przyjęcie do klasy I poszczególnych szkół. Dotychczasowe harmonogramy rekrutacji nie dawały takich możliwości.

Dlaczego to jest tak ważne?

Zakładamy, że w szkołach samorządowych, tak jak dotychczas, kształcić się będzie około 54 % młodzieży spoza miasta. Ale jaki będzie jej ostateczny wybór, tego nie wiemy. Dlatego potrzebny jest czas na stosowne decyzje, na korektę liczby miejsc w poszczególnych szkołach, jak również na uzyskanie możliwości załatwienia spraw kadrowych związanych z przeniesieniem nauczycieli dotychczasowych gimnazjów do odpowiednich szkół średnich.

Mając na względzie przedstawioną argumentację przygotowaliśmy pismo do Lubelskiego Kuratora Oświaty, w którym zwracamy się z prośbą o ustalenie, w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020, do dnia 15 maja 2019 r. terminu złożenia wniosku o przyjęcie do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych i klas dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych. W przypadku pozytywnej odpowiedzi kuratora oświaty zostanie 1,5 miesiąca (15 maja – 30 czerwca) na ewentualne korekty w sieci szkół.

Pragnę Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby czekająca nas rekrutacja do szkół średnich przebiegła w jak najlepszej, spokojnej atmosferze i aby zapewnić miejsca w szkołach stosownie do potrzeb i zainteresowań uczniów.