W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Komunikat MCZK nr 1/2014
22.01.201415:27


Urząd Miasta Lublin
Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego
Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
20-020 Lublin, ul. Lipowa 27, tel. 81 466-17-14 (całodobowo), fax 81 466-17-01
e-mail: mczk@lublin.eu
                                                                                                       Lublin, 22 stycznia 2014 r.

Komunikat MCZK nr 1/2014
w sprawie obowiązkowego znakowania nieruchomości zabudowanych
 

 

       Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego zwraca się z prośbą do wszystkich właścicieli i zarządców zabudowanej nieruchomości na terenie miasta Lublin o zwrócenie szczególnej uwagi na oznakowanie adresowe tychże nieruchomości.

     Zgodnie z art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z póź. zm.), każdy właściciel zabudowanej nieruchomości ma obowiązek oznakowania swojej posesji. Ustawa nałożyła również obowiązek uporządkowania tabliczek adresowych nieruchomości.

 

     Zgodnie z zapisami ustawy każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego, umieszczenia w widocznym miejscu, na ścianie frontowej budynku, tablicy z numerem posesji. Ponadto precyzuje, że numer porządkowy w miejscowościach posiadających ulice i place z nazwami, powinien być uwidoczniony wraz z nazwą ulicy (placu), a w miejscowościach bez określonych nazw ulic - nazwę miejscowości. Jeżeli budynek położony jest w głębi nieruchomości, która jest ogrodzona od strony ulicy, wówczas należy umieścić tabliczkę z numerem i nazwą ulicy również na ogrodzeniu.

 

    W związku z powyższym APELUJEMY do wszystkich właścicieli, administratorów, użytkowników nieruchomości o umieszczanie w odpowiednim miejscu i należyte utrzymanie tabliczki z numerem porządkowym i nazwą ulicy.

 

   Prawidłowe umieszczenie informacji o numerze nieruchomości przynosi wymierne korzyści w postaci ułatwienia w dotarciu służb ratunkowych (Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji, pogotowia gazowego, energetycznego itp.) oraz służb użyteczności publicznej (służb komunalnych, listonosza, itp.).

 

PRZYPOMINAMY

 

    Według art. 64 § 1 kodeksu wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

 

     W ramach swoich uprawnień Straż Miejska Miasta Lublin będzie zwracała szczególną uwagę na prawidłowe oznakowanie adresowe nieruchomości.

 

Kierownik Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego
/-/
Jarosław Grządka