W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”

Konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”
20.01.202215:04

W dniu 17 stycznia br. w siedzibie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie przy ul. Hirszfelda 6 odbyła się konferencja otwierająca projekt „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”. W spotkaniu stacjonarnie uczestniczyli m.in. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk, Dyrektor oraz zastępca Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji, Dyrektor Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, dyrektorzy i koordynatorzy szkół objętych wsparciem, dyrektorzy specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych i szkół specjalnych oraz przedstawiciele rodziców.

Projekt jest realizowany w ramach Projektu Grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do roli Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) wyznaczony został Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Jego zadaniem będzie wsparcie pedagogów w zakresie poszerzania wiedzy i kompetencji kadry przedszkoli i szkół ogólnodostępnych oraz zapewnienie jej pomocy w zakresie wdrażania edukacji włączającej i pracy z grupą zróżnicowaną.

Program konferencji obejmował:

 1. Część inauguracyjną konferencji, składającej się z:
  • Powitania gości obecnych na konferencji przez  Panią Iwonę Majewską Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  • Mini koncertu noworocznego w wykonaniu uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
  • Wystąpienia Pana Profesora Przemysława Czarnka - Ministra Edukacji i Nauki;
  • Przedstawienia danych z zakresu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Lublinie przez Panią Ewę Dumkiewicz – Sprawkę Dyrektora Departamentu Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;
  • Wystąpienia Pana Mariusz Banacha – Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin DS. Oświaty i Wychowania;
  • Przedstawienia projektu „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Lublinie”  przez Panią Iwonę Majewską Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie;
 2. Konferencję prasową dot. Pilotażowego wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą(SCWEW) z udziałem Zastępcy Dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji,  Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie pełniącego rolę SCWEW w Lublinie.
 3. Część warsztatową z udziałem prelegentów, w ramach której wystąpili:
  1. Prof. KUL, dr hab. Wojciech Otrębski - „Start w dorosłość – proces przejścia z edukacji do rynku pracy uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi”
  2. mgr Krzysztof Staruch – dyrektor Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Dostępność w edukacji - systemowe wzmacnianie potencjału przedszkoli, szkół i placówek przez LSCDN"
  3. dr hab. UMCS Anna Prokopiak „Wsparcie edukacyjne ucznia w spectrum autyzmu”
  4. mgr Wojciech Szuper – rehabilitant SOSW „Praca z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcją ruchu w szkole ogólnodostępnej”
  5. dr n. med. Kinga Szymona – lekarz psychiatra Klinika Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego „Zaburzenia psychiczne i neurologiczne towarzyszące niepełnosprawności”
  6. mgr Małgorzata Wiślicka - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 „Edukacja włączająca – przykłady dobrej praktyki”,

Konferencja odbyła się w formule hybrydowej i była transmitowana na żywo za pośrednictwem strony  internetowej Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Lublinie. W formie zdalnej w konferencji wzięło udział 900 osób z całego kraju, a nawet z zagranicy.
Konferencja jest dostępna do obejrzenia pod następującym adresem: scwew.lublin.eu

Projekt Edu Lublin

baner