W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Dziś Ogólnopolski Dzień Erasmusa

Dziś Ogólnopolski Dzień Erasmusa
25.11.202214:52

25 listopada to Ogólnopolski Dzień Erasmusa – programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną. Projekty w ramach Erasmusa realizują liczne lubelskie szkoły oraz Miasto Lublin, dzięki czemu zwiększają możliwość podnoszenia kompetencji uczniów i studentów nauczycieli, wykładowców i wolontariuszy.

– Program Erasmus to przede wszystkim szansa dla młodych ludzi na uczestniczenie w wymianie edukacyjnej, rozwinięcie umiejętności językowych i poszerzenie wiedzy o dostępnych kierunkach i sposobach kształcenia. To włączenie się w krąg wartości europejskich, integracja społeczna i zwiększanie zrozumienia międzykulturowego. Kształtowanie takich postaw to krok w kierunku dobrej przyszłości naszego miasta. Lublin jako Europejska Stolica Młodzieży łączy ludzi i zachęca do aktywnego podejmowania działań społecznych, charytatywnych czy sportowych – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

29 szkół i placówek oświatowych pozyskało w latach 2014-2020 dofinansowanie na realizację 60 projektów w ramach programu Erasmus+. Ogólna wartość pozyskanego dofinansowania wyniosła pond 9,5 mln zł. Szkoły i placówki oświatowe nawiązały współpracę ze swoimi partnerami z różnych krajów Europy, również tych, które nie są członkami Unii Europejskiej. Realizowane przez szkoły projekty miały bardzo zróżnicowany charakter i zakres – dostosowany do wieku uczniów oraz specyfiki poszczególnych szkół i placówek. W ramach projektów miała również miejsce szeroko zakrojona wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy nauczycielami. Natomiast projekty realizowane przez szkoły zawodowe miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów i zapoznanie z nowymi technologiami.

Miasto Lublin we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Lublin w bieżącym roku rozpoczął realizację projektu „Młodzi dla młodych – działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych”. Celem projektu jest aktywizacja i integracja młodych ludzi związanych z Lublinem i zaangażowanie ich w inicjatywy lokalne na rzecz młodzieży. Szczególny nacisk położony będzie na planowane działania w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. W ramach projektu przewidziano wydarzenia na poziomie lokalnym, ale także ogólnopolskim. Na zakończenie trwającego projektu odbędzie się konferencja podsumowująca jego efekty. We wszystkie działania, poza osobami młodymi do których kierowany jest projekt, zaangażowani będą Młodzieżowi Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin, Biura Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 oraz lubelskich instytucji kultury, samorządów uczniowskich i lokalnych biznesów.

Z kolei wspieraniu aktywności przedsiębiorczej kobiet służy realizowany od 2021 roku przez Miasto Lublin projekt z programu Erasmus+ o nazwie „Athena - Udoskonalenie narzędzi i metod cyfrowych w celu zwiększania umiejętności przedsiębiorczych kobiet w erze Covid-19”. Wraz z 7 europejskimi partnerami Lublin przygotuje dokumenty oraz narzędzia zachęcające kobiety do podnoszenia kompetencji biznesowych oraz rozwijania działalności gospodarczych. Projekt ma pomóc także w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami spowodowanymi pandemią COVID-19. Obecnie opracowywany jest raport podsumowujący dotychczasowe dobre praktyki z zakresu wspierania przedsiębiorczości kobiet, uwzględniający wykorzystanie narzędzi cyfrowych i online. W trakcie przygotowania jest także Interaktywny Kurs Online, skierowany do kobiet - przedsiębiorczyń.

Dodatkowo, w ramach projektu „Athena” odbyły się już 3 spotkania partnerskie – w Hiszpanii, Litwie i Słowenii. Stanowiły platformę do prezentacji dobrych praktyk w zakresie działalności startupowej kobiet. Prace, w których uczestniczył Lublin dotyczyły harmonogramu działań, planu promocji projektowych, szczegółów związanych z podpisaniem umowy partnerskiej. Każdy z partnerów przedstawiał również dobre praktyki ze swojego kraju w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet na rynku pracy, kooperacji miasta z młodzieżą oraz współpracy na linii miasto-uczelnie biznes.


 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego