W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Ruszają konsultacje społeczne na temat zmian w komunikacji miejskiej

Ruszają konsultacje społeczne na temat zmian w komunikacji miejskiej
21.09.202311:33

Miasto rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące optymalizacji oferty przewozowej komunikacji miejskiej po otwarciu Dworca Lublin. Do 13 października mieszkańcy i mieszkanki mogą zgłaszać swoje uwagi do przedstawionej propozycji przebiegu linii autobusowych i trolejbusowych. Nowy układ połączeń wejdzie w życie po otwarciu Dworca Lublin.

– Rozpoczynamy ostatni etap dyskusji publicznej nad nowym układ komunikacyjnym, który zostanie wdrożony po otwarciu Dworca Lublin. Celem konsultacji społecznych jest zaprezentowanie koncepcji zmian w funkcjonowaniu linii lubelskiej komunikacji miejskiej oraz zebranie uwag, opinii pasażerów na temat tego projektu. Z początkiem przyszłego roku, nowoczesny dworzec stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego. Dlatego dobrze zaprojektowana, dostosowana do potrzeb przyszłych użytkowników sieć połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Skierowany do konsultacji projekt zmian dotyczy nie tylko obsługi rejonu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także obejmuje kompleksowe zmiany w układzie transportu zbiorowego w mieście. W ten sposób chcemy zwiększyć konkurencyjność komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka przemieszczania się po Lublinie, stanowiącego realną alternatywę dla podróży realizowanych samochodem – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

Przesłanką do zmian w układzie linii komunikacji miejskiej w Lublinie jest planowane uruchomienie Dworca Lublin. Ich celem jest zwiększenie zarówno dostępności jak i częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej, które z jednej strony zaspokoi oczekiwania pasażerów, a z drugiej – zauważalnie przełoży się na poprawę komfortu podróży autobusami i trolejbusami. W szczególności zaplanowano wzrost częstotliwości kursowania linii o charakterze podstawowym w dni powszednie w porach szczytowych i w tzw. międzyszczycie. Równocześnie zakres zmian przewiduje kompleksową obsługę powstającego Dworca Lublin, jako centrum komunikacyjne i generator ruchu.

– Reorganizacja obecnego układu połączeń linii autobusowych i trolejbusowych, do której przygotowujemy się już od dłuższego czasu, ma dostosować komunikację miejską do nowych realiów i potrzeb, jakie przyniesie oddanie do użytkowania Dworca Lublin. Głównym założeniem nowej siatki połączeń ma być skrócenie czasu podróży, zwiększenie dostępności komunikacyjnej, szczególnie w rejonach peryferyjnych oraz optymalizacja wykorzystania dostępnych środków technicznych i zasobów ludzkich. Chcemy również uruchomić kolejne linie przyspieszone, które pozwolą na szybkie skomunikowanie ze Śródmieściem – mówi Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego.

W efekcie proponowanych zmian nastąpi:

  • wzrost częstotliwości kursowania w porach o największym zapotrzebowaniu na przewozy – w szczytach 24 linie co kwadrans;
  • skomunikowanie ZCK z największymi dzielnicami Lublina – 12 linii dziennych uzupełnianych przez 8 linii na ul. Kunickiego;
  • uruchomienie linii przyspieszonych 301 i 302, szybko łączących największe osiedla ze Śródmieściem;
  • rozpoczęcie obsługi komunikacyjnej ulic: Zelwerowicza, Królowej Bony, Zygmunta Augusta, Dunikowskiego, Wyścigowej, Zachodniej i części Głębokiej;
  • nowe połączenia bezpośrednie, np. Bohaterów Września – Dworzec Główny PKP, Koncertowa – Choiny, Chodźki, pl. Litewski.

