W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”

Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”
28.04.202208:45

Miasto Lublin we współpracy z 24 lubelskimi szkołami oraz 17 lubelskimi placówkami wychowania przedszkolnego realizuje Priorytet 3 „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”.

Do współpracy zaproszono również: Miejską Biblioteką Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie oraz Pedagogiczna Biblioteką Wojewódzką im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie.

Celem Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025” jest wspieranie w latach 2021–2025 organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promocję i wspieranie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych oraz wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. 

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” finansowany jest w 80% kosztów realizacji zadania z budżetu państwa i w nie mniej niż 20% ze środków Miasta Lublin.

Wsparcie finansowe z budżetu państwa to kwota ogółem 303 500 zł, zaś z budżetu Miasta Lublin to kwota ogółem 75 875 zł.

Wykaz szkół oraz placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Lublin, które otrzymały z budżetu państwa wsparcie finansowe w formie dotacji celowej na realizację zadania:

Lp.

Nazwa szkoły

Kwota w zł

1.

Przedszkole nr 2 w Lublinie

3 000,00 zł

2.  

Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie

2 500,00 zł

3.  

Przedszkole nr 5 w Lublinie

3 000,00 zł

4.  

Przedszkole nr 13 w Lublinie

3 000,00 zł

5.  

Przedszkole nr 16 w Lublinie

2 500,00 zł

6.  

Przedszkole nr 18 w Lublinie

3 000,00 zł

7.  

  Przedszkole nr 32 w Lublinie

3 000,00 zł

8.  

Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie

3 000,00 zł

9.  

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie

3 000,00 zł

    10.  

Przedszkole nr 42 w Lublinie

3 000,00 zł

    11.

Przedszkole nr 50 w Lublinie

3 000,00 zł

    12.

Przedszkole nr 54 w Lublinie

3 000,00 zł

    13.

Przedszkole nr 59 w Lublinie

3 000,00 zł

    14.

Przedszkole nr 65 w Lublinie

3 000,00 zł

    15.

Przedszkole nr 66 w Lublinie

3 000,00 zł

    16.

Przedszkole Nr 75 w Lublinie

3 000,00 zł

    17.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie

2 500,00 zł

    18.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

12 000,00 zł

    19.

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie

12 000,00 zł

     20.

Szkoła Podstawowa nr 6 im Romualda Traugutta w Lublinie

12 000,00 zł

     21.

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Tadeusza Kościuszki w Zespole Szkół Nr 12 w Lublinie

12 000,00 zł

     22.

Szkoła Podstawowa nr 25 im. W. Broniewskiego  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w  Lublinie

12 000,00 zł

     23.

Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie

12 000,00 zł

     24.

Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie

12 000,00 zł

     25.

Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie

12 000,00 zł

     26.

Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie

12 000,00 zł

     27.

Szkoła Podstawowa nr 58 w Zespole Szkół nr 13 w Lublinie

12 000,00 zł

     28.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie

4 000,00 zł

     29.

Szkoła Podstawowa nr 55 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im Jana Pawła II w Lublinie

3 000,00 zł

     30.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

12 000,00 zł

     31.

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

12 000,00 zł

     32.

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

12 000,00 zł

     33.

IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie

12 000,00 zł

     34.

XIV Liceum Ogólnokształcące  w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1  im. Zbigniewa Herberta

12 000,00 zł

     35.

XV Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie

12 000,00 zł

     36.

XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie

12 000,00 zł

     37.

XXX Liceum Ogólnokształcące  im. księdza  Jana Twardowskiego w Lublinie

12 000,00 zł

     38.

Technikum Energetyczno-Informatyczne w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie

12 000,00 zł

     39.

Technikum Transportowo – Komunikacyjne w Zespole Szkół Transportowo –Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

12 000,00 zł

     40.

Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi  w    Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

3 000,00 zł

     41.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Lublinie

4 000,00 zł

 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego