W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Stypendia na realizację projektów

Stypendia na realizację projektów
14.03.202211:41

Informujemy, że do 31 marca można składać wnioski stypendialne na realizację projektów z zakresu twórczości artystycznej lub z zakresu upowszechniania kultury.

To już kolejna edycja przyznawania stypendiów, ale nowością jest utworzenie  nowej kategorii stypendialnej dedykowanej projektom młodzieżowym dla osób młodych w wieku między 13. a 30. rokiem życia. Miejskie wsparcie dotyczy działań artystycznych, które będą wykonane w tym roku, między 1 czerwca a 31 grudnia.

– Otrzymanie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 było impulsem do uruchomienia nowego rodzaju wsparcia materialnego dla młodych twórców. Rozszerzyliśmy grono osób mogących uzyskać wsparcie finansowe swoich pomysłów w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Chcemy w ten sposób zachęcić i zaprosić młodych do podzielenia się z mieszkańcami Lublina swoją twórczością artystyczną poprzez realizację autorskich przedsięwzięć. Do końca miesiąca mogą oni aplikować o wsparcie finansowe ze strony Miasta w pierwszym naborze wniosków o stypendia na realizację projektu młodzieżowego – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w formie pisemnej na odpowiednim formularzu. Przyjmowane są w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin (ul. Złota 2, 20-112 Lublin, II piętro), w Biurach Obsługi Mieszkańców, w kopertach z dopiskiem „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu młodzieżowego” lub „Wydział Kultury. Wniosek o stypendium na realizację projektu stypendialnego”.
Możne je też wysyłać pocztą, przy czym o dochowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego (adres: Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin), a także za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Do 29 marca osoby przygotowujące się do złożenia wniosku mogą skorzystać z konsultacji. Porady w zakresie poprawności formalnej wniosków udzielane są telefonicznie pod numerem 81 466 3714 lub mailowo mecenat.kultura@lublin.eu.

Wysokość stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej i upowszechniania kultury wynosi od 2 tys. zł do 10 tys. zł, a stypendium na realizację kulturalnego projektu młodzieżowego wynosi od 300 zł do 3 tys. zł.
Szczegóły dotyczące warunków przyznawania wsparcia dla twórców dostępne są na stronie stypendia.kultura.lublin.eu w zakładce Młodzieżowe oraz Projekt.

 

Pliki do pobrania