Zgodnie z zasadami przygotowywania zmian w rozkładach jazdy, sporządzenie koncepcji zostało poprzedzone konkretnymi działaniami. Na podstawie badań więźby ruchu pasażerskiego, określono kierunki przemieszczania się pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej w Lublinie, obsługiwanej autobusami i trolejbusami wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM. Metodą badania był wywiad bezpośredni kwestionariuszowy wykonywany na określonych przystankach (wykonano ponad 40 tys. wywiadów). Następnie, podczas badań jakości przewozów, zapytano pasażerów o preferencje i satysfakcję z poziomu usług lubelskiej komunikacji miejskiej. Metodą badania był wywiad bezpośredni kwestionariuszowy, przeprowadzony na wybranych przystankach komunikacji miejskiej i reprezentatywnej próbie mieszkańców. Ostatnim działaniem było przetworzenie oraz zinterpretowanie danych z przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej, w tym określenie kierunków popytu na usługi komunikacji miejskiej pod kątem jej jakości, poprzez analizę preferencji komunikacyjnych pasażerów, analiza i ocena dotychczasowych tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy, a także ocena dostępności przestrzennej komunikacji miejskiej na terenie miasta wraz z kompleksową identyfikacją najważniejszych generatorów ruchu w mieście.

Spotkania konsultacyjne

W ramach dyskusji zaplanowano dwa spotkania konsultacyjne dla decyzyjnych ciał kolegialnych. Pierwsze dla Radnych Rady Miasta Lublin26  września o godz. 17.00, a kolejne dla Członków Rad Dzielnic Miasta Lublin 27 września o godz. 17.00. Oba odbędą się w Ratuszu, pl. Łokietka 1, w sali nr 2.

Dodatkowo przewidziano pięć otwartych spotkań konsultacyjnych z mieszkankami i mieszkańcami:

  • 2 października (poniedziałek) w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 58 przy ul. Berylowej 7. Spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Czuby Południowe, Czuby Północne, Rury, Węglin Południowy, Węglin Północny, Wrotków i Zemborzyce;
  • 3 października (wtorek) w godz. 17.00-19.00, Zespół Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej 50. Spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Czechów Południowy, Czechów Północny, Konstantynów, Sławin, Sławinek i Szerokie;
  • 4 października (środa) w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 23 przy ul. Podzamcze 9. Spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Hajdów-Zadębie, Kalinowszczyzna, Ponikwoda i Tatary;
  • 11 października (środa) w godz. 17.00-19.00, Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Kunickiego 116. Spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Abramowice, Bronowice, Dziesiąta, Felin, Głusk, Kośminek, Za Cukrownią;
  • 12 października (czwartek) w godz. 17.00-19.00, s. 2 w Ratuszu przy pl. Łokietka 1. Spotkanie dla mieszkańców dzielnic: Stare Miasto, Śródmieście, Wieniawa transmitowane na stronie lublin.eu z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Do 13 października formą konsultacji będzie również przyjmowanie opinii na piśmie, w tym poprzez internet. Należy je kierować na adres e-mail: konsultacje@ztm.lublin.eu i pisemnie na adres: Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin lub za pomocą elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie ztm.lublin.eu.

Proces tworzenia propozycji nowego układu połączeń komunikacji miejskiej był wieloetapowy i rozpoczął się jesienią 2021 roku. Wówczas, w ramach rozpoznania i diagnozy potrzeb, zbierano wnioski, pomysły i opinie mieszkańców oraz kierowców komunikacji miejskiej dotyczące propozycji zmian. W  proces włączono również Rady Dzielnic. Innym źródłem wiedzy o oczekiwaniach mieszkańców na temat funkcjonowania komunikacji miejskiej były badania marketingowe – potoków pasażerskich, jakości podróży oraz kierunków przemieszczania się podróżnych. Badania stanowiły komponent międzynarodowego projektu unijnego „Move it like Lublin” realizowanego wspólnie ze stolicą Mołdawii – Kiszyniowem i były w 100% finansowane ze środków zewnętrznych.

W realizację „Analizy rynku komunikacji miejskiej w Lublinie wraz z optymalizacją oferty przewozowej, zaangażowane przez nas zostały podmioty zewnętrzne – profesjonalne firmy, które mają doświadczenie w tego typu projektach, również w województwie lubelskim i w samym Lublinie. Firma TRAKO będzie również obecna na wszystkich zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych. W konsultacjach weźmie udział również firma Public Transport Consulting, która w wyniku podpisanej umowy realizuje zadanie pn. „Opracowanie raportu porównawczego rynku komunikacji miejskiej w Lublinie i Kiszyniowie (stolicy Mołdawii) wraz z analizą oferty przewozowej w obu miastach”.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych wraz z koncepcją optymalizacji oferty przewozowej w komunikacji miejskiej w Lublinie znajduje się pod linkiem.