W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Informacja dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
14.06.202114:28

Wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin w następujących lokalizacjach:

 • ul. Wieniawska 14
 • ul. Szaserów 13 - 15
 • ul. Filaretów 44
 • ul. Franciszka Kleeberga 12a
 • ul. Wolska 11

Jednocześnie prosimy o sprawdzenie kompletności składanego wniosku. Wniosek powinien zawierać:

 1. kopie dokumentów potwierdzających  posiadane kwalifikacje zawodowe, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem
 2. kopię aktu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego wraz z uzasadnieniem, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 3. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające dane wymienione w § 9 ust. 1 pkt 2 lit. a – c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2020 r. poz. 2200),
 4. kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 5. kopię oceny dorobku zawodowego za okres stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem,
 6. kopię aktu zawarcia związku małżeńskiego – w przypadku nazwiska innego na ww. dokumentach niż aktualnie używane.

Ze względu na to, iż wymienione dokumenty są skanowane i wprowadzane do systemu elektronicznego obiegu dokumentów, prosimy o ułożenie ich we wskazanej wyżej kolejności i złożenie w teczce papierowej z napisem: „Wydział Oświaty i Wychowania Urząd Miasta Lublin, awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego”, z podanym imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy.

Projekt Edu Lublin