W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w Lublinie

Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w Lublinie
14.07.202310:14

Grupa blisko 1,5 tys. osób, od dzieci po seniorów, pozna skuteczne metody zapobiegania społecznym zagrożeniom bezpieczeństwa. Pierwsze zajęcia ruszyły na przełomie czerwca i lipca, a łącznie w ramach realizowanego przez miasto projektu „Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w mieście Lublin” zaplanowano 125 godzin pogadanek i warsztatów oraz 250 godzin porad z zakresu psychologii i prawa. Projekt przewiduje również wymianę części kamer monitoringu wizyjnego w Ogrodzie Saskim.

– Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oceniło projekt Lublina, jako jeden z najlepszych w kraju. Jego ideą jest poprawa bezpieczeństwa dzieci, młodzieży i seniorów oraz wskazanie praktycznych rozwiązań, które pomogą unikać potencjalnych zagrożeń. Realizując projekt, liczymy na realne wsparcie osób w potrzebie w momentach, gdy pomoc jest im najbardziej potrzebna W ramach zaplanowanych spotkań i warsztatów specjaliści przekażą rodzicom i nauczycielom fachową wiedzę, a także wsparcie w zapewnieniu bezpiecznego rozwoju dzieci i młodzieży – mówi Jerzy Ostrowski, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Uczestnicy projektu dowiedzą się o tym, jak zachować się w momencie zagrożenia i uzyskać pomoc zawiadamiając odpowiednie służby. Tematem wspólnych pogadanek dla dzieci i młodzieży będą m.in: kwestia przestrzegania zasad i norm społecznych, które są gwarantem bezpieczeństwa, kontakt z obcymi osobami w ramach bezpiecznej drogi do domu i szkoły czy zasady zachowania w kontakcie z agresywnym psem. Zajęcia w Interaktywnym Centrum Edukacji Przeciwpożarowej poprowadzą specjaliści z Państwowej Straży Pożarnej, dostosowując do poszczególnych grup wiekowych tematykę z obszarów: zagrożeń na akwenach wodnych, w lesie, niebezpieczeństw związanych z wypalaniem traw, zagrożeń związanych z katastrofami budowlanymi, wybuchem gazu czy uwolnieniem się czadu. W ramach projektu przewidziano warsztaty z udzielania pierwszej pomocy, przepisów i bezpieczeństwa ruchu drogowego połączone z egzaminem na kartę rowerową czy debatę dotyczącą uzależnień.

W ramach realizacji projektu od 1 lipca uruchomiono czasowe poradnictwo psychologiczno-prawne dedykowane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Z pomocy można skorzystać pod numerem telefonu: 575 983 457 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-19.00. Poradnictwo będzie realizowane do 31 października br. Natomiast seniorzy otrzymają „Koperty życia” wraz z magnesami na lodówkę i zostaną przeszkoleni z zasad postępowania w sytuacji zagrożenia oszustwem, poznają metody działania przestępców oraz sposoby na zabezpieczenie mieszkań i techniki samoobrony. Przewidziane dla nich zajęcia teoretyczne będą dotyczyły profilaktyki wyłudzeń, oszustw, nierozważnych zakupów on-line, korzystania z bankowości internetowej, ale również nawiązywania relacji w mediach społecznościowych i przemocy w rodzinie. Dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych zaplanowano konkurs na stworzenie filmu związanego z tematyką bezpieczeństwa seniorów, dla dzieci klas III-V konkurs na plakat promujący „Razem Bezpieczniej”.

Część inwestycyjna projektu obejmuje natomiast wymianę 6 kamer monitoringu wizyjnego w Ogrodzie Saskim na zapewniające lepszy obraz, szczególnie w godzinach nocnych.

Projekt „Razem Bezpieczniej – łączymy pokolenia w mieście Lublin” otrzymał dotację w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024”. Działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów prowadzone będą przy współpracy Urzędu Miasta Lublin z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Lublinie, Straży Miejskiej Miasta Lublin, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 21 batalionu Lekkiej Piechoty z 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Centrum Interwencji Kryzysowej.