W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Zespół ds. Dzieci i Młodzieży

Zespół ds. Dzieci i Młodzieży

Zespół ds. Dzieci i Młodzieży Lublina został powołany przez Prezydenta Krzysztofa Żuka w celu zbudowania przestrzeni do rozmowy i pracy na tematy związane z funkcjonowaniem dzieci, młodzieży i studentów w mieście w różnych obszarach. Idea Zespołu została wypracowana przez młodzież biorącą udział w projekcje „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina” realizowanym przez Młodzieżową Radą Miasta Lublin w latach 2017-2018, w trakcie którego uczestnicy zdiagnozowali szereg istotnych zagadnień związanych z aktywnością młodych ludzi. Profil Zespołu został poszerzony o tematy związane z dziećmi, reprezentowanymi przez rodziców oraz studentami, jako że stanowią oni ważne grupy w społeczności Lublina.

Do zadań Zespołu, zgodnie z zarządzeniem nr 46/9/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. Dzieci i Młodzieży Lublina należy:

  1. wypracowanie kanałów komunikacji i informacji miasta Lublin w sprawach dzieci i młodzieży;
  2. opiniowanie i wsparcie w realizacji projektów i programów realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży przez Urząd Miasta Lublin i jednostki organizacyjne miasta Lublin;
  3. wypracowanie metod wsparcia finansowego działań mieszkańców na rzecz dzieci i młodzieży;
  4. opiniowanie wniosków złożonych do Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego;
  5. opracowanie procesu wdrażania na terenie miasta Lublin rekomendacji wypracowanych w projekcie „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina.;
  6. opracowanie zasad współpracy z mieszkańcami, Radami Dzielnic, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie działań na rzecz rozwoju polityki młodzieżowej Lublinie;
  7. opracowanie założeń do Strategii dla Dzieci i Młodzieży Lublina.

Przewodniczącym Zespołu jest Mariusz Banach – Zastępca Prezydenta ds. Oświaty i Wychowania. Zastępczynią Przewodniczącego Zespołu jest Agata Kulińska, opiekunka Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz Pełnomocniczka Prezydenta Miasta Lublin ds. dzieci i młodzieży.
Ponadto w skład Zespołu wchodzą: Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Lublin, dyrektorzy i urzędnicy biur i wydziałów Urzędu Miasta Lublin, których praca związana jest z działaniami na rzecz dzieci, młodzieży i studentów, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Lublin oraz mieszkańcy Lublina – młodzież, studenci, nauczyciele, przedstawiciele organizacji studenckich i pozarządowych.

Inauguracja Zespołu odbyła się 12 września 2018 r. na konferencji podsumowującej projekt „Młodzież w polityce – polityka dla młodzieży. Polityka młodzieżowa Lublina”. Pierwsze robocze posiedzenie odbyło się 5 października 2018 r.
Zespół pracuje na posiedzeniach zwoływanych średnio raz na miesiąc, z wyjątkiem wakacji, w cyklu roku akademickiego. W roku 2018/2019 odbyło się 8 posiedzeń. Z dokumentami z dotychczasowych posiedzeń można zapoznać się w zakładce „Rok 2018-2019”

W pierwszym roku działalności do osiągnięć Zespołu należy zaliczyć:

  • utworzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – jego pierwsza edycja okazała się dużym sukcesem,
  • wypracowanie wstępnych założeń do Programu dla Dzieci i Młodzieży Lublina i opracowanie założeń do diagnozy, która będzie realizowana w ramach prac nad Strategią Rozwoju Lublina 2030,
  • przeprowadzenie debaty na temat stanu doradztwa zawodowego w lubelskich szkołach.

Założenia Zespołu na kolejny rok to przede wszystkim nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami działającymi na rzecz dzieci, młodzieży i studentów w Lublinie oraz włączenie organizacji studenckich do prac Zespołu. Tematy, które będą poruszane, związane będą z różnymi obszarami funkcjonowania dzieci, młodzieży i studentów w mieście, zarówno tymi podstawowymi jak edukacja, kultura, sport, jak i tymi mniej oczywistymi, jak aktywność, samorządność oraz włączanie w proces podejmowania decyzji.

Hasłem przewodnim Zespołu w roku 2019-2020 będzie:

Powiedz miastu, co może dla Ciebie zrobić!


Motto to będzie się wyrażało w przeprowadzonej diagnozie potrzeb dzieci i młodzieży z jednej strony, a z drugiej w zaproszeniu do szerokiej debaty wszystkich mieszkańców miasta. W tym roku, oprócz zwykłych posiedzeń, będziemy chcieli zorganizować około trzech debat, na które zaprosimy wszystkich zainteresowanych rozwijaniem Lublina pod kątem funkcjonowania dzieci, młodzieży i studentów i zapytamy, co miasto może dla nich zrobić.

W dniach 7-15 listopada 2019 r. odbędzie się nabór do zespołu, do udziału w którym zapraszamy wszystkich mieszkańców, którzy chcą pracować wspólnie z nami na rzecz dzieci, młodzieży i studentów. Mieszkańców – niezależnie od tego, czy są samodzielnymi aktywistami, czy działają w ramach jakiejś organizacji, czy też może po prostu mają pomysł, jak zmienić Lublin, żeby jak najlepiej służył swojej młodej społeczności.

Infografika Zespół ds. Dzieci i Młodzieży Lublina

 

Do pobrania