W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zgłoszenie Zespołu dla szkół ponadpodstawowych

Zgłoszenie Zespołu dla szkół ponadpodstawowych

Zgłoszenie Zespołu do udziału w rozgrywkach w Lubelskiej Lidze Samorządowej dla szkół ponadpodstawowych

Zgłoszenie

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Samorządowej*

Imię i nazwisko

Adres e-mail

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby udziału w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Samorządowej*

KLAUZULA INFORMACYJNA

Mając na względzie postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO), prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Lublin; dane adresowe: Plac Króla Władysława Łokietka 1, 20–109 Lublin.
 2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iod@lublin.eu lub pisemnie na adres Administratora danych.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w związku z udziałem w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Samorządowej oraz w celach związanych z obowiązkami Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania są:
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wymagane przepisami prawa;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Pani/Pana dane nie będą podlegać automatycznym sposobom przetwarzania danych opierających się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 6. Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
  • prawo dostępu do danych osobowych;
  • prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 8. Nieprzekazanie Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje niemożność realizacji obowiązków Administratora w zakresie wynikającym z udziału w rozgrywkach Lubelskiej Ligi Samorządowej.
 9. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne;
 10. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Załącznik

Do zgłoszenia należy dołączyć obowiązkowo regulamin wyborów oraz protokół z wyborów organów Samorządu Uczniowskiego

Załącznik

Do zgłoszenia można dołączyć dodatkowo protokół z demokratycznego wyboru opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Akceptujemy regulamin Lubelskiej Ligi Samorządowej*


* - pola wymagane