W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.Zamknij

Drukuj stronę do PDF Programy stypendialne dla uczniów lubelskich szkół w roku szkolnym 2018/2019

04.09.201809:43

logotyp-RPO WL- barwy RP

W dniach 3-21 września 2018 r. prowadzony jest nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach dwóch programów stypendialnych: „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” oraz „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019”. Celem ww. programów jest finansowe wsparcie młodych, szczególnie uzdolnionych uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów, liceów ogólnokształcących, techników,  branżowych szkól I stopnia, zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych. Programy są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu państwa i budżetu Województwa Lubelskiego, natomiast realizowane są przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2018/2019 będą kontynuować naukę w szkołach zawodowych – zasadniczych szkołach zawodowych,  branżowych szkołach zawodowych I stopnia, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 233 stypendiów na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r.  w kwocie 400,00 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów z zakresu przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki, którzy  są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim, w roku szkolnym 2018/2019, na który przyznawane jest stypendium, będą rozpoczynać naukę w klasie VII lub VIII szkoły podstawowej lub kontynuować naukę w szkole lub klasie programowo wyższej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego bez podstawy programowej kształcenia w zawodach, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Program zakłada przyznanie 511 stypendiów na okres od 01.09.2018 r. do 30.06.2019 r., w kwocie 390,00 zł miesięcznie – najzdolniejszym uczniom, którzy spełniają wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Szczegółowe informacje o programach:
1.    Informacje o programach stypendialnych „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” i „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” oraz regulaminy i wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej  www.lubelskie.pl pod adresami: http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendiow-2/  i http://www.lubelskie.pl/kultura/stypendia/stypendia-uczniowskie/.
2.    Uchwała nr XVIII/278/2016 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2016-2019” z późn. zm. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. poz. 3410, 3510; z 2017 r., poz. 2764; z 2018 r. poz. 3461).
3.    Uchwała nr XLI/616/2018 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2018-2019” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 3464).