W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin działa już od 15 lat

Młodzieżowa Rada Miasta Lublin działa już od 15 lat
28.05.202114:37

W 2021 roku Młodzieżowa Rada Miasta Lublin obchodzi 15-lecie swojej działalności. Z tej okazji, w poniedziałek (31 maja) w Akademickim Centrum Kultury i Mediów „Chatka Żaka” (ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta połączona z obchodami jubileuszu. Początek sesji o godz. 10.00.

– Działalność Młodzieżowej Rady Miasta Lublin jest piękną szkołą demokracji, bardzo cenną dla kształtowania obywatelskiej postawy młodych. Radni mają wpływ nie tylko na wzrost aktywności młodzieży, rozwój samorządności czy podnoszenie jakości życia młodych lublinian, ale też na kształtowanie przyszłości naszego miasta. Bardzo dziękuję za pracę i aktywność wszystkim Radnym, nie tylko z obecnej XV kadencji, ale również zasłużonym poprzednikom. Współpraca na rzecz tworzenia miasta przyjaznego młodym wpisuje się w nasze najnowsze cele rozwoju. Chcemy zapewnić młodzieży realny wpływ na współtworzenie miasta, które będzie odpowiadało jej oczekiwaniom. Lublin potrzebuje Was i Waszych pomysłów, bo w przyszłości odpowiedzialność za miasto należeć będzie do Was – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

15 lat temu, 25 maja 2006 roku, Rada Miasta Lublin podjęła uchwałę powołującą Młodzieżową Radę Miasta Lublin. Był to nowatorski organ konsultacyjny Miasta złożony z przedstawicieli i przedstawicielek lubelskich szkół. Jesienią 2006 roku 67 radnych wybranych w 63 okręgach wyborczych rozpoczęło działalność. Przez 15 lat działalności poszerzane były kompetencje Rady, zmieniała się liczba mandatów, a także wprowadzano poprawki dotyczące funkcjonowania proponowane przez Radnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Lublin przeprowadzane są w lubelskich szkołach ponadpodstawowych co roku we wrześniu i opierają się na tych samych zasadach, na jakich funkcjonują wybory do parlamentu czy samorządu. Kadencja Młodzieżowej Rady trwa rok. Do tej pory w Radzie zasiadało łącznie 965 Radnych, którzy przez 15 lat podjęli blisko 700 uchwał. Ponadto, przez ten czas zostały przyznane 32 Nagrody Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla młodzieży.

– Zależy nam, by głos młodych był słyszany w naszym mieście. Jesteśmy po to, by reprezentować interesy młodzieży przed organami samorządowymi, rządowymi i pozarządowymi. Głośno dzielimy się naszymi opiniami. Bierzemy udział w konsultacjach społecznych, warsztatach czy spotkaniach z władzami miasta i mieszkańcami. Jako Młodzieżowa Rada współpracujemy z młodzieżą z innych miast polskich i europejskich. Mamy możliwość uczestniczyć w ciekawych projektach i spotykać niezwykłych ludzi. Najważniejsze jest jednak to, że poznajemy nowe możliwości, możemy się nimi dzielić i wspierać się wzajemnie. Chcemy i aktywnie uczestniczymy w decyzjach wpływających na nasze otoczenie oraz naszą przyszłość. W końcu Lublin kiedyś będzie nasz. Zmieniajmy go razem – mówi Filip Jastrzębski, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji.

W ławach Młodzieżowej Rady Miasta Lublin XV kadencji zasiada obecnie 45 radnych. Działa 8 komisji tematycznych m.in. ds. Ochrony Środowiska i Infrastruktury, Promocji i Mediów, Edukacji i Współpracy z Samorządami Uczniowskimi, Opiniowania Uchwał Rady Miasta Lublin oraz dwa zespoły doradcze. Obecna Rada podjęła ponad 100 uchwał oraz przygotowała 71 opinii dotyczących projektów uchwał dla Rady Miasta Lublin. Wszystkie komisje zebrały się łącznie 37 razy. Ponadto Rada organizuje i promuje między innymi liczne akcje kulturalne, sportowe, ekologiczne, charytatywne czy rozwijające samorządność szkół i obywatelskość uczniów. Nadaje patronaty projektom społecznym i wydarzeniom tworzonym przez młodzież lub kierowanych do młodzieży. Młodzieżowa Rada Miasta Lublin brała również aktywny udział w przygotowaniach do procesu aplikacyjnego Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Z okazji 15-lecia Młodzieżowej Rady Miasta Lublin na citylightach na Placu Litewskim można obejrzeć okolicznościowe plansze ilustrujące pracę Rady.

Treść grafiki / plansza Miasto i Młodzież: Nasze starania znajdują odzwierciedlenie w działaniach miasta. Władze Lublina słyszą nasz głos#i liczą się z nim nie tylko w błahych sprawach. #Podczas każdej sesji ogłaszamy opinie na temat poszczególnych projektów, które w późniejszym czasie są procedowane na sesjach Rady Miasta Lublin. Urząd Miasta zawsze wspomaga nas #w naszej pracy. Sesje Rady odbywają się regularnie,#co miesiąc. Zawsze są z nami przedstawiciele odpowiednich wydziałów Urzędu Miasta, którzy wytłumaczą oraz doradzą nam jak zrobić, by było najlepiej.

Możemy także liczyć na wsparcie od Prezydenta Miasta i jego zastępców. Na posiedzeniach jest możliwość zadania pytania Prezydentowi bądź jego zastępcy. Ratusz jest zawsze otwarty na inicjatywy młodych i jeśli trzeba, urzędnicy postarają się pomóc nie tylko merytorycznie. Od kilku lat prężnie działa w Lublinie Młodzieżowy Budżet Obywatelski, który pomógł wielu świetnym i wartościowych pomysłom stać się realne. My również jesteśmy otwarci na działanie i zawsze możecie się do nas zwrócić z własnymi inicjatywami!