W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
Lubelska Liga Samorządowa

Lubelska Liga Samorządowa jest konkursem dla Samorządów Uczniowskich lubelskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zasady dla obu typów szkół są jednakowe, ale ranking w ramach rozgrywek prowadzony jest oddzielnie.
Celem Lubelskiej Ligi Samorządowej jest wspieranie i promowanie działalności samorządowej uczniów lubelskich szkół, kreowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych i obywatelskich młodzieży, propagowanie wiedzy o prawach i obowiązkach ucznia, kształtowanie postaw odpowiedzialności za środowisko rówieśnicze i lokalną wspólnotę.

Rozgrywki Ligi są organizowane w ramach jednego roku szkolnego i w roku 2019-2020 trwają od 2 grudnia do 31 maja.

Uczestnikami Ligi są Zespoły samorządów uczniowskich działające w lubelskich szkołach. Każda szkoła może zgłosić jeden Zespół. Warunkiem bezwzględnym udziału Zespołu z danej szkoły jest potwierdzenie przeprowadzenia demokratycznych wyborów do organów Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny w którym będą prowadzone rozgrywki.

W ramach rozgrywek szkoły zgłaszają organizacje wydarzeń – Super-Akcji i Multi-Akcji. Multi-Akcje mogą mieć dowolny charakter. Jedynym warunkiem jest udział co najmniej trzech szkół. Super-Akcje dzielą się na 6 kategorii:

  1. Nasza Szkoła – imprezy i wydarzenia, których celem jest integracja środowiska szkolnego,
  2. Mamy Prawo – wydarzenia na temat praw i obowiązków ucznia,
  3. RuszajMy! – wydarzenia sportowe,
  4. Młoda Kultura – wydarzenia kulturalne,
  5. My Obywatele - wydarzenia promujące postawy obywatelskie i patriotyczne,
  6. PomagaMy - akcje charytatywne.

W każdym miesiącu szkoła może zgłosić organizację tylko jednej Super-Akcji.
Za organizację zgłoszonych akcji szkoły otrzymują punkty, które przekładają się na pozycję w rankingu zgłoszonych do rozgrywek szkół. Ranking jest aktualizowany cyklicznie co miesiąc.
Dodatkowo zgłoszone super-akcje oceniają Przewodniczący Samorządów Uczniowskich szkół, które zgłosiły swoje zespoły do rozgrywek w Lidze, przyznając odpowiednio pierwsze, drugie i trzecie miejsce akcjom zorganizowanym w danym miesiącu.

Nagrodą w Lubelskiej Lidze Samorządowej jest:

  1. za zajęcie pierwszego miejsca - statuetka Złotego Koziołka Samorządności,
  2. za zajęcie drugiego miejsca - statuetka Srebrnego Koziołka Samorządności,
  3. za zajęcie trzeciego miejsca - statuetka Brązowego Koziołka Samorządności.

Zespół, który zdobędzie minimum 55% punktów otrzyma tytuł Brązowego Lidera Uczniowskiej Samorządności.
Zespół, który zdobędzie minimum 65% punktów – Srebrnego Lidera Uczniowskiej Samorządności.
Zespół, który zdobędzie minimum 75% punktów – Złotego Lidera Uczniowskiej Samorządności.
Finał rozgrywek ma miejsce w czerwcu przed zakończeniem roku szkolnego na uroczystej gali finałowej.

Szczegółowe zasady, regulamin do pobrania oraz wszystkie załączniki znajdują się w zakładce „Zasady”.

Formularze zgłoszeniowe i szczegółowy harmonogram edycji 2019-2020 znajduje się w zakładce "Edycja I (2019-2020)"