W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących

Oferta edukacyjna liceów ogólnokształcących
15.03.201909:20

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych oraz ponadgimnazjalnych rozpocznie się 8 kwietnia. Szczegóły będą dostępne dla kandydatów na stronie rekrutacja.pg.lublin.eu.

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadgimanzjalnych i ponadpodstawowych, Wydział Oświaty i Wychowania opracował zestawienie dotyczące liczby oddziałów i miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin. Ze względu na przeprowadzoną reformę edukacji, do rekrutacji przystąpi tzw. "podwójny rocznik" - to znaczy absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów, dlatego też zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z niżej przedstawioną ofertą i pobrania podpiętych pod tekstem plików.

 

Oferta kształcenia szkolnictwa ponadgimnazjalnego i ponadpodstawowego
– ogólne dane dotyczące liczby oddziałów i miejsc.

 

Typy szkół

Liczba oddziałów

Liczba uczniów (słuchaczy)

1.

Licea ogólnokształcące 3-letnie

90

2843

2.

Licea ogólnokształcące 4-letnie

100

3171

3.

Liceum ogólnokształcące specjalne 3-letnie

1

8

4.

Liceum ogólnokształcące specjalne 4-letnie

1

8

5.

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 3-letnie

8

272

6.

Licea ogólnokształcące dla dorosłych 4-letnie

4

136

 

Zestawienie planowanej liczby oddziałów i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
w klasach o trzyletnim cyklu kształcenia - dla absolwentów GIMNAZJÓW

Lp. Nazwa liceum Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Nauczane w danym oddziale języki obce Liczba oddziałów
kl. I 
Liczba
uczniów
kl. I 
1 I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica,
Al. Racławickie 26
klasa z maturą międzynarodową angielski, hiszpański  1,0 32
historia, język polski, wos angielski; francuski lub włoski 1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, fizyka, informatyka angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
        5,0 160
2 II Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
ul. Ogrodowa 16
matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia niemiecki, angielski 1,0 32
matematyka, fizyka angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski; do wyboru: niemiecki, francuski hiszpański 1,0 32
geografia, matematyka, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
        6 192
3 III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej,
pl. Wolności 4
matematyka, geografia lub fizyka  angielski, 
niemiecki
1,0 32
język polski, historia, wos angielski; francuski lub
hiszpański 
1,0 32
biologia, chemia angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia, matematyka angielski; hiszpański lub niemiecki  1,0 32
        4,0 128
4 IV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej,
ul. Szkolna 4
matematyka, informatyka, fizyka angielski, niemiecki 1,0 32
biologia,chemia angielski, hiszpański  1,0 32
język polski, historia, wos angielski, niemiecki 1,0 32
język angielski, historia, język hiszpański angielski, hiszpański 1,0 32
        4,0 128
5 V Liceum Ogólnokształcące
im.Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Lipowa 7
matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski, niemiecki 1,0 32
matematyka, geografia, wos angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski, niemiecki 1,0 32
matematyka, biologia, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
        5,0 160
6 VI Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja,
ul. Mickiewicza 36
geografia, język angielski angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
historia, język polski angielski; do wyboru: niemiecki,  rosyjski, hiszpański 1,0 32
historia, wos angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; do wyboru: niemiecki,. rosyjski, hiszpański 1,0 32
język polski, język angielski, biologia angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
        5,0 160
7 VII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej,
ul. Farbiarska 8
historia, wos angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
biologia, chemia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
matematyka, geografia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
język polski, informatyka angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
biologia, geografia  angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        5,0 160
8 VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej,
ul. Słowicza 5
 geografia, matematyka angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
 język polski, historia angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język angielski, biologia angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język angielski, geografia  angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język polski, biologia  angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
geografia, biologia angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
        6,0 192
9 IX Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Struga 6
matematyka,  fizyka, informatyka angielski, francuski  1,0 32
biologia, chemia angielski, hiszpański  1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski,  niemiecki  1,0 32
wos, geografia angielski, francuski  0,5 16
oddział dwujęzyczny:
język hiszpański, geografia
hiszpański, angielski  0,5 16
język polski, historia, wos angielski, włoski  1,0 32
        5,0 160
10 X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego,
(Zespół Szkół Elektronicznych),
ul. Wojciechowska 38
język angielski, matematyka, fizyka (lekkoatletka/ szybownictwo) angielski,  niemiecki  1,0 20
język angielski, geografia, biologia (klasa pływacka) angielski, niemiecki  1,0 15
        2,0 35
11 XII Liceum Ogólnokształcące im. Karola Olszewskiego
(Zespół Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego),
Al. Racławickie 7a
język angielski, biologia, geografia angielski, niemiecki 0,5 16
język angielski, biologia, chemia angielski, niemiecki  0,5 16
        1,0 32
12 XIV Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1),
ul. Radzyńska 5
język angielski, historia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
wos, geografia angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
historia, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        3,0 96
13 XV Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół nr 1 im. Wł. Grabskiego),
ul. Podwale 11
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski, niemiecki  1,0 32
biologia, wos,
język angielski
angielski;, niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        3,0 96
14 XVI Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów),
ul. Bernardyńska 14
matematyka, informatyka, geografia angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, język angielski, historia angielski, francuski 1,0 32
        2,0 64
15 XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej), ul. Wyścigowa 31
język polski, język angielski, biologia angielski, niemiecki 1,0 8
        1,0 8
16 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2),
ul. Przyjaźni 12
wos, historia, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
wos, historia, język angielski lub geografia, biologia, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
        2,0 64
17 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5),
ul. Rzeckiego 10
język polski, historia,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski;  niemiecki lub rosyjski  1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub  rosyjski  1,0 32
biologia, geografia,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
język polski, wos,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
        5,0 160
18 XX Liceum Ogólnokształcące (Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich),
ul. Tumidajskiego 6a
język polski, język angielski, historia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, informatyka, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        3,0 96
19 XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
ul. Poniatowskiego 5
język polski, historia,
język angielski
angielski; niemiecki lub włoski 1,0 32
język polski, wos, geografia angielski; francuski lub włoski 1,0 32
matematyka, fizyka, informatyka angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
biologia, chemia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
I grupa oddział dwujęzyczny: geografia, informatyka; II grupa: matematyka, geografia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        5,0 160
20 XXIV Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół nr 5)
ul. Elsnera 5
informatyka, geografia angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
język polski, historia, wos angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
język. angielski, geografia, wos angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
geografia,wos lub biologia angielski, niemiecki 1,0 24
        5,0 152
21 XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru
(Zespół Szkół nr 10)
ul. Biedronki 13
geografia, wos angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
geografia, wos angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
wos, język angielski angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
historia, język angielski angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        4,0 128
22 XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora,
ul. Lipowa 25
język polski, historia, wos  angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
geografia, język angielski angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
matematyka, do wyboru: biologia, fizyka angielski; hiszpański lub  francuski 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
        4,0 128
23 XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego,
ul. Wajdeloty 12
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, fizyka angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, geografia,
język angielski
angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
historia, wos angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
język polski, język angielski, język francuski angielski, francuski 1,0 32
        6,0 192
24 XXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, podbudowa programowa – gimn.  system kształcenia stacjonarny i zaoczny (Centrum Kształcenia
Ustawicznego nr 1), ul. Krochmalna 29
geografia, wos angielski                    3,0 102
        3,0 102
25 XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, podbudowa programowa - gimn., system kształcenia stacjonarny i zaoczny (Centrum Kształcenia
Ustawicznego nr 2),
ul. Pogodna 52
biologia, język angielski (stacjonarny) angielski 1,0 34
geografia, język angielski (stacjonarny) angielski 1,0 34
biologia, język angielski (zaoczny) angielski 1,0 34
geografia, język angielski (zaoczny) angielski 1,0 34
geografia, język angielski (zaoczny) angielski 1,0 34
        5,0 170
      OGÓŁEM 99 3 123

 

 

Zestawienie planowanej liczby oddziałów i uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020
w klasach o czteroletnim cyklu kształcenia - dla
absolwentów SZKÓŁ PODSTAWOWYCH.

Lp. Nazwa liceum Planowane dla danego oddziału przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Nauczane w danym oddziale języki obce Liczba oddziałów
kl. I 
Liczba
uczniów
kl. I 
1 I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica,
Al. Racławickie 26
klasa z maturą międzynarodową angielski, hiszpański  1,0 32
historia, język polski, wos angielski; francuski lub włoski 1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, fizyka, informatyka angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
        5,0 160
2 II Liceum Ogólnokształcące
im. Hetmana Jana Zamoyskiego,
ul. Ogrodowa 16
matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 1,0 32
matematyka, fizyka angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
biologia, chemia angielski,niemiecki 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski; do wyboru: niemiecki, francuski, hiszpański 1,0 32
geografia, matematyka,
język angielski
angielski, niemiecki 1,0 32
        6 192
3 III Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Lubelskiej,
pl. Wolności 4
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
matematyka, fizyka angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski; francuski lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia, matematyka angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        5,0 160
4 IV Liceum Ogólnokształcące
im. Stefanii Sempołowskiej,
ul. Szkolna 4
matematyka, informatyka, fizyka angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
biologia,chemia angielski, hiszpański  1,0 32
matematyka, geografia angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski, francuski lub
niemiecki
1,0 32
język polski, język angielski, język hiszpański angielski, hiszpański 1,0 32
        5,0 160
5 V Liceum Ogólnokształcące
im.Marii Skłodowskiej-Curie,
ul. Lipowa 7
matematyka, fizyka, informatyka angielski, niemiecki 1,0 32
matematyka, fizyka, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, historia, wos angielski, niemiecki 1,0 32
        5,0 160
6 VI Liceum Ogólnokształcące
im. Hugona Kołłątaja,
ul. Mickiewicza 36
geografia, język angielski angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
historia, język polski angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
matematyka,
język angielski
angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
język polski, język angielski, biologia angielski; do wyboru: niemiecki, rosyjski, hiszpański 1,0 32
        5,0 160
7 VII Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Konopnickiej,
ul. Farbiarska 8
historia, wos angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, geografia angielski, niemiecki lub hiszpański 1,0 32
język polski, informatyka angielski, niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, geografia angielski, niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        5,0 160
8 VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej,
ul. Słowicza 5
geografia, matematyka angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język polski, język angielski angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
biologia, chemia angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język angielski, geografia  angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
matematyka, informatyka angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
język polski, historia angielski; do wyboru: hiszpański, niemiecki, francuski, rosyjski 1,0 32
        6,0 192
9 IX Liceum Ogólnokształcące
im. Mikołaja Kopernika,
ul. Struga 6
matematyka, fizyka angielski, francuski  1,0 32
matematyka,  fizyka, informatyka angielski, niemiecki 1,0 32
biologia, chemia angielski, hiszpański  1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski, niemiecki  1,0 32
język polski, historia, wos angielski, włoski  1,0 32
        5,0 160
10 X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego,
(Zespół Szkół Elektronicznych),
ul. Wojciechowska 38
język angielski, matematyka, fizyka (lekkoatletyka /szybownictwo) angielski, niemiecki  1,0 20
język angielski, geografia, biologia (klasa pływacka) angielski, niemiecki  1,0 15
        2,0 35
11

XI Liceum Ogólnokształcące (Państwowe Szkoły Budownictwa
i Geodezji),
Al. Racławickie 5

język polski, wos angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
geografia, język angielski angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
        2,0 64
12 XII Liceum Ogólnokształcące im. Karola Olszewskiego
(Zespół Szkół Chemicznych
i Przemysłu Spożywczego),
Al. Racławickie 7a
biologia, chemia,
język niemiecki lub język angielski
angielski, niemiecki 1,0 32
geografia, wos, język angielski angielski, niemiecki  1,0 32
        2,0 64
13 XIV Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 1),
ul. Radzyńska 5
język angielski, historia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
wos, geografia angielski; niemiecki lub rosyjski 1,0 32
historia, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
język angielski, geografia (klasa profilowana - koszykówka dziewcząt) angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 20
język angielski, geografia, informatyka angielski; do wyboru: niemiecki, hiszpański, rosyjski 1,0 32
        5,0 160
14 XV Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół nr 1
im. Wł. Grabskiego),
ul. Podwale 11
język polski,  historia,
język angielski
angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski, niemiecki  1,0 32
biologia, wos,
język angielski
angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        3,0 96
15 XVI Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół Ekonomicznych
im. A. i J. Vetterów),
ul. Bernardyńska 14
matematyka, informatyka, geografia  angielski, niemiecki 1,0 32
język polski, język angielski, wos  angielski, hiszpański 1,0 32
        2,0 64
16 XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne
(Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej),
ul. Wyścigowa 31
język polski, język angielski, biologia angielski, niemiecki 1,0 8
        1,0 8
17 XVIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisławy Filipiny Paleolog
(Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 2),
ul. Przyjaźni 12
wos, historia,język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
wos, historia, język angielski lub geografia, biologia, język angielski angielski, niemiecki 1,0 32
        2,0 64
18 XIX Liceum Ogólnokształcące im. Marii i Jerzego Kuncewiczów
(Zespół Szkół Ogólnokształcących
nr 5),
ul. Rzeckiego 10
matematyka, fizyka, język angielski angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
język polski, historia, język angielski angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
biologia, geografia,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
język polski, wos,
język angielski
angielski; niemiecki lub rosyjski  1,0 32
        6,0 192
19 XX Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich),
ul. Tumidajskiego 6a
język polski, język angielski, historia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, informatyka, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, geografia, chemia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
        3,0 96,0
20 XXIII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania,
ul. Poniatowskiego 5
język polski, wos, geografia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
język angielski, drugi język obcy, geografia angielski; włoski lub francuski 1,0 32
biologia, chemia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, fizyka angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
matematyka, geografia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
I grupa oddział dwujęzyczny: biologia, chemia; II grupa: informatyka, geografia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        6,0 192
21 XXIV Liceum Ogólnokształcące
(Zespół Szkół nr 5)
ul. Elsnera 5
informatyka, geografia angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
matematyka, geografia angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
biologia, chemia,
język angielski
angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
język angielski, geografia, wos angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
język angielski, geografia angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
język polski, biologia angielski; do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański 1,0 32
        6,0 192
22 XXVII Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru
(Zespół Szkół nr 10)
ul. Biedronki 13
geografia, wos angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
wos, język angielski angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
informatyka,
język angielski
angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
język angielski, geografia lub biologia angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
        4,0 128
23 XXIX Liceum Ogólnokształcące
im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego
ps. "Zapora,
ul. Lipowa 25
język polski, historia, wos angielski; hiszpański lub niemiecki 1,0 32
geografia, język. angielski angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
matematyka, do wyboru: biologia lub fizyka angielski; francuski lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; francuski lub niemiecki 1,0 32
        4,0 128
24 XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego,
ul. Wajdeloty 12
matematyka, geografia, język angielski angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
matematyka, fizyka angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, chemia angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
biologia, geografia,
język angielski
angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
historia, wos angielski; niemiecki lub hiszpański 1,0 32
język polski, język angielski, język francuski angielski, francuski 1,0 32
        6,0 192
25 XXV Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, podbudowa programowa – szkoła podstawowa  system kształcenia stacjonarny,
(Centrum Kształcenia
Ustawicznego nr 1),
ul. Krochmalna 29
geografia, wos angielski                    1,0 34
        1,0 34
25 XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, podbudowa programowa-  gimn., system kształcenia stacjonarny i zaoczny (Centrum Kształcenia
Ustawicznego nr 2),
ul. Pogodna 52
historia, język angielski (stacjonarny)
historia język angielski (zaoczny)
geografia,język angielski (zaoczny)
angielski 3,0 102
        3,0 102
      OGÓŁEM 105 3 315

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner