W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Obsługa klientów w MUP w Lublinie

22.05.202015:52

Od 25 maja br. urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej wykonujące zadania o charakterze publicznym mogą w ramach zmniejszania ograniczeń bezpośrednio obsługiwać interesantów, z tym, że dopuszczalna liczba interesantów nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Nie oznacza to jednak całkowitego otwierania urzędów, których praca nadal w niektórych przypadkach podlegać będzie ograniczeniu. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii określa, że do zadań podlegających ograniczeniu zalicza się m.in. działania urzędów pracy, w tym wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

  Miejski Urząd Pracy w Lublinie pomimo stanu epidemii pracuje w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, tj. od 7.30 do 15.30, ograniczył jedynie bezpośrednią obsługę interesanta   informuje Monika Różycka-Górska, rzeczniczka MUP w Lublinie. 

Oznacza to, że do budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14, poza wyznaczonym miejscem do pozostawienia dokumentów przy wejściu głównym, wpuszczani są wyłącznie pracownicy urzędu pracy. Wszystkie zaplanowane indywidualne wizyty i konsultacje osób bezrobotnych u doradców klienta odbywają się drogą telefoniczną i elektroniczną. Klienci urzędu w sprawach pilnych, wymagających bezpośredniego kontaktu z pracownikiem urzędu są umawiani na konkretne godziny i przyjmowani w zewnętrznym punkcie obsługi znajdującym się z boku budynku.

Pracownicy MUP przyjmują i rozpatrują na bieżąco sprawy, pisma i zgłoszenia przesyłane do urzędu za pośrednictwem internetowych formularzy, poczty tradycyjnej oraz elektronicznej, a także w ramach kontaktów telefonicznych. Odpowiedzi na otrzymane zapytania oraz wydane decyzje administracyjne przesyłane są elektronicznie lub tradycyjną pocztą. Na bieżąco wypłacane są też zasiłki, stypendia, dodatki aktywizacyjne, dokonywane rejestracje osób bezrobotnych a także obsługa, poza tarczą antykryzysową, pozostałych formy wsparcia określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Utrudnieniem w powrocie do całkowitego otworzenia się urzędu oprócz koronawirusa jest również realizacja dodatkowych zadań związanych z wypłatą wsparcia w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Do MUP w Lublinie do dnia 22.05.2020 r. wpłynęło ich ponad 21 tys.

  Z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków wpływających do MUP w Lublinie okres ich rozpatrywania może ulec wydłużeniu. Na czas weryfikacji wniosków znacząco wpływa kompletność i poprawność wypełnionej dokumentacji, a także sposób ich złożenia do Urzędu  wyjaśnia Różycka-Górska.

Wszystkie dokumenty kierowane do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie można składać w przypadku, gdy wymagany jest podpis za pośrednictwem platformy ePUAP lub przez portal praca.gov.pl,  a także za pośrednictwem operatora pocztowego (decyduje data wpływu do Urzędu). W przypadku gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mup@mup.lublin.pl lub w sprawach dotyczących udzielanego wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej na adres e-mail: tarcza@mup.lublin.pl.

W formie papierowej kompletne, wypełnione i podpisane dokumenty można pozostawić w miejscu wyznaczonym przy wejściu głównym do budynku MUP w Lublinie przy ul. Niecałej 14 od godz. 7.45 do 15.00 (dokumenty pozostawiane są bez możliwości potwierdzenia). 

Urzędnicy apelują o cierpliwość i zrozumienie sytuacji i wyjaśniają, że dokumenty w wersji papierowej, które trafiają do Urzędu przechodzą 24-godzinną kwarantannę w związku z zagrożeniem zarażenia się koronawirusem. Zachęcają też do składania wniosków elektronicznie. 

Wnioski złożone elektronicznie za pomocą platformy praca.gov.pl rejestrowane są automatycznie dlatego Urząd zachęca do przesyłania dokumentów drogą elektroniczną, gdyż znacznie skróci to czas ich rozpatrywania.