W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą

Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą
14.01.202214:17

Miasto Lublin otrzymało prawie 1 mln zł (100%) dofinansowania ze środków zewnętrznych na realizację projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”. Jego celem jest utworzenie i funkcjonowanie Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW), które zwiększy dostępność usług edukacyjnych dla dzieci i uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, a także podniesienie efektywności działań podejmowanych przez pedagogów na rzecz uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie” odbędzie się w poniedziałek (17 stycznia) od godziny 9.00 w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6. O godzinie 10.00 zaplanowana jest konferencja prasowa dotycząca pilotażowego wdrożenia modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW) z udziałem Przemysława Czarnka, Ministra Edukacji i Nauki.  

Do roli Specjalnego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) wyznaczony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jego zadaniem będzie wsparcie pedagogów w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej pomocy w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

Do najważniejszych zadań Specjalistycznego Centrum Wspierania Edukacji Włączającej należą:

 • konsultacje dla nauczycieli przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w celu prawidłowego zdiagnozowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci/uczniów,
 • wspieranie nauczycieli w zakresie pracy z grupą zróżnicowaną, właściwego doboru podręczników, dostosowania programów, skutecznych metod pracy oraz doboru i obsługi specjalistycznego sprzętu,
 • prowadzenie bądź współprowadzenie specjalistycznych zajęć oraz lekcji otwartych w placówkach ogólnodostępnych lub w SCWEW,
 • działania doradczo – szkoleniowe w zakresie podnoszenia kompetencji kadry szkół i przedszkoli,
 • organizowanie specjalistycznych szkoleń i warsztatów oraz umożliwianie dokształcania we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli,
 • wypożyczanie sprzętu specjalistycznego, pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi i uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w ramach utworzonej w SCWEW wypożyczalni;
 • współpraca z podmiotami uczestniczącymi w procesie rozpoznawania potrzeb i udzielania pomocy dzieciom i ich rodzinom, np. poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.

W Specjalistycznym Centrum Wspierającym Edukację Włączającą został powołany zespół składający się z lidera zespołu, eksperta ds. edukacji włączającej, eksperta ds. technologii wspomagających, eksperta ds. informacji i ewaluacji, specjalistów/nauczycieli z kwalifikacjami pedagogiki specjalnej (będą zatrudnieni wg potrzeb). Dodatkowo w każdej placówce, objętej wsparciem Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą z Zespołem współpracuje koordynator ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW. W ramach grantu wsparciem objętych zostanie 6 ogólnodostępnych placówek oświatowych:

 • Przedszkole nr 32 w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie,
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie,
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie,
 • Technikum Mechaniczne w Lubelskim Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie https://scwew.lublin.eu/.

Zapraszamy również na transmisję on-line z konferencji otwierającej projekt pod adresem scwew.lublin.eu