W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020
01.09.202008:16

Gmina Lublin realizuje w 2020 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

  1. Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i polskich

W okresie od 3 sierpnia 2020 r. do 16 sierpnia 2020 r. zorganizowano kolonie wypoczynkowe w górach dla dzieci i młodzieży romskiej i polskiej. Celem projektu był wzrost integracji społecznej dzieci romskich i polskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe wakacyjnym na kolonie letnie. Możliwość wzięcia udziału w wyjeździe wakacyjnym jest elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowi formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 42 000 zł.

  1. Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich, w ramach którego realizowane będą następujące zadania:

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup podręczników szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Nabycie wymaganych podręczników szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych podręczników będzie elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkim zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 7 200 zł.

Zakup przyborów szkolnych i plecaków szkolnych dla uczniów romskich

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Lublin w roku szkolnym 2020/2021. Nabycie podstawowych przyborów szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych przyborów będzie elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkich zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 3 200 zł.

Na zakup plecaków szkolnych Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 1 600 zł.

Zakup strojów sportowych na zajęcia z wychowania fizycznego dla uczniów romskich

Celem zadania jest poprawa psychoruchowego rozwoju dzieci romskich poprzez zakup strojów sportowych na rok szkolny 2020/2021. Wsparcie uczniów romskich w postaci zakupu strojów sportowych umożliwi im aktywny udział we wszystkich działaniach sportowych realizowanych na terenie szkół do których uczęszczają.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 6 400 zł.

  1. Integracyjne wyjazdy na wycieczki edukacyjne dla dzieci romskich
    i polskich

Celem projektu jest wzrost edukacji i integracji społecznej dzieci romskich i polskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe.

Uczniowie zostaną wyłonieni na podstawie frekwencji. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce edukacyjnej, będzie elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i będzie stanowiło formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji Narodowej w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 28 500 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

  1. Integracyjne spotkanie Wigilijne w SPS nr 26 w Lublinie

W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie dla dzieci i rodziców ze społeczności romskiej i polskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które jest okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania obyczajów zarówno romskich jak i polskich.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z polską oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez organizację spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”, w wysokości 4 300 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

Wszystkie ww. zadania realizowane są we współpracy ze Stowarzyszeniem „ROM”.