W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – informacja po zakończonym etapie kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 – informacja po zakończonym etapie kwalifikacji kandydatów do poszczególnych oddziałów w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin
22.07.202110:18

W dniu 22 lipca 2021 roku opublikowano informacje o zakwalifikowaniu kandydatów do poszczególnych oddziałów klas I szkół ponadpodstawowych.

Łącznie w oddziałach klas I publiczne szkoły ponadpodstawowe przygotowały 5753 miejsc, w tym 5558 miejsc w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin.

Do klas I zakwalifikowano się 4893 kandydatów z Lublina i innych organów prowadzących biorących udział w rekrutacji wojewódzkiej. W ubiegłym roku do szkół ponadpodstawowych zakwalifikowało się 4807 kandydatów. Publiczne szkoły ponadpodstawowe w Lublinie dysponują jeszcze 856 wolnymi miejscami, w tym szkoły, których organem prowadzącym jest Gmina Lublin dysponują 665 wolnymi miejscami. Około 300 kandydatów, którzy dokonali wyboru jednego oddziału lub oddziałów jednakowo punktowanych w poszczególnych szkołach nie zostało przydzielonych do oddziałów i będą uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej. W ubiegłym roku liczba niezakwalifikowanych kandydatów przekroczyła 340.

Do liceów  ogólnokształcących zakwalifikowało się 2927 (w ubiegłym roku 2855), techników – 1581 (w ubiegłym roku 1634), szkół branżowych I stopnia – 385 (w ubiegłym roku 318).

Wolnymi miejscami dla kandydatów dysponują jeszcze wszystkie typy szkół:

 • licea ogólnokształcące 168 wolnych miejsc,
 • technika 411 wolnych miejsc,
 • szkoły branżowe I stopnia 277 wolnych miejsc.

Po etapie kwalifikacji kandydatów wolnymi miejscami dysponują jeszcze:

 • VII Liceum Ogólnokształcące im. M. Konopnickiej w Lublinie
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Z. Nałkowskiej w Lublinie
 • XIV Liceum Ogólnokształcące (ZSO-1,Lublin)
 • XIX Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (ZSO-5)
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS-5,Lublin)
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 • XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"
 • Technikum Chemiczne w Lublinie (ZSCHiPS)
  • technik analityk
  • technik technologii chemicznej
  • technik optyk
 • Technikum Budowlane (ZSB,Lublin)
  • technik budownictwa
  • technik robót wykończeniowych w budownictwie
  • technik inżynierii sanitarnej
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • Technikum Ekonomiczne (ZSEk) w Lublinie
  • technik hotelarstwa
 • Technikum Energetyczno-Informatyczne w Lublinie (ZSEn)
  • technik elektryk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • technik informatyk
 • Technikum Mechaniczne (LCKZiU,Lublin)
  • technik mechanik
  • technik informatyk
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik spawalnictwa
 • Technikum Samochodowe w Lublinie (ZSS)
  • technik pojazdów samochodowych
 • Technikum Transportowo-Komunikacyjne w Lublinie (ZST-K)
  • technik transportu kolejowego
  • technik spedytor
  • technik robotyk
 • Technikum Usługowo-Gospodarcze (ZSO-Wł,Lublin)
  • technik przemysłu mody
  • technik usług fryzjerskich
  • technik fotografii i multimediów
 • Branżowa Szkoła Wielozawodowa I stopnia nr 1 w Lublinie (LCKZiU)
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • ogrodnik
 • Branżowa Szkoła Samochodowa I stopnia  w Lublinie (ZSS)
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
 •  Branżowa Szkoła Elektryczna I stopnia w Lublinie (ZSEn)
  • elektryk
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 1 w Lublinie (ZSB)
  • murarz-tynkarz
  • monter sieci i instalacji sanitarnych
  • stolarz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • dekarz
 • Branżowa Szkoła Spożywcza I stopnia w Lublinie (ZSCHiPS)
  • piekarz
  • cukiernik
 • Branżowa Szkoła Budownictwa I stopnia nr 2  w Lublinie (PSBiG)
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • Branżowa Szkoła Gastronomiczna I stopnia (ZS-5)
  • kucharz

Liczby punktów kwalifikujących do przyjęcia w wybranych oddziałach

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie

 • klasa międzynarodowa – 178,45 pkt
 • fiz-inf-mat – 175,55 pkt
 • geo-mat-ang - 169,5 pkt
 • biol-chem-mat - 162,25 pkt

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie

 • biol-chem – 164,15 pkt
 • mat-geo-ang – 163,2 pkt
 • mat-fiz-161,55 pkt
 • biol-chem - 159,5 pkt

III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie

 • mat-geo-ang – 178,15 pkt
 • mat-fiz-inf – 171,65 pkt
 • pol-ang-wos – 168,75 pkt
 • biol-chem – 167,30 pkt

IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie

 • ang-hiszp-pol – 157,2 pkt
 • biol-chem – 145,25 pkt
 • geogr-ang-hiszp – 145,15 pkt

V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie

 • mat-geogr-ang – 158,10 pkt
 • biol-chem – 154,0 pkt
 • pol-hist-wos – 150,85 pkt

VI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja (Lublin)

 • pol-ang-biol – 113,6 pkt
 • geogr-ang – 100,2 pkt

IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie

 • mat-geo-ang – 165,4 pkt
 • mat-fiz-inf – 159,7 pkt
 • biol-chem – 153,2 pkt

XIV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (ZSO-1)

 • ang-wos – 102,85 pkt

XV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (ZS-1)

 • biol- wos-ang -137,4 pkt
 • pol-hist-ang – 128,45 pkt

XVI Liceum Ogólnokształcące (ZSEk,Lublin)

 • pol-ang-wos – 109,1 pkt

XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

 • pol-ang-hisz/niem – 125,1 pkt
 • ang-geogr-hisz/niem – 121,3 pkt
 • biol-chem - 123.80 pkt

XXIV Liceum Ogólnokształcące (ZS-5,Lublin)

 • biol-pol – 106,15 pkt

 XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. cc. mjra Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora"

 • geo-ang – 136,95 pkt
 • pol-hist-wos – 121,95 pkt
 • biol-mat– 112,75 pkt

XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie

 • geogr-ang-mat - 154.55 pkt
 • fiz-mat – 142,20 pkt
 • ang-franc-pol – 142,15 pkt

Technikum Elektroniczne w Lublinie (ZSEl)

 • technik teleinformatyk - 149.1 pkt
 • technik elektronik – 138,35 pkt

Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie (ZS-1)

 • technik informatyk - 145.95 pkt

 Technikum Energetyczno-Informatyczne (ZSEn, Lublin)

 • technik programista – 113,3 pkt

Technikum Ekonomiczne (ZSEk,Lublin)

 • technik ekonomista – 112,05 pkt
 • technik informatyk – 107,9 pkt

Technikum Chemiczne (ZSCHiPS,Lublin)

 • technik technologii chemicznej – 103,85 pkt

W rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 największą popularnością wśród kandydatów cieszyły się oddziały w następujących szkołach:

 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie (ZS-1), technik informatyk (ang*-niem*) - 3,28 (liczba kandydatów na jedno miejsce)
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Lublinie, mat-geogr-ang (ang-niem) - 2,81
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, pol-ang-wos (ang, fra-hisz) - 2,69
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, mat-geo-ang (ang, hisz-niem)  - 2,66
 • XV Liceum Ogólnokształcące w Lublinie (ZS-1), biol-wos-ang (ang*-niem*,hisz*)  - 2,56
 • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, mat-geogr-ang (ang-niem) - 2,50
 • Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lublinie (ZS-1), technik handlowiec (ang*-niem*) - 2,50
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, biol-chem (ang, hisz-niem) - 2,44
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie, ang-hiszp-pol (ang-hisz*) - 2,31
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, biol-geogr-ang (ang-hisz*,niem*) - 2,31
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie, ang (ang-hisz*) - 2,13
 • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, pol-hist-wos (ang-niem) - 2,06
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie, fiz-inf-mat (ang-hisz*,niem) - 2,00
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, biol-chem (ang-fra*)  - 2,00
 • V Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie, biol-chem-ang (ang-niem) - 1,91
 • Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w Lublinie, (ZS-5), technik żywienia i usług gastronomicznych (ang-niem*,hisz*) - 1,91
 • I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Lublinie, biol-chem (ang-hisz*,niem) - 1,84
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie, biol-chem (ang-włos) - 1,84
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie, mat-fiz-inf (ang-niem)  - 1,72
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie, pol-hist-wos (ang-fran)  - 1,72
 • Technikum Elektroniczne w Lublinie (ZSEl), Technik elektronik (ang-niem*) - 1,72
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiej w Lublinie, biol-chem (ang-niem*) - 1,69
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Lublinie, geo-wos (ang-hiszp) - 1,69
 • Technikum Elektroniczne w Lublinie (ZSEl), technik teleinformatyk (ang-niem*) -    1,69
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie, mat-fiz-inf (ang, hisz-niem) - 1,66
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. S. Sempołowskiejw Lublinie, hist-pol-wos (ang-hisz*) - 1,66
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie, geogr-ang-mat (ang-hisz*,niem*) - 1,66
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, geogr-mat-ang (ang-niem*)  - 1,63

Zgodnie z kalendarzem rekrutacji kandydaci  od 23.07.2021 do 30.07.2021 do godz. 14:00 potwierdzają wolę podjęcia nauki w danym oddziale dostarczając oryginał świadectwa i oryginał wyników sprawdzianu OKE /w technikum i szkole branżowej I stopnia – zaświadczenie o braku przeciwskazań do nauki zawodu, wydane przez WOMP/.

Liczba kandydatów przyjętych do poszczególnych oddziałów zostanie opublikowana 2.08.2021 r. o godz. 8:00.

Wykaz liczby wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach dostępny będzie na stronie rekrutacji.

Z uwagi na procedurę odwoławczą pomimo wykazanych w systemie wolnych miejsc niezbędny jest kontakt z sekretariatem szkoły, do której chcieliby Państwo aplikować.

Projekt Edu Lublin