W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Mieszkańcy nakreślą przyszłość dzielnic Lublina

Mieszkańcy nakreślą przyszłość dzielnic Lublina
26.10.202113:38

Wygodne, bezpieczne, przyjazne, wyposażone w infrastrukturę potrzebną mieszkańcom – takie powinny być dzielnice. W najbliższym czasie Miasto wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic oraz lokalnymi działaczami i liderami opinii przeanalizuje każdą z dzielnic, by określić plany dalszego ich rozwoju z uwzględnieniem zmian demograficznych, komunikacyjnych i infrastrukturalnych, jakie zaszły w ostatnich latach. Szukając nowych pomysłów i doskonaląc dotychczasowe rozwiązania, Miasto chce w perspektywie najbliższych lat sukcesywnie rozwijać lubelskie dzielnice tak, by jak najpełniej odpowiadały potrzebom mieszkańców.

– W ramach prac nad Strategią Lublin 2030, podczas badań, konsultacji i warsztatów dzielnicowych, mieszkańcy zgłosili nam bardzo ciekawe pomysły dotyczące przyszłości swoich dzielnic. Pokazują one, że lokalność i bliskość są niezwykle cenione i oczekiwane przez mieszkańców, gdy myślimy o jakości życia w mieście. Spojrzenie to znalazło odzwierciedlenie w wielu zapisach nowej strategii miasta – dokumentu, dla którego opinie i pomysły mieszkańców stanowią punkt odniesienia i niezwykle istotne źródło inspiracji. Dlatego, kontynuując działania konsultacyjne realizowane w ramach prac nad Strategią Lublin 2030, w nadchodzących miesiącach wspólnie z mieszkańcami i Radami Dzielnic dokładnie przyjrzymy się każdej z 27 dzielnic Lublina, zastanowimy się jak powinny wyglądać w perspektywie najbliższych lat. Razem stworzymy „Plan dla Dzielnic”. Wizją, która nam przyświeca jest idea miasta 15-minutowego, którą w Lublinie już realizujemy, starając się dostarczać mieszkańcom niezbędne usługi w ich najbliższym otoczeniu – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Efektem szeregu spotkań z mieszkańcami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii będzie „Plan dla Dzielnic” – opis priorytetów rozwojowych w konkretnej dzielnicy, w perspektywie najbliższych lat. Następnie znajdą one swoje odzwierciedlenie w decyzjach dotyczących kształtu budżetu Miasta, w wieloletniej prognozie finansowej oraz podczas starań o dofinansowanie projektów ze środków unijnych. Pozwoli to na zrównoważony rozwój każdej z dzielnic, odpowiadający na potrzeby mieszkańców.

W pracach nad „Planem dla Dzielnic” przyświecać będzie idea miasta 15-minutowego. Zakłada ona, że usługi, jakie potrzebne są mieszkańcom dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb, powinny być dla nich dostępne w odległości, którą można pokonać w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Dotyczy to oferty edukacyjnej, kulturalnej czy sportowej, rekreacji i zakupów.

Lublin od lat stawia na rozwój dzielnic, wyposażając je sukcesywnie w biblioteki, ośrodki kultury, obiekty rekreacyjne czy szkoły. Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego są tak konstruowane, by z jednej strony chroniły tereny zielone, z drugiej umożliwiały budowę czy rozbudowę nowych placówek oświatowych z dostosowaniem do potrzeb poszczególnych dzielnic. Przykładem tego jest zmiana mpzp dla rejonu ulic: Berylowej i Kwarcowej w związku z intensywnym rozwojem urbanistycznym i demograficznych dzielnicy Węglin Południowy, a co z tym się wiąże znacznie rosnąca liczba dzieci w Szkole Podstawowej nr 58 przy ul. Berylowej.

W ramach tworzenia „Planu dla Dzielnic” przez najbliższe dwa kwartały odbędą się spotkania w dzielnicach z udziałem Prezydenta Miasta i jego zastępców, miejskich planistów, pracowników Biura Partycypacji Społecznej, Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości oraz dyrektorów wydziałów i instytucji miejskich. Wspólnie z mieszkańcami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii porozmawiają oni o przyszłości poszczególnych dzielnic. Kolejnym krokiem będą spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omówione zostaną tematy poruszane podczas spotkań jesienno-zimowych. Następnym etapem będą warsztaty, na których wypracowane zostaną założenia ostatecznego kształtu „Planu dla Dzielnic”. Finalną wersję opracowań poznamy w 2023 r.

Pierwsze spotkania w ramach „Planu dla Dzielnic” odbędą się:

  • 4 listopada, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej (dzielnice: Czuby Południowe i Węglin Południowy);
  • 30 listopada, godz. 17.00, Zespół Szkół nr 12, ul. Sławinkowska 50 (dzielnice: Sławin, Sławinek, Szerokie);
  • 7 grudnia, godz. 17.00, Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Podzamcze 9 (dzielnice: Kalinowszczyzna, Tatary).

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i ograniczenia co do wielkości zgromadzenia, na spotkania obowiązują zapisy. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Uczestnictwo można także zgłosić telefonicznie pod numerem: 81 466 25 54. Terminy kolejnych spotkań wyznaczane będą sukcesywnie, z uwzględnieniem obowiązujących obostrzeń wynikających z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Zgodnie z zapowiedzią Prezydenta Krzysztofa Żuka z kampanii samorządowej w 2018 r. to na dzielnicach Lublina w ostatnich latach skupia się główny ciężar inwestycyjny miasta. Konstrukcja nowej perspektywy finansowej UE pozwoli jeszcze bardziej zdynamizować ten proces.

Przypomnijmy, że w obecnej kadencji samorządu na zadania dzielnicowe Miasto przeznaczyło blisko 290 mln zł. Tylko w ramach narzędzi partycypacyjnych do lubelskich dzielnic trafiło w tym czasie ponad 80 mln zł. Rady Dzielnic, poza coroczną rezerwą celową (4 mln zł) mają także możliwość zgłaszania wniosków do budżetu miasta (tylko na 2022 r.: 550 wniosków). W Budżecie Obywatelskim każda dzielnica ma pulę 350 tys. zł gwarantowanych środków, a w ramach Zielonego Budżetu realizowane są projekty związane z zagospodarowaniem obecnych i tworzeniem nowych terenów zieleni w dzielnicach.