W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.
03.08.202110:04

 

Gmina Lublin realizuje w 2021 roku następujące projekty w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

  1. Integracyjny wyjazd na kolonie dla dzieci romskich i nieromskich

W okresie od 5 lipca 2021 r. do 18 lipca 2021 r. zorganizowano kolonie wypoczynkowe nad morzem dla dzieci i młodzieży romskiej i nieromskiej. Celem projektu jest wzrost integracji społecznej dzieci romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe wakacyjnym na kolonie letnie w 2021 roku. Możliwość wzięcia udziału w wyjeździe wakacyjnym jest elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowi formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 52 500 zł.

  1. Wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich, w ramach którego realizowane będą następujące zadania:

Zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich.

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup podręczników szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Nabycie wymaganych podręczników szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych podręczników będzie elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkim zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 6 600 zł.

Zakup przyborów szkolnych dla uczniów romskich.

Celem projektu jest usprawnienie nauki i podniesienie poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej poprzez zakup przyborów szkolnych dla dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terenie Miasta Lublin w roku szkolnym 2021/2022. Nabycie podstawowych przyborów szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie przez uczniów romskich własnych przyborów będzie elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli,
a przede wszystkich zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 3 100 zł.

Zakup strojów sportowych i obuwia sportowego dla uczniów romskich.

Celem zadania jest poprawa psychoruchowego rozwoju dzieci romskich poprzez zakup strojów sportowych i obuwia sportowego na rok szkolny 2021/2022. Wsparcie uczniów romskich w postaci zakupu strojów sportowych i obuwia umożliwi im aktywny udział we wszystkich działaniach sportowych realizowanych na terenie szkół do których uczęszczają.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 6 500 zł.

  1. Integracyjny wyjazd na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich.

Celem projektu jest wzrost edukacji i integracji społecznej dzieci romskich i nieromskich poprzez udział we wspólnym wyjeździe.

Uczniowie zostaną wyłonieni na podstawie frekwencji. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce szkolnej będzie elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i będzie stanowiło formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 48 000 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

  1. Integracyjne spotkanie Wigilijne w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26  w Lublinie.

W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie dla dzieci i rodziców ze społeczności romskiej i nieromskiej w okresie Świąt Bożego Narodzenia, które jest okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania obyczajów zarówno romskich jak i nieromskich.

Celem projektu jest wzrost integracji społeczności romskiej z nieromską oraz zwiększenie edukacji obywatelskiej i kulturowej uczniów poprzez organizację spotkania integracyjnego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26 w Lublinie.

Na realizację zadania Gmina Lublin otrzymała dotację przyznaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach „Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030”, w wysokości 4 700 zł.

Zadanie realizowane jest przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 26 w Lublinie.

Wszystkie zadania realizowane są we współpracy z asystentem edukacji romskiej.

Projekt Edu Lublin