W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Informatyzacja oświaty w Lublinie

Informatyzacja oświaty w Lublinie
15.02.201708:12

Lublin jest pierwszym, i jedynym na tą chwilę, miastem w kraju, które zaproponowało wspólną realizację projektów w ramach „Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” (OSE) i „Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin”. Działania te dadzą pełen dostęp do e-usług. Pierwszy realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji, a drugi, o wartości niespełna 14 milionów złotych, przez miasto. Prezydent Krzysztof Żuk podpisał porozumienie dotyczące realizacji tych projektów z Instytutem Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy udziale Minister Cyfryzacji Anny Streżyńska.

Projekt OSE zakłada podłączenie wszystkich placówek oświatowych w kraju, ponad 30 tysięcy szkół w ponad 19 tysiącach lokalizacji, do Internetu łączami o przepływności 100 megabitów wraz z dostawą odpowiednich urządzeń, zapewnieniem usług transmisji danych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa placówkom, które dzięki takim łączom uzyskają dostęp do zasobów Internetu. Sieć OSE opiera się na 3 głównych węzłach sieci (Centralne Punkty Dostępowe – CPD) oraz na 16 węzłach lokalnych umiejscowionych w każdym województwie, z których będzie realizowany dostęp do wszystkich podmiotów objętych projektem.

Lubelski projekt zakłada podłączenie wszystkich podległych mu jednostek, w tym także ponad 160 jednostek oświatowych dla których Urząd Miasta Lublin jest organem prowadzącym, do Miejskiej Szerokopasmowej Sieci Szkieletowej (MSSS) w technologii gigabitowej za pomocą łączy światłowodowych. Takie połączenie jest podstawą do uruchomienia szeregu kluczowych, z punktu widzenia urzędu, jednolitych centralnych usług informatycznych. Wśród nich są między innymi: system finansowo-księgowy, system obsługi spraw i dokumentów, wspomniany powyżej system wspomagania zarządzania oświatą, system inwentaryzacji zasobów informatycznych, system hostingowego dla poczty elektronicznej i stron internetowych, systemu do publikacji i zarządzania informacjami w ramach Biuletynu Informacji Publicznej oraz co oczywiste zapewnienie dostępu do Internetu.

Dodatkowo sieć MSSS jest niezbędna do wprowadzenia ujednoliconej polityki bezpieczeństwa i rozbudowy monitoringu miejskiego. Podczas listopadowej sesji (w dniu 17 listopada 2016 r.) została przyjęta stosowna Uchwała Rady Miasta Lublin w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Lublin zaliczanych do sektora finansów publicznych regulująca formalnie powyższe założenia.

Rozbudowa systemu lubelskiego to nie tylko wprowadzanie nowoczesnych technik w zarządzaniu i komunikacji ale także odpowiedź władza miasta na coraz to nowe obowiązki ustawowe takie choćby jak zmiana przepisów odnośnie podatku VAT obligujące do wspólnego jego rozliczania przez wszystkie jednostki podległe gminie.

Jak widać oba projekty w swoich podstawowych założeniach pokrywają się i są dla siebie komplementarne. Naturalną więc stała się chęć wspólnej realizacji obu projektów. Podpisane porozumienie gwarantuje właśnie taką współpracę. W jej ramach m.in. wojewódzki węzeł sieci OSE zostanie zrealizowany w całości w Miejskim Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) czyli serwerowni, której pozazdrościć mogą nam inne miasta, a teleinformatyczna sieć MSSS obejmująca jednostki oświatowe, będzie stanowić lubelski fragment ogólnopolskiego projektu OSE. Ministerstwo w ramach tegoż projektu zapewni bezpieczny dostęp do Internetu dla placówek oświatowych, natomiast miasto udostępni pozostałe systemy, o których mowa w ww. uchwale.

Dla obu stron nieoceniona będzie także wymiana informacji podczas realizacji dwóch tak dużych projektów.

Porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektów w zakresie „Opracowania i wdrożenia zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych Miasta Lublin” i budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, które to działania dadzą pełen dostęp do e-usług w dniu 13 lutego 2017 r. w Lubelskim Kuratorium podpisał Pan Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin wraz z Panem Wojciechem Andrzejem Kamienieckim, Kierownikiem Instytutu, p.o. Dyrektora Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej przy udziale Pani Anny Streżyńskiej, Minister Cyfryzacji oraz Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Projekt Edu Lublin