W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Lubelska Strefa Zawodów podczas Targów Edukacyjnych (17-18 marca)

17.03.201610:07

Blisko 7 tys. miejsc czeka na uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Targi Edukacyjne przygotowały Lubelską Strefę Zawodów, która na 17 stoiskach prezentuje 23 zawody.

Stoiska i przyjęty na nich sposób prezentacji treści mają stworzyć możliwość bezpośredniego poznania środowiska pracy i specyfiki danego zawodu oraz skonfrontowanie swoich predyspozycji i wyobrażeń. Służyć temu będą m.in. pokazy i próby pracy, w których będą mogli uczestniczyć zwiedzający.

Prezentowane zawody to: technik organizacji reklamy, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych i kucharz, ogrodnik, technik elektronik, technik elektryk, elektryk, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik technologii drewna i stolarz, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych, technik przemysłu mody, technik mechanik i mechanik-monter maszyn i urządzeń, technik mechatronik, technik obsługi turystycznej, technik usług fryzjerskich i fryzjer, plastyk, muzyk.

- W Strategii Rozwoju Lublina do 2020 jednym z działań służących rozwojowi miasta jest modernizacja szkolnictwa zawodowego w zgodzie z wymaganiami współczesnego rynku pracy. Dlatego tak ważne  jest dla nas dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb lokalnych pracodawców. Od kilku lat stawiamy na szkoły zawodowe poprzez podnoszenie jakości i atrakcyjności kształcenia a także dbanie o rozwój kompetencji uczniów. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych udało nam się zrealizować 32 projekty o łącznej wartości 14,5 mln zł. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Na rzecz realizacji powyższych celów działa m.in. zespół zadaniowy do spraw szkolnictwa zawodowego w Lublinie powołany przez Prezydenta Miasta Lublin a gromadzący przedstawicieli pracodawców i ich organizacji, szkól zawodowych, uczelni, urzędów pracy i Urzędu Miasta Lublin.

Szkoły ponadgimnazjalne prowadzone przez miasto Lublin przygotowały na rok szkolny 2016/2017 ogółem 6979 miejsc, w tym 6767 w szkołach ogólnodostępnych i 2121 w szkołach dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wśród szkół ogólnodostępnych dla młodzieży - 3425 miejsc w 110 oddziałach przypada na licea ogólnokształcące, 2112 miejsc w 66 oddziałów na technika i 512 miejsc w 16 oddziałów – na zasadnicze szkoły zawodowe.

Podniesieniu jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego oraz zwiększeniu kompetencji kluczowych uczniów służy m.in. uczestnictwo w programach unijnych. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wydział Oświaty i Wychowania i szkoły zawodowe zrealizowały 32 projekty unijne o łącznej wartości prawie 14,5 mln zł.  Dla realizacji stosownych założeń „Strategii rozwoju Lublina” bardzo ważne są działania promocyjne na rzecz zmiany sposobu postrzegania i upowszechnienia szkolnictwa zawodowego .

Konferencja „Szkoła zawodowa – perspektywa i rozwój” odbędzie się 22 marca br. w Zespole Szkól nr 1 im. Władysława Grabskiego. Szkoły ponadgimnazjalne organizują także drzwi otwarte i minitargi edukacyjne w gimnazjach, wizyty grup uczniów klas trzecich gimnazjów w szkołach zawodowych.