W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, po etapie kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów

Rekrutacja do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023, po etapie kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów
22.07.202208:00

W dniu 22.07.2022r. o godz. 8:00 szkolne komisje rekrutacyjne „podały do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych” do poszczególnych oddziałów szkół ponadpodstawowych. Kandydaci mogą sprawdzić wyniki logując się do panelu rekrutacyjnego. Wyniki są też opublikowane na tablicach ogłoszeń w szkołach ponadpodstawowych.
Od  22.07.2022r. do 28.07.2022r. do godz. 15:00 kandydaci potwierdzają wolę podjęcia nauki w oddziale do którego się zakwalifikowali - dostarczają oryginał świadectwa i wyniki egzaminów ósmoklasisty. Brak dostarczenia oryginału dokumentów w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca w oddziale, powoduje, że kandydat może ubiegać się o przyjęcie do oddziałów, które po etapie potwierdzeń będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, nastąpi 29.07.2022r. o godz. 9:00.

Łącznie do rekrutacji przygotowano 7199 miejsc,  w tym:

 • licea ogólnokształcące: 3822
 • technika: 2505
 • szkoły branżowe I stopnia: 872

Do oddziałów w poszczególnych szkołach zakwalifikowano  6243 kandydatów, w tym:

 • licea ogólnokształcące: 3706
 • technika: 2056
 • branżowe szkoły I stopnia: 481

Łącznie utworzono 228 oddziałów, w tym:

 • licea ogólnokształcące: 124
 • technika: 77
 • branżowe szkoły I stopnia: 27

Rozmieszczenie miejsc w szkołach w poszczególnych typach szkół przedstawia się następująco:
Licea Ogólnokształcące

 • Liczba miejsc: 3822
 • Liczba zakwalifikowanych: 3706
 • Liczba wolnych miejsc: 116

Technika

 • Liczba miejsc: 2505
 • Liczba zakwalifikowanych: 2056
 • Liczba wolnych miejsc: 449

Branżowe Szkoły I stopnia   

 • Liczba miejsc: 872
 • Liczba zakwalifikowanych: 481
 • Liczba wolnych miejsc: 391

Na wniosek dyrektorów szkół, zwiększono liczbę oddziałów w następujących szkołach:
XXVII Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział /ang-wos/
XXIX Liceum Ogólnokształcącym – 1 oddział /geo-ang/
Technikum Budowlano – Geodezyjne – 1 oddział /t. budownictwa, t. geodeta/
Technikum Ekonomicznym (ZSEk) –  1 oddział /t. informatyk/
Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS,Lublin) – 1 oddział /piekarz, cukiernik/

Po etapie kwalifikacji kandydatów wolnymi miejscami dysponują jeszcze:
•    VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej - 1A mat.-geog.,
•    XII Liceum Ogólnokształcące (ZSCHiPS,Lublin) 1alp [O] biol.-chem.-ang., 1blp [O] biol.-geogr.-ang.,
•    XVIII Liceum Ogólnokształcące (ZSO-2,Lublin) 1C hist.-ang.-wos.,
•    XIX Liceum Ogólnokształcące (ZSO-5,Lublin)- 1P [O] biol.-geogr.-ang., 1O [O] geogr.-ang.-mat., 1L [O] biol.-chem.-ang., 1N [O] hist.-ang.-pol., 1M [O] ang.-pol.-wos.,
•    XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin) - 1D/grI [D] biol.-chem.,
•    XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru (Lublin) - 1B [O] ang.-wos.,
•    Technikum Budowlane (ZSB,Lublin) - technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik dekarstwa,
•    Technikum Drzewne (ZSB,Lublin) - technik technologii drewna,
•    Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG,Lublin) - technik budowy dróg, technik renowacji elementów architektury, technik inżynierii sanitarnej,
•    Technikum Terenów Zieleni (PSBiG,Lublin) - technik architektury krajobrazu,
•    Technikum Samochodowe (ZSS,Lublin) - technik pojazdów samochodowych,
•    Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin) - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
•    Technikum Przemysłu Spożywczego (ZSCHiPS,Lublin) - technik technologii żywności,
•    Technikum Chemiczne (ZSCHiPS,Lublin) - technik optyk, technik analityk,  technik technologii chemicznej,
•    Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K,Lublin) - technik robotyk,
•    Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł,Lublin) - technik przemysłu mody, technik usług fryzjerskich,
•    Technikum Mechaniczne (LCKZiU,Lublin) - technik mechatronik, technik spawalnictwa,
•    Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 (ZSB,Lublin) - dekarz,
•    Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2 (PSBiG,Lublin) - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
•    Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia (ZSS,Lublin) - mechanik pojazdów samochodowych,
•    Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia (ZSEn,Lublin) - elektryk,
•    Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia (ZSCHiPS,Lublin) - piekarz, cukiernik,
•    Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 (LCKZiU,Lublin) - ślusarz, ogrodnik, mechanik pojazdów samochodowych,

Najwyższe progi punktowe kwalifikujące kandydatów do oddziałów w poszczególnych szkołach:
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica (Lublin)
•    ang. (ang.-hisz.*) - 183.05
•    fiz.-inf.-mat. - 173,00
II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego (Lublin)
•    mat.-fiz. (ang.-niem./ros./hisz.*) - 173.75
•    biol.-chem. - 171,6
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej (Lublin)
•    pol.-ang.-hist. (ang., hisz.-niem.) - 182.95                
•    pol.-ang.-wos. (ang., hisz.-niem.) - 186.60                
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej (Lublin)
•    ang.-hiszp.-pol. (ang.-hisz.*) - 159.65
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie (Lublin)
•    biol.-chem.-ang. (ang.-niem.) - 168.35
•    mat.-geogr.-ang. (ang.-niem.) - 167.60
VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja (Lublin)
•    geogr.-ang. (ang.-niem.*,hisz.*,ros.*) - 128.75
VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej (Lublin)
•    ang.-pol. (ang.-niem.,hisz.) - 115.60
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej (Lublin)
•    j.pol.-j.ang.(ang.*,hisz.*,niem.*,ros.*) - 106.70
IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika (Lublin)
•    biol.-chem. (ang.-włos.) - 170.95
•    geo.-wos. (ang.-hiszp.) - 168.40
XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO-1,Lublin)
•    geogr.-hist. (ang.-niem.*,hisz.*) - 108.15
XV Liceum Ogólnokształcące (ZS-1,Lublin)
•    biol.-chem.-ang. (ang.*-niem.*,hisz.*) - 149.65
XVI Liceum Ogólnokształcące (ZSEk,Lublin)
•    pol.-ang.-wos. (ang.-hiszp.*) - 108.70
XIX Liceum Ogólnokształcące (ZSO-5,Lublin)
•    inf.-ang.-mat. (ang.-niem.,ros.) - 108.70
XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania (Lublin)
•    ang.-mat. (ang.-hisz.) - 151.40
XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS-5,Lublin)
•    biol.-pol. (ang.-niem.*,hisz.*) - 107.00
XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
•    mat.-geo. (ang.-hiszp.) - 146.20
XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego (Lublin)
•    biol.-chem. (ang.-hisz.*,niem.*) - 164.05
Technikum Budowlano-Geodezyjne (PSBiG,Lublin)
•    technik programista (ang.-niem.) - 124,25
Technikum Ekonomiczne (ZSEk,Lublin)
•    technik ekonomista - 116,75
Technikum Ekonomiczno-Handlowe (ZS-1,Lublin)
•    technik programista (ang.*-niem.*) - 168.40
Technikum Elektroniczne (ZSEl,Lublin)
•    technik teleinformatyk (ang.-niem.*) - 155.30
Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin)
•    technik programista - 128,05
Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie (ZS-5,Lublin)
•    technik żywienia i usług gastronomicznych (ang.-niem.*,hisz.*) - 104.30
Technikum Transportowo-Komunikacyjne (ZST-K,Lublin)
•    technik informatyk (ang.*-niem.*) - 107.75

Zgodnie z zarządzeniem Lubelskiego Kuratora Oświaty, w dniach 29.07.2022r. - 3.08.2022r. kandydaci nieprzyjęci mogą złożyć wniosek w postępowaniu uzupełniającym.

Z uwagi na procedurę odwoławczą, postępowanie uzupełniające będzie prowadzone bezpośrednio w szkołach.

 

Projekt Edu Lublin

baner konkursu plastycznego