W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Już jest projekt programu „Złap deszczówkę”

Już jest projekt programu „Złap deszczówkę”
26.02.202014:27

27 lutego pod obrady Rady Miasta Lublin trafi projekt Programu ochrony zasobów wodnych dla miasta Lublina, który określi zasady udzielania dotacji do budowy systemów służących zatrzymywaniu wody deszczowej.

Według Programu dotacja będzie mogła zostać udzielona na dofinansowanie:

  • kosztów zakupu i montażu urządzeń wchodzących w skład systemu deszczowego do gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych;
  • kosztów modernizacji istniejącej instalacji w celu poprawy jej funkcjonowania.

O dotację będą mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne – właściciele, użytkownicy wieczyści lub posiadający inny tytuł prawny do nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Lublina. Osoby niebędące właścicielami lokali mieszkalnych lub nieruchomości muszą posiadać zgodę właściciela nieruchomości na udział w Programie.

Zainteresowani mieszkańcy otrzymają zwrot 70% kosztów poniesionych na realizację zadania objętego Programem – maksymalnie 5 tys. zł za jeden lokal mieszkalny lub nieruchomość. Wysokość przyznanej dotacji zostanie określona w umowie, zawieranej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski o udzielenie dotacji Urząd rozpatrzy według kolejności zgłoszeń. Dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu przez Urząd Miasta prawidłowego rozliczenia, zawierającego m.in. protokół, zdjęcia z realizacji inwestycji oraz faktury potwierdzające poniesione nakłady wraz z dowodami zapłaty.

Projekt uchwały określającej Program ochrony zasobów wodnych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lublin.