W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Upominki za zużyte baterie w Dzień Recyklingu Baterii

Upominki za zużyte baterie w Dzień Recyklingu Baterii
06.09.202114:26

W związku z przypadającym w czwartek (9 września) Dniem Recyklingu Baterii, Miasto organizuje specjalną akcję „Ekozbiórka zużytych baterii”. Mieszkańcy Lublina mogą przynosić zużyte baterie na specjalnie zorganizowane stoisko edukacyjne, w zamian otrzymają drobne upominki i gadżety.

– Akumulatory i baterie są obecnie używane w wielu urządzeniach, zaś po wyczerpaniu mogą być niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. O ile wyrzucone wraz z odpadami komunalnymi potrafią skazić wody gruntowe, o tyle te zebrane selektywnie można bez problemu przetworzyć, zaś surowce, z których są wykonane, odzyskać i wykorzystać ponownie. Dzień Recyklingu Baterii to dobra okazja, by przypomnieć mieszkańcom, jak bardzo ważna jest segregacja odpadów i ich właściwe zagospodarowanie. Coraz większy udział selektywnie zbieranych odpadów oraz znaczące ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko to wyraz dbałości o środowisko naturalne, a tym samym własne zdrowie – mówi Marta Smal-Chudzik, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.

Akcja „Ekozbiórka zużytych baterii” odbędzie się w czwartek (9 września) w godz. 10.00-13.00 przed siedzibą Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin (ul. Zana 38). Odbiór, zagospodarowanie odpadów oraz upominki zapewni Polska Korporacja Recyklingu we współpracy z GP Batteries.

Przypominamy, że Miasto Lublin prowadzi stale selektywną zbiórkę odpadów w tym: zużytych baterii, akumulatorów przenośnych przeterminowanych leków, a także odpadów niebezpiecznych i chemikaliów, sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon. Odpady te nie mogą być umieszczane w pojemnikach na frakcję zmieszaną.

Pojemniki na zużyte baterie znajdują się w 133 miejscach na terenie Lublina. Baterie i zużyte akumulatory przenośne można oddać w stałych oraz mobilnych punktach przy okazji zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także wrzucić do kontenerów na odpady niebezpieczne. Pojemniki przeznaczone na przeterminowane leki ustawione są w 94 aptekach na terenie miasta. Można do nich wrzucać lekarstwa w oryginalnych opakowaniach szklanych, metalowych, z kartonu, z tworzywa sztucznego, pastylki i drażetki luzem, zastrzyki w ampułkach, aerozole. W przypadku np. tabletek oddawać należy same blistry z niewykorzystanymi lekami, bez opakowań zbiorczych. W pojemnikach nie wolno umieszczać zużytych środków opatrunkowych, igieł i strzykawek. Nie należy również wrzucać kartonowych lub plastikowych opakowań, w których znajdowały się blistry, listki, paski, tubki czy buteleczki. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki należy wyrzucać do pojemnika znajdującego się na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) przy ul. Głuskiej 6. Odpady niebezpieczne i chemikalia, do których zaliczają się opakowania po przepracowanych olejach, rozpuszczalnikach, farbach wodnych i olejnych, środkach ochrony roślin oraz zużyte świetlówki, przeterminowane leki i zużyte baterie, należy wyrzucać do pojemników na odpady niebezpieczne. Znaleźć je można w 12 lokalizacjach na terenie Lublina. Z kolei zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny przyjmowany jest w stałym punkcie przy ul. Metalurgicznej 13 F (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00), a także w mobilnych punktach uruchamianych w każdą ostatnią sobotę miesiąca w 6 lokalizacjach na terenie Lublina. Na terenie miasta znajduje się także 9 pojemników na małe elektroodpady. Natomiast zużyte opony w ilości do 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe można oddać w PSZOK przy ul. Głuskiej 6.

Mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do PSZOK znajdującego się przy ul. Głuskiej 6, określone rodzaje odpadów. Przyjmowane są tu odpady dostarczone przez wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

 • odpady przyjmowane są nieodpłatnie,
 • przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe,
 • nie są przyjmowane bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej nazywane odpadami zielonymi).

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK:

 • zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów w ilości do 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych – gruz ceglany, betonowy, potłuczone materiały ceramiczne, drewno, usunięte fragmenty tynku z wyłączeniem odpadów zawierających substancje niebezpieczne (np. opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.), papy, eternitu i azbestu – ilość limitowana 2 tony (Mg) /rok/gospodarstwo domowe,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski, choinki, okna, drzwi, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki), grube gałęzie, itp. z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rodzaje odpadów, które nie są przyjmowane przez PSZOK:

 • bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej odpady zielone),
 • odpady zebrane nieselektywnie,
 • odpady dostarczone w sposób nieselektywny,
 • odpady niebędące odpadami komunalnymi, tj. pochodzące od podmiotów świadczących usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji lub napraw,
 • odpady niebezpieczne.

W ramach Gminnego Systemu Odbioru Odpadów Komunalnych odbierane i zbierane są wyłącznie odpady komunalne, czyli takie, które zostały wytworzone w nieruchomościach zamieszkałych przez właścicieli nieruchomości lub ich mieszkańców. Jeżeli odpady (np. remontowo-budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny lub zużyte opony), powstały w wyniku działalności wyspecjalizowanej firmy lub podmiotu gospodarczego np. w trakcie remontu, w takiej sytuacji to podmiot gospodarczy ma obowiązek takie odpady zagospodarować w ramach indywidualnej umowy na odbiór odpadów.

Szczegółowe informacje na temat segregacji i lokalizacji pojemników