W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Oferta edukacyjna szkół zawodowych

Oferta edukacyjna szkół zawodowych
15.03.201909:15

W związku z postępowaniem rekrutacyjnym do szkół ponadgimanzjalnych i ponadpodstawowych, Wydział Oświaty i Wychowania opracował zestawienie dotyczące liczby oddziałów i miejsc w szkołach prowadzonych przez miasto Lublin. Ze względu na przeprowadzoną reformę edukacji, do rekrutacji przystąpi tzw. "podwójny rocznik" - to znaczy absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej oraz absolwenci gimnazjów, dlatego też zachęcamy zainteresowane osoby do zapoznania się z niżej przedstawioną ofertą i pobrania podpiętych pod tekstem plików.

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują łącznie:

 • 800 miejsc w 25 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach,
 • 3584 miejsca w 112 oddziałach 15 techników, kształcących w 35 zawodach, 
 • 204 miejsca w 6 oddziałach 2 szkół policealnych, kształcących w 4 zawodach.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano łącznie :

 • 156 miejsc w 12 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
 • 48 miejsc w 6 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach, 
 • 6 miejsc w 1 oddziale szkoły policealnej specjalnej, kształcącej w 1 zawodzie,
 • 74 miejsca w 10 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują dla absolwentów gimnazjów :

 • 384 miejsc w 12 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 15 zawodach,
 • 1760 miejsc w 55 oddziałach 15 techników, kształcących w 34 zawodach, 

Dla absolwentów gimnazjów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano:

 • 80 miejsc w 6 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
 • 24 miejsca w 3 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach, 
 • 58 miejsc w 8 oddziałach 2 szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

 

I  SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE DLA MŁODZIEŻY

 1. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 
 • Technikum Mechaniczne
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • ogrodnik
 1. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego
 • Technikum Budowlano-Geodezyjne
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik geodeta
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik inżynierii sanitarnej
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik budowy dróg
 • Technikum Terenów Zieleni
 • technik architektury krajobrazu

 

 1. Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Technikum Budowlane
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik inżynierii sanitarnej
 • Technikum Drzewne
  • technik technologii drewna
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • dekarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • elektryk
  • stolarz
 1. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga
 • Technikum Chemiczne
  • technik analityk
  • technik technologii chemicznej
  • technik optyk
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
  • technik technologii żywności
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia
  • cukiernik
  • piekarz
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
 • Technikum Ekonomiczne
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 1. Zespół Szkół Elektronicznych
 • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
  • technik elektronik
  • technik teleinformatyk
 1. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne
  • technik informatyk
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia
  • elektryk
 1. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik handlowiec
  • technik reklamy
 1. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia
  • kucharz
 1. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1
  • technik usług fryzjerskich
  • fotograf
 1. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
 • Technikum Samochodowe
  • technik pojazdów samochodowych
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych

 

 1. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne
  • technik transportu kolejowego
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik spedytor

 

II SZKOŁY SPECJALNE

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • ogrodnik
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • tapicer
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej
 • Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
  • technik informatyk
  • technik masażysta
 • Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2
  • kucharz
  • ogrodnik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
 • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
  • technik turystyki na obszarach wiejskich

 

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły zawodowe prowadzone przez Miasto Lublin oferują dla absolwentów szkół podstawowych:

 • 416 miejsc w 13 oddziałach 8 branżowych szkół I stopnia, kształcących w 17 zawodach,
 • 1824 miejsca w 57 oddziałach 15 techników, kształcących w 33 zawodach.

Dla absolwentów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przygotowano:

 • 76 miejsc w 6 oddziałach 2 branżowych szkół specjalnych I stopnia, kształcących w 8 zawodach,
 • 24 miejsca w 3 oddziałach 2 techników specjalnych, kształcących w 3 zawodach, 
 • 16 miejsc w 2 oddziałach 1 szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

 

I  SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE DLA MŁODZIEŻY

 1. Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
 • Technikum Mechaniczne
  • technik mechanik
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1
  • ślusarz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • ogrodnik
 1. Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego
 • Technikum Budowlano-Geodezyjne
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik geodeta
  • technik informatyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik renowacji elementów architektury
 • Technikum Terenów Zieleni
  • technik architektury krajobrazu
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 1. Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Technikum Budowlane
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik inżynierii sanitarnej
 • Technikum Drzewne
  • technik technologii drewna
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • murarz-tynkarz
  • dekarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • elektryk
  • stolarz
 1. Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. gen. Franciszka Kleeberga
 • Technikum Chemiczne
  • technik analityk
  • technik technologii chemicznej
  • technik optyk
 • Technikum Przemysłu Spożywczego
  • technik technologii żywności
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia
  • cukiernik
  • piekarz
  • przetwórca mięsa
 1. Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów
 • Technikum Ekonomiczne
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 1. Zespół Szkół Elektronicznych
 • Technikum Elektroniczne im. Obrońców Lublina 1939 roku
  • technik elektronik
  • technik teleinformatyk
  • technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 1. Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne
  • technik informatyk
  • technik elektronik
  • technik elektryk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia
  • elektryk
 1. Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe
  • technik ekonomista
  • technik informatyk
  • technik reklamy
 1. Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik organizacji  turystyki
  • technik hotelarstwa
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia
  • kucharz
 1. Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze
  • technik usług fryzjerskich
  • technik przemysłu mody
  • technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła Usługowa I stopnia nr 1
  • technik usług fryzjerskich
  • fotograf
  • krawiec
 1. Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego
 • Technikum Samochodowe
  • technik pojazdów samochodowych
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
 1. Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne
  • technik transportu kolejowego
  • technik elektroenergetyk transportu szynowego
  • technik mechatronik
  • technik informatyk
  • technik logistyk
  • technik spedytor

 

II SZKOŁY SPECJALNE

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • ogrodnik
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • tapicer
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej
 • Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
  • technik informatyk
  • technik masażysta
 • Branżowa Szkoła Usługowa Specjalna I stopnia nr 2
  • kucharz
  • ogrodnik
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
 • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
  • technik turystyki na obszarach wiejskich

Podczas tegorocznej rekrutacji ogólnodostępne szkoły policealne prowadzone przez Miasto Lublin oferują:

 • 204 miejsca w 6 oddziałach 2 szkół ogólnodostępnych, kształcących w trybie zaocznym w 4 zawodach.
 • 6 miejsc w 1 oddziale szkoły specjalnej, kształcącej w trybie dziennym w 1 zawodzie,

 

I SZKOŁY OGÓLNODOSTĘPNE

 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego
 • Szkoła Policealna nr 12
  • technik administracji (IX 2019 i II 2020) – tryb zaoczny
  • technik usług pocztowych i finansowych (IX 2019) – tryb zaoczny
 1. Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2
 • Szkoła Policealna nr 13
  • technik archiwista (IX 2019 i II 2020) – tryb zaoczny
  • opiekun osoby starszej (II 2020) – tryb zaoczny

II SZKOŁY SPECJALNE

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. prof. Zofii Sękowskiej
 • Szkoła Policealna Specjalna nr 11
  • technik masażysta – tryb dzienny
 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 2 dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Lekkim im. Marii Grzegorzewskiej
  • cukiernik
  • piekarz
  • kucharz
  • ogrodnik
  • stolarz
  • fryzjer
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • tapicer
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla Uczniów z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi (oferta tylko dla absolwentów gimnazjum)

 

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II
 • Technikum Specjalne nr 1 dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
  • technik turystyki na obszarach wiejskich

Pliki do pobrania

Projekt Edu Lublin

baner