W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Lublin rusza z dystrybucją węgla

Lublin rusza z dystrybucją węgla
09.11.202210:56

Miasto Lublin przystępuje do zleconego przez rząd procesu dystrybucji węgla. Od dzisiaj (9 listopada) mieszkańcy Lublina mogą składać wnioski o zakup preferencyjny tego paliwa za cenę nie wyższą niż 2 tys. zł brutto za tonę.

– Mając na względzie przede wszystkim podstawową potrzebę mieszkańców, jaką jest ogrzanie swoich domów, mimo krótkiego terminu realizacji, przystępujemy do procesu dystrybucji węgla. Rozpoczynamy etap przyjmowania wniosków, tak aby do końca grudnia każdy zainteresowany mógł zaopatrzyć się w węgiel. Zdecydowaliśmy się na partnerstwo z przedsiębiorcami, posiadającymi odpowiednie doświadczenie oraz zaplecze techniczne, którzy wprowadzą węgiel do obrotu w ramach współpracy przedsiębiorstwo-gmina. Pozwoli to na stworzenie warunków szybkiego uruchomienia pomocy mieszkańcom i sprzedaży tego paliwa – mówi Andrzej Wojewódzki, Sekretarz Miasta Lublin.

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawnione są osoby fizyczne w gospodarstwie domowym, których wniosek o dodatek węglowy został pozytywnie rozpatrzony lub które spełniają warunki do otrzymania tego dodatku, tj. gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest urządzenie grzewcze na paliwo stałe (kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy) wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Mieszkańcy będą mogli zakupić węgiel w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł brutto za tonę, przy czym na jedno gospodarstwo domowe przewidziano maksymalnie 3 tony tego paliwa w cenie preferencyjnej, w tym 1,5 tony do końca br. i kolejne 1,5 tony po 1 stycznia 2023 r.

Według zaleceń ministerstwa, węgiel powinien być składowany na utwardzonym placu na ogrodzonym i monitorowanym terenie. Ponadto zapewniony musi być dostęp do zalegalizowanej wagi samochodowej oraz ładowarki do załadunku węgla. Stąd sprzedaż węgla będzie odbywała się w wybranych składach węglowych funkcjonujących na terenie Lublina, z którymi Miasto podpisze stosowne umowy. Węgiel przeznaczony do sprzedaży w preferencyjnej cenie mieszkańcom Lublina ma zapewnić Polska Grupa Górnicza. W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa z tą spółką. To będzie kluczowy moment, od którego jest uzależniony termin, kiedy pierwsze dostawy paliwa trafią do mieszkańców Lublina. Tym samym dokładne lokalizacje składów oraz termin dystrybucji węgla zostaną podane natychmiast po sfinalizowaniu umów z przedsiębiorstwem wprowadzającym węgiel do obrotu (PGG) oraz przedsiębiorcami prowadzącymi składy. Aktualnie finalizujemy podpisywanie umów z 3 podmiotami.

Aby móc skorzystać z zakupu preferencyjnego węgla należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania odpowiedni wniosek, w którym członek gospodarstwa domowego określa m.in. jaką ilość paliwa chce zakupić oraz czy dokonał już zakupu preferencyjnego wraz z podaniem ilości paliwa nabytego w ramach tego zakupu. Ponadto wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że ani on ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 1,5 tony w przypadku, gdy wniosek dotyczy zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r. lub 3 ton w przypadku gdy wniosek dotyczy zakupu od dnia 1 stycznia 2023 r.

Wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych w formie papierowej będą przyjmowane łącznie w 10 lokalizacjach na terenie Lublina:

  • w Biurach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin: przy ul. Wieniawskiej 14, ul. Filaretów 44, ul. Szaserów 13-15, ul. Franciszka Kleeberga 12a i ul. Wolskiej 11, w poniedziałki i wtorki w godz. od 7.45 do 16.45 oraz w środy, czwartki i piątki w godz. od 7.45 do 15.15.
  • w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie: w siedzibie głównej przy ul. Koryznowej 2d oraz filiach przy ulicach: ul. Lubartowskiej 6-8, ul. Hutniczej 1A, al. Kompozytorów Polskich 8, ul. Nałkowskich 114, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.00.

Istnieje również możliwość złożenia wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (adres na ePUAP:/MOPR-Lublin/SkrytkaESP). Wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wzór wniosku o zakup węgla dostępny jest na stronie lublin.eu w zakładce Urząd Miasta. Termin składania wniosków mija 15 kwietnia 2023 r.

W oparciu o dane z CEEB oraz liczbę złożonych wniosków o dodatek węglowy szacujemy, że w Lublinie jest około 8 tys. uprawnionych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, natomiast prognozowane zapotrzebowanie to około 5 tys. podmiotów.