W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”

III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Metodyczna pt. „Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”
10.04.201912:02

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie był organizatorem III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Metodycznej pt. „Zafascynowani talentami. Skuteczne wspieranie rozwoju dzieci zdolnych”, która odbyła się w siedzibie placówki 6 kwietnia 2019 r. Konferencję zaszczycili swoją obecnością między innymi: dr Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, pani Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin oraz pani Jadwiga Mach, Radna Rady Miasta Lublin, Przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania. Celem spotkania było zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju dzieci zdolnych oraz zwrócenie uwagi na konieczność zaopiekowania się tą grupą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Organizatorzy, oprócz udziału w sesji wykładowej, zapewnili uczestnictwo w dwóch warsztatach (wybieranych z oferty ponad dwudziestu dostępnych).

W programie zawarto następujące prelekcje:

 • „Cudowne dzieci i ich specjalne potrzeby rozwojowe” – dr Tomasz Knopik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • „Moc jest w dziecku – o poszukiwaniu talentów” – mgr Ewa Sosnowska-Bielicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • „Matematyczny dar – czym jest i jak go rozwijać u dzieci?” – dr Barbara Bilewicz-Kuźnia (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie),
 • „Zdolność jako łatwość odbierania i przetwarzania informacji” – mgr Ewa Noga (Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZY)
 • „Poławiacze pereł – portret nauczycieli uczniów zdolnych” – dr hab. Ewa Domagała-Zyśk, prof. KUL (Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

Blok warsztatowy zawierał następujące propozycje:

 • CZYTAJ – INTERPRETUJ – TWÓRZ, czyli interpretacja tekstu literackiego inspiracją do podjęcia twórczości językowej,
 • Kreatywna praca z lekturą szkolną – dobre praktyki,
 • Rozpoznawanie i wspomaganie rozwoju inteligencji wielorakich w praktyce szkolnej,
 • Stymulowanie uzdolnień muzycznych dziecka – instrumentalizacje, ruch przy muzyce, zabawy muzyczno-ruchowe,
 • DELFIN –  rozwijanie umiejętności poznawczych,
 • Arterapia jako strategia rozwijania kompetencji emocjonalnych uczniów zdolnych,
 • Tańcobajki – animacyjny teatr taneczny,
 • Skarby Ziemi – jak skutecznie rozwijać zainteresowania przyrodnicze uczniów zdolnych?,
 • Zastosowanie darów Froebla w dziecięcej matematyce,
 • Plastyko-, grafiko- terapia w rozwoju kreatywności,
 • Jak pracować z dziećmi, wykorzystując indywidualne preferencje w zakresie stylów uczenia się? Sprawne czytanie, dobra pamięć, pewność siebie oraz słów kilka o dysleksji i ADHD,
 • Trening KUM – koncentracja, uwaga, motoryka. Innowacyjne gry i zabawy wspierające współpracę półkul mózgu,
 • Sketchnoting – patent na skuteczne uczenie się,
 • Mały poliglota – jak zafascynować przedszkolaka językiem angielskim?,
 • Matematyczne Stacje Badawcze w pracy z uczniem zdolnym,
 • Słowa i obrazy – warsztat młodego ilustratora,
 • Nowoczesne technologie służbie zdolnością. Sprawdzone sposoby na wspomaganie rozwoju talentów,
 • Zdolna głowa – sprawna ręka. Usprawnianie funkcji motorycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Sposoby na kreatywne spędzanie wolnego czasu,
 • W trosce o równowagę rozwoju dzieci zdolnych – Boccia jako sposób skutecznej rekreacji,
 • Speed-ball – innowacyjna propozycja wspierania rozwoju ruchowego uczniów zdolnych.

Organizatorzy swoją ofertę skierowali przede wszystkim do nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, a także do metodyków, pracowników kuratoriów oświaty, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Konferencja stworzyła autentyczną przestrzeń wymiany doświadczeń w zakresie wspomagania rozwoju dzieci zdolnych i wpisała się w proces podnoszenia jakości edukacji zarówno w perspektywie regionalnej, jak i ogólnopolskiej. Cykl odbywających się corocznie konferencji "Zafascynowani…"  to już tradycja lubelskiej oświaty. Stanowi on wyjątkową okazję do konstruktywnych spotkań teoretyków i praktyków edukacji, przestrzeń inspiracji, nowych idei i inicjatyw. Wszystkich uczestników łączy niesłabnąca pasja nauczania.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Lublin, Lubelskiego Kuratora Oświaty, Instytutu Badań Edukacyjnych i Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Projekt Edu Lublin