W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Najlepsi zostają w Lublinie - nabór wniosków o stypendium do 31 marca

Najlepsi zostają w Lublinie - nabór wniosków o stypendium do 31 marca
06.03.201710:06

Rusza nabór wniosków do drugiej edycji Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta - Najlepsi zostają w Lublinie, który potrwa do 31 marca. Wnioski będą przyjmowane w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin ul. Narutowicza 37/39, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Najlepsi zostają w Lublinie to program skierowany do studentów I roku szkół wyższych, którzy decydując się na podjęcie dalszej edukacji w Lublinie otrzymują wsparcie finansowe od miasta. W ubiegłym roku stypendia przyznano 27 osobom.

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz przeciwdziałanie odpływowi z terenu miasta zdolnych młodych uczniów kontynuujących naukę na dalszych szczeblach edukacji, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

  1. Ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkołę
  2. Uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad;
  3. Jest studentem pierwszego roku studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin
  4. W terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Wysokość miesięcznego stypendium, ustalono na poziomie równym 25% minimalnego wynagrodzenia. Wynagrodzenie w 2016 r. wynosiło 1 850 zł, a wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od października do grudnia 2016 r. wynosi 462 zł. Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie minimalne zostało ustalone na poziomie 2 000 zł, więc wysokość miesięcznego stypendium należnego za okres od stycznia do czerwca 2017 r. wynosi 500 zł. Ogólna szacunkowa kwota przyznanego stypendium na rok akademicki 2016/2017 wynosi 4 387,50 zł.

Stypendia przyznane na rok akademicki 2016/2017 będą wypłacane w dwóch transzach:

  • w kwietniu 2017 r., za okres od października 2016 r. do lutego 2017 r.;
  • w październiku 2017 r., za okres od marca do czerwca 2017 r.

Informacje dotyczące programu, w tym formularz wniosku o przyznanie stypendium w ramach programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin w wersji edytowalnej znajdują się tutaj oraz w załączeniu.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82.  

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